PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 12 | 39--46
Tytuł artykułu

Procesy komercjalizacji i prywatyzacji w obszarze stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce - skala i znaczenie zjawiska

Warianty tytułu
Commercialization and Privatizations of Inpatient Health Care in Poland - the Processes Scope and Consequences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena skali oraz skutków procesu komercjalizacji i prywatyzacji w odniesieniu do sektora stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce. W pierwszej części przedstawiono analizę problemów definicyjnych związanych z pojęciami komercjalizacji i prywatyzacji w kontekście systemu opieki zdrowotnej. Skala procesu komercjalizacji została przedstawiona na podstawie danych dotyczących liczby jednostek publicznych i niepublicznych w poszczególnych kategoriach opieki stacjonarnej międzynarodowej klasyfikacji dostawców dóbr i usług z zakresu ochrony zdrowia (ICHA-HP). Skalę prywatyzacji natomiast oszacowano na podstawie dostępnych danych dla sektora szpitalnictwa. Skutki procesu komercjalizacji i prywatyzacji w odniesieniu do sektora szpitalnictwa zaprezentowano w podziale na bezpośrednie (w skali mikro) oraz pośrednie (w skali makro). Artykuł zakończony jest krótkim podsumowaniem prezentującym, bazujące na przeprowadzonych analizach, rekomendacje działań postulowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the consequences of the commercialization and privatization of the inpatient health care units in Poland. In the first part the analysis of the terms 'commercialization and privatization' definitions in the health care context was presented. The scope of the commercialization was assessed based on the number of public and non-public units within all categories of the inpatient care of the international classification for health accounts - health providers (ICHA-HP). Analysis of the privatization scope was performed based on available data for hospital sector. The consequences of the commercialization and privatization of the hospital units were divided into direct (at the micro scale) and indirect (at the macro scale). The article summary contains some basic recommendations for the future system-level activities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • BIERNAT S., Prywatyzacja zadań publicznych: problematyka prawna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 • DUBAS K., Szpitale niepubliczne w województwie małopolskim - profil działalności oraz znaczenie w systemie lecznictwa, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Wydawnictwo UJ, tom VIII, nr 1/2010.
 • GOLINOWSKA S., Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu, ochrony zdrowia, "Ekonomista" 2013, 6.
 • GREENSHIELDS G., Cele i strategie prywatyzacji opieki szpitalnej w Polsce, Bywater Consulting, Warrington 2000.
 • Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6125.htm, data dostępu 09.12.2013 r.
 • HOROSZ R, Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • HOROSZ P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ, Raport - partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2012.
 • KIKERI S., NELLIS J., SHIRLEY M., Privatization: The Lesson of Experience, World Bank, Washington 1992.
 • LAGOMARSINO G., NACHUK S., KUNDRA S.S., Public Stewardship of Private Providers in Mixed Health Systems, Rockefeller Foundation, Washington 2009.
 • LEWANDOWSKA H., Outsourcing - model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • MORRIS S., DEYLIN N., PARKIN D., Ekonomia w ochronie zdrowia, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • MZ, Biuletyny Statystyczne, Warszawa 2000-2013.
 • MZ, Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzję JST w latach 1999-2010, Warszawa 2011.
 • NIK, Informacja o wynikach kontroli przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006-2010, Warszawa 2011.
 • NFZ, Kompleksowa analiza świadczeń zdrowotnych w latach 2009-2011 w rodzaju: lecznictwo szpitalne na terenie całej Polski, Warszawa 2012.
 • PMR, Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2012, Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju, Warszawa 2012.
 • PWC Sp. z o.o., Ustawa o działalności leczniczej -podsumowanie dwóch lat funkcjonowania. Próba oceny skutków regulacji, Warszawa 2013.
 • SALMAN R.B., BANKAUSKAITE V., VRANGBAEK K. (red.), Decentralization in Health Care, Strategies and Outcomes, European Observatory on Health Systems and Policies Series, WHO 2007.
 • SAYAS E.S., Privatisation: The Key to Better Government, Chatham House 1987.
 • SOWADA CH., Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013.
 • STIGLITZ J.E., Economics of the Public Sector, W.W. Norton, New York 1988.
 • USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1996, Nr 118, póz. 561 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 20U, Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, póz. 1037 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003, Nr 60, póz. 535 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, Nr 173, póz. 1807 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, Nr 210, póz. 2135 z późn. zm).
 • VICKERS J., YARROW G., Privatisation: An Economic Analysis, MIT Press, 1988.
 • WHO, Regional Publications, European Series no 72, European Health Care Reform - analysis of Current Strategies, Copenhagen 1997.
 • WHO, Bulletin of the World Health Organization 2006; 84:890-913, Geneva 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.