PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 15 | 79--96
Tytuł artykułu

Europeizacja polskiej polityki ekologicznej na przykładzie dyrektywy azotanowej

Warianty tytułu
Europeanization of Polish Environmental Policy Based on Example of the Nitrate Directive
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej publikacji jest analiza problemów związanych z wdrażaniem w Polsce wymagań dyrektywy 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych (tzw. dyrektywy azotanowej). Na tej podstawie przedyskutowany zostanie wpływ procesu integracji na europeizację polskiej polityki ekologicznej. Do realizacji powyższego celu przeprowadzono ponad 30 wywiadów z pracownikami instytucji centralnych, administracji samorządowej, służb doradztwa rolniczego, rolnikami i innymi osobami zaangażowanymi we wdrażanie w Polsce dyrektywy azotanowej, analizowano także dokumenty dotyczące tego procesu. Badania prowadzono w latach 1999-2002 w ramach projektu CEESA (Zrównoważone Rolnictwo w Centralnej i Wschodniej Europie) finansowanego przez 5. Program Ramowy UE. (fragment tekstu)
EN
The paper examines how the process of European integration influences the development of Polish environmental policy. One of the Nitrate Directive's objectives is to reduce nitrate emissions from agricultural sources to groundwater and surface water. The Implementation of all the Directive's requirements is a difficult task therefore, it should be expected that most of the Accession Countries will have problems with establishing efficient measures to protect water resources. It is especially true for Poland, as agriculture is the main source of income for over 11% of the country's population. The process of implementing the Nitrate Directive in Poland is a good example of how European integration influences the development of environmental policy in the Accession Countries. When the European Treaty between Poland and the EU came into force, on 1st February 1994, it became clear that Poland's activities would be aimed at joining the European Union. The process of creating an appropriate institutional structure was launched to facilitate Polish accession to the European Union and a special procedure was adopted to ensure compliance of new legal regulations with the requirements of EU legislation. This paper tries to answer the following questions: What is the role of Europeanization in the development of Polish ecological policy? How does the process influence administration as well as environmental policy objectives? Is Poland prepared to follow the present and future EU environmental policy objectives? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Barnes P.M., Barnes I.G., 1999, Environmental Policy in European Union, Edward Elgar Press, Cheltenham (UK) — Northampton.
 • Börzel T., 1999, Institutional Adaptation to Europeanization in Germany and Spain, "Journal of Common Market Studies" nr 37 (4), s. 573-596
 • Christiansen A.C., Tangen K., 2002, The Shadow of the Past: Environmental Issues and Institutional Learning in EU enlargement Process, "J. Environ. Policy Plan" nr 4, s. 67-86.
 • Conference on Accession to the European Union, 2000, Poland: European Union Common Position (replaces doc. 20346/99 conf-pl 55/99) conf-pl 76/00. Brussels.
 • De Clercq P., Sinabell F., Hofman G., Jarvis S.C., Neeteson J.J., Gertsis, A.C., 2001, Discussion and Conclusions, w: De Clerque i in. (wyd.) Nutrient Management Legislation, w: European Countries, The Netherlands, Wageningen Pers., s. 307-324.
 • Elgström O., Jönsson C., 2000, Negotiation in the European Union: bargaining or problem-solving?, "Journal of European Public Policy", nr 7 (5), s. 684-704.
 • Elgström O., Smith M., 2000, Introduction: Negotiation and policy-making in the European Union - processes, system and order, "Journal of European Public Policy" nr 7 (5), s. 673-683.
 • Fałęcka-Jabłońska M., 1991, Zagrożenie środowiska przyrodniczego w Polsce a rolnictwo i gospodarka żywnościowa (Hazards for natural environment in Poland versus agriculture and food management), Foundation CEEW, Warszawa.
 • Goodchild R.G., 1998, EU policies for the reduction of nitrogen in water: the example of the Nitrate Directive, "Environmental Pollution" Vol. 102, S 1, s. 737-740.
