PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 2 | 133--145
Tytuł artykułu

Mikrofinanse w Europie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Microfinance in Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mikrofinanse uważane są za narzędzie, którym skutecznie można walczyć z problemem ubóstwa na świecie. Ponadto, wspierają przedsiębiorczość i samozatrudnienie oraz dofinansowują działalność mikroprzedsiębiorstw w krajach europejskich. Pełnią podwójną rolę: ekonomiczną i społeczną. Ekonomiczna przejawia się w kreacji dochodu gospodarstw domowych w wyniku podejmowanej działalności gospodarczej. Społeczny wpływ polega na redukcji wykluczenia społecznego, a przez to finansowo wykluczonych społeczeństw. Obecnie obserwujemy spadek zaufania do instytucji finansowych, który jest pochodną kryzysu finansowego, a okazał się również kryzysem wartości. Niniejszy artykuł porusza problem mikrofinansów w kontekście wpływu na odbudowę zaufania między klientami a instytucjami finansowymi. Głównym celem pracy jest przybliżenie idei mikrofinansów oraz przedstawienie społeczno-gospodarczej roli pełnionej w polityce państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby osiągnąć zamierzony cel dokonano analizy dostępnej literatury polskiej i anglojęzycznej, jak również użyto metodę opisową i porównawczą. W artykule zawarta została także analiza mocnych stron, słabych stron oraz szans i zagrożeń (tzw. analiza SWOT) związana z wciąż rosnącą rolą mikrofinansowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Microfinance is often considered as the most useful and effective tool in the fight against global poverty. Moreover, microfinance can be used to support the development of self-employment and micro-enterprises in European countries. It has a double impact: an economic impact as it allows the creation of income generating activities and a social impact as it contributes to financial inclusion and therefore to the social inclusion of societies. Because offinancial crisis, which was the crisis of values as well, we could observe negative impact on trust level to financial institutions. This study focuses on the problem of impact microfinance on recovery confidence to financial institutions among their clients. The main purpose of the article was to present the idea of microfinance and it socio-economical profile as a part of European policies on background of crisis of confidence to financial institutions. The chapter is ended by the microfinance SWOT analysis, which characterize prospects and threats as well. To obtain main objective were used: a descriptive method, a comparative method and a literature analysis method. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
133--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Adamek J. (2009), Islamskie instytucje mikrofinansowe - rys statystyczny, [w:] G. Borys (red.), Nauki o finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro¬cławiu, Wrocław, nr 61.
 • Alińska A. (2008), Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno- gospodarczym, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Bartkowiak R., Staniek Z. (2011), Stan gospodarki światowej a rozwój teorii ekonomii, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Carboni B. J., Caldrón M.L., Garrido S.R, Dayson K., Kicklul J. (2010), Handbook of Microcredit in Europe. Social Inclusion through Microenterprise Development, Edward Elgar.
 • Ćwik N. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje, [w:] M. Bernatt, J. Bogdanienko (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gostomski E. (2009), Znaczenie mikrofinansów w wybranych krajach, [w:] E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych-Instytut Stefczyka, Sopot.
 • Komisja Europejska (2004), Commission Staff Working Document: Microcredit for European small businesses, Bruksela.
 • Kwiatkowska I. (2010), Co to jest odpowiedzialne inwestowanie?, www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl. (stan na dzień 01.12.2012r.).
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2011), Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, Difin, Warszawa.
 • Orłowski W.M. (2011), Świat do przeróbki, Agora, Warszawa.
 • Ossowski J., Instytucje "mikrokredytowe" w dawnej Polsce, "Pieniądze i więź", nr 3(44), jesień 2009.
 • Ostrowska E. (2009), Dylematy zrównoważonego rozwoju sektora finansowego w Polsce, [w:] E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych-Instytut Stefczyka, Sopot.
 • Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (2004), Mikrokredyty i mikrofinanse, www.unic.un.org.pl. (stan na dzień 01.12.2012r.).
 • Szepanik J. (2010), Kryzys zaufania w systemie finansowym, [w:] M. Kulesza, W. Ostasiewicz (red.), "Pragmata Tes Oikonomias. Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", z. IV, Częstochowa.
 • Ślązak E. (2007), Znaczenie segmentacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku, [w:] M. Zalewska (red.), Współczesna Bankowość, tom I, Difin, Warszawa.
 • Yunus M. (2012), Bankier ubogich. Historia mikrokredytu, ConCorda, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.