PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 570 Współczesne aspekty informacji. T. 2 | 323--334
Tytuł artykułu

Wykorzystanie technologii informacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach kooperujących z przemysłem okrętowym

Warianty tytułu
The use of information technology in small and medium enterprises cooperating with ship industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykorzystywane technologie oraz innowacyjność firm często warunkuje konkurencyjność nie tylko samych przedsiębiorstw, ale także całych gospodarek. Innowacyjność przedsiębiorstw w dużym stopniu uzależniona jest od świadomości menedżerów dotyczącej potrzeby wprowadzania innowacji. Świadomość ta, posiadane technologie informacyjne, zakres współpracy z jednostkami naukowo - badawczymi oraz poziom wykształcenia są elementami potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorcy/ menedżerowie - w związku z dostępnością narzędzi technologii informacyjnej i oferowanej przez nią szerokiego zakresu wspomagania procesów biznesowych - będą te rozwiązania implementować do przedsiębiorstwa. Prawidłowo określona strategia wdrożenia technologii informacyjnej może spowodować wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, bądź przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności. Jednak, jak wykazały badania , przedsiębiorcy często nie mają określonego celu wdrożenia nowoczesnych technologii. Przemysł okrętowy zmaga się w Polsce od lat z określonymi problemami wynikającymi tak z sytuacji makroekonomicznej, jak i pewnych nawyków zarządzania. Trudna sytuacja w branży ma wpływ także na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących z przemysłem okrętowym. W ramach projektu MAYDAY przeprowadzono wśród tych przedsiębiorstw badania, które - między innymi - pozwoliły na określenie stopnia nasycenia tych przedsiębiorstw technologią informacyjną. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i analiza wyników uzyskanych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Technologies together with innovativeness of companies often determine not only the competitiveness of companies themselves, but of the entire economies as well. Innovativeness of companies to a large extent depends on the awareness of managers regarding the need of introducing innovations. This awareness, implemented information technologies, the range of cooperation with scientific-research institutes as well as education level are the elements of innovative potential of an enterprise. It could seem that entrepreneurs/managers - in connection with the availabilites of information technology tools offering wide range of business processes support - will implement these solutions into an enterprise. Properly defined strategy of information technology implementation could result in strengthening of competitive company position or contributing to the increase of its competition. However, as the research proved , entrepreneurs often do not have a determined aim for the implementation of new technologies. For many years now ship industry in Poland has been struggling with specific problems resulting both from the macroeconomic situation and certain habits of management. Difficult situation within trade has as well as influence on the condition of small and medium size enterprises cooperating with ship industry. Within the confines of the MAYDAY project a research has been carried out in these enterprises, in which - among other things - it was possible to define saturation level of these companies with information technology. The main aim of the article is to present and analyse the results of the executed research. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Gawrycka M., Grzesiak M., Mikulska A., Szuwarzyński A., Świetlik K., Opracowanie metodyki prowadzenia badań przedsiębiorstw, pracodawców i pracowników w zakresie Działania 2, Politechnika Gdańska WZiE, październik 2006.
  • Grzesiak M., Analiza stopnia wykorzystania nowych technologii, w tym informacyjno- komunikacyjnych, raport na potrzeby sprawozdawczości projektu MAYDAY, Politechnika Gdańska WZiE, wrzesień 2006.
  • Grzesiak M., Identyfikacja i analiza potrzeb MSP w zakresie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i badawczymi, raport na potrzeby sprawozdawczości projektu MAYDAY, Politechnika Gdańska WZiE, styczeń 2007.
  • Grzesiak M., Przeprowadzenie badań w przedsiębiorstwach w zakresie działalności innowacyjnej w MSP sektora okrętowego i innych sektorów, raport na potrzeby sprawozdawczości projektu MAYDAY, Politechnika Gdańska WZiE, styczeń 2007.
  • Strategia i opis projektu, Załącznik nr 1 do umowy DPA PRR MAYDAY z dnia 4 maja
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.