 • Grabbe H., 2001, How does Europeanization affect CEE governance? Conditionality, diffusion and diversity, "Journal of European Public Policy" nr 8 (6), s. 1013-1031.
 • Haigh N. (wyd), 2001, Manual of Environmental Policy, IEEP/Elsevier, London, Section 1.5.
 • Henriksson A., 1997, Rozwijanie i zachęcanie do wdrażania przyjaznych dla środowiska technologii produkcji rolniczej - polskie doświadczenia, w: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Materiały z konferencji "Kształtowanie przyszłości Polski. Ochrona jakości wody, a zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa 8–10.10.1996, Wyd. IMUZ, Falenty, s. 52-55.
 • Henriksson A., Sapek A., Sapek B., 2001, Wdrażanie dyrektywy azotanowej na przykładzie działalności Programu BAAP, w: Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska ze standardami europejskimi. Dyrektywa azotanowa, Wyd. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, Przysiek, s. 30-41.
 • Jasiński P., 1999, Environmental Regulation in the Process of Systemic Transformation, w: Jasiński P., Smith H.L. (wyd.), Environmental Regulation in Transition Economies: The Case of Poland, Ashgate, Aldershot, s.3-30.
 • Jordan A., 1998, The implementation of EU environmental policy: a policy problem without a political solution, "Environment and Planning C: Government and Policy" Vol. 17, s. 69-90.
 • Jordan A., 2002, The Europeanization of British Environmental Policy. A Departmental Perspective, Palgrave Macmillian, Hempshire.
 • Karaczun Z.M., 2001, Ecological objectives of State Agricultural Policy in Poland, "Ann. Warsaw Agricult. Univ - SGGW, Horticulture (Landscape Architecture)" No. 22, s. 49-59.
 • Karaczun Z.M., 2002, Implementation of the Nitrate Directive 91/676/EEC in Poland, w: Alternatives concepts of Agri-environmental policies in Central and Eastern European Countries , Zellei A., Gorton M., Lowe P.(red.), maszynopis powielany,Humboldt Universityty of Berlin, Berlin, s. 29-57.
 • Karaczun Z.M., Lowe P., Zellei A., 2003, The Challenge of the Nitrate Directive to the New EU Member States: Comparative Analysis of Poland, Lithuania and Slovakia, FAO Technical Report (w druku).
 • Lippert B., Urnbach G., Wessels W., 2001, Europeanization of CEE executives: EU membership negotiations as a shaping power, "Journal of European Public Policy" vol. 8, nr 6, s. 980-1012.
 • Niesyto G., 1999, Wprowadzenie do problematyki, polskiego prawa ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską (Polish environmental legislation vs. European Integration), www.ecp.wroc.pl/prawo_l.html.
 • Nowe stanowisko negocjacyjne Polski. Obszar Środowisko, 2001. maszynopis. KiE, Warszawa.
 • Ograniczanie zanieczyszczenia Bałtyku ze źródeł rolniczych. Wdrażanie programu BAAP w województwie toruńskim w latach 1995-97, 2000, Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Przysiek.
 • OJL 375. 31.12.91, 1991, European Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources. "Official Journal of EU".
 • Plan implementacyjny Dyrektywy 91/67fi/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ochrony wód. przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych, 2001, Obszar Negocjacyjny Środowisko, maszynopis, Warszawa.
 • Pridham G.. 1996, Environmental policies and problems of European legislation in southern Europe, "South European Society and Politics" nr 1 (1), s. 47 73.
 • Rey N.. 1996, Przemówienie ambasadora USA na Konferencji "Zrównoważony Rozwój Polskiego Rolnictwa" Warszawa 8 10.10.1996.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, 2002, DzU nr 241. poz. 2093.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, 2003, DzU nr 4, poz. 44.
 • Rynkiewicz A.. 2001, The implementation of the Nitrate Directive in Poland, w: The Harmonization of Polish Environmental Protection Law with European Standards. The Nitrate Directive. Wyd. IMUZ. Falenty, s. 12-21.
 • Rynkiewicz A., 2003, Jaki jest stan prac (w Polsce) nad