PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 12 | 46--51
Tytuł artykułu

Partycypacja pracownicza jako narzędzie kształtowania potencjału ludzkiego

Warianty tytułu
Employee Participation as a Human Potential Formation Tool
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydaje się, że stosowanie w przedsiębiorstwach partycypacji bezpośredniej w szczególny sposób sprzyja zdolności pracowników do podejmowania twórczych inicjatyw oraz wykorzystywania tkwiącego w nich potencjału, a w rezultacie również kreowania ich postaw o znamionach innowacyjności. Mając to na uwadze, celem opracowania stało się podjęcie próby wyspecyfikowania tych spośród form partycypacji bezpośredniej, których - szersze niż dotychczas - wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw funkcjonujących w naszym kraju przyczyni się do określonego, tj. sprzyjającego kreowaniu innowacyjnych postaw pracowników, podejścia do kształtowania potencjału ludzkiego. Tak ujęte rozważania poprzedzono zaprezentowaniem - w początkowej części opracowania - istoty oraz przejawów partycypacji bezpośredniej. Uzupełnieniem prowadzonych wywodów stało się odniesienie do wyników badań empirycznych, dotyczących identyfikacji przejawów partycypacji bezpośredniej, a także zainteresowania ze strony pracodawców, jak i pracowników stosowaniem określonych jej form. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na te przejawy partycypacji, które sprzyjają kształtowaniu innowacyjnego potencjału pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The employee ability to take creative initiatives, and at the same time the capability to use their potential and, in consequence, to create their attitudes displaying attributes of innovation seem to be particularly facilitated by applying direct participation in enterprises. Bearing this in mind, the aim of this study is to make an attempt at specifying the forms of direct participation whose - broader than before - use in the economic practice of enterprises operating in Poland will contribute to a specific approach to human potential formation, that is one facilitating the creation of innovative employee attitudes,. These discussions were preceded by a presentation - in the initial part of this study - of the essence and indications of direct participation. The reasoning was supplemented by references to the results of empirical research regarding the identification of direct participation indications, as well as interest on the part of employers and employees in applying its specific forms. Particular attention was drawn to the participation indications that facilitate the formation of innovative employee potential. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • ANTOSZKIEWICZ J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008.
 • BRANEN K.C., HRANAC J.A., Quality Control Circles for Small Business, Journal of Small Business Management, "Blackwell Publishing", Oxford 1983, No. 1.
 • BORKOWSKA S., Innowacyjność: w kierunku zarządzania przez zaangażowanie, [w:] GABLETA M., PIETROŃ-PYSZCZEK A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, PN UE we Wrocławiu nr 43, Wrocław 2009.
 • CIERNIAK-EMERYCH A., Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • GEARY J., SISSON K., Conceptualising Direct Participation in Organization Change: The EPOC Project, European Fundation, for the Improvement of Living and Working Conditions, Loughilnstown House, Shankill, Ireland, 1994.
 • HANDY Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
 • KIRKMAN B.I., SHAPIRO D.L., The Impact of Cultural Values on Employee Resistance to Teams: Toward a Model of Globalized Self-Managing Work Team Effectiveness, "Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, No. 3.
 • MENDEL T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 • NOWOSIELSKI S., Procesy gospodarcze w organizacjach, [w:] NOWOSIELSKI S. (red.) Procesy i projekty logistyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • PIETRON-PYSZCZEK A., PIWOWAR-SULEJ K., Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne, Wyd. Marina, Wrocław 2013.
 • PIWOWARCZYK J., Partycypacja pracowników w zarządzaniu, [w:] SZAŁKOWSKI A. (red), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, AE Kraków, Kraków 2005.
 • RUDOLF R., Sposoby pozyskiwania zasobów intelektualnych pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie, [w:] GABLETA M., PIETROŃ-PYSZCZEK A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, PN UE we Wrocławiu nr 43, Wrocław 2009.
 • RUDOLF S., SKORUPIŃSKA K., Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • WEISS D., La democratie industrielle: cogestion ou kontrole ouvriere? Editions d'Organisation, Paris 1978.
 • WEST M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 • WRATNY J., BEDNARSKI M., Podsumowanie i perspektywy, [w:] WRATNY J., BEDNARSKI M. (red.), Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.