PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 2 | 39--56
Tytuł artykułu

Ekonometryczna analiza czynników bezrobocia długookresowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Econometric Analysis of the Factors of Long-term Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezrobocie długookresowe tj. trwające powyżej dwunastu miesięcy, jest zjawiskiem ujmowanym przez teorię ekonomii jako przejaw trwałej nierównowagi pomiędzy podażą pracy a popytem na pracę. W istocie przynosi ono same negatywne skutki zarówno w sferze ekonomicznej, społecznej jak i indywidualnej. W konsekwencji prowadzi ono do powstawania zjawisk i zachowań o charakterze pejoratywnym. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom, publiczne służby zatrudnienia w swoim zakresie zadań mają wczesne wykrywanie osób zagrożonych bezrobociem długookresowym i podejmowanie działań prewencyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie logitowych modeli ekonome-trycznych określających czynniki wywierające istotny wpływ na bezrobocie długookresowe. Modele te mogą być wykorzystywane do prognozowania prawdopodobieństwa wystąpienia bezrobocia długookresowego w skali mikro tzn. w odniesieniu do pojedynczej osoby. Z uwagi na fakt, że w metodologii badań statystycznych funkcjonują dwie definicje bezrobocia - pierwsza według metodologii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, druga według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaprezentowano dwa modele opisujące prawdopodobieństwo bezrobocia długookresowego i dokonano analizy porównawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Long-term unemployment that is lasting more than twelve months, a phenomenon described by the theory of economics as a manifestation of a permanent imbalance between labor supply and demand for labor. In fact, it brings the same negative effects both in terms of economic, social and individual sphere. As a result, it leads to the formation of pejorative phenomena and behavior. To counter these negative phenomena, public employment services in its terms of reference have the early detection ofpeople at risk of long-term unemployment and to take preventive measures. The purpose of this article is to present logit econometric models defining the factors which have a significant impact on long-term unemployment. These models can be used to predict the probability of long-term unemployment at the micro level, ie for a single person. Due to the fact that the survey methodology are two definitions of unemployment - the first by the methodology of the Labour Force Survey, the second according to the law on employment promotion and labor market institutions, one presented two models describing the probability of long-term unemployment and a comparative analysis. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
39--56
Opis fizyczny
Twórcy
  • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Bibliografia
  • Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski IV kwartał 2010, GUS, Warszawa.
  • Gruszczyński M. (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red., Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Koning J. de, Dijk B. van (2005), A Profiling System for the Unemployed in Slovakia, Conference Paper.
  • Kufel T. (2011), Ekonometria - Rozwiązywanie problemów z wykorzystywaniem programu Gretl, PWN, Warszawa.
  • Maddala G.S. (2008), Ekonometria, PWN, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami).
  • Wojdyło-Preisner M. (2009), Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdzia¬łania bezrobociu długookresowemu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  • Zarychta H. (1994), Skutki i koszty bezrobocia na lokalnym rynku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257699

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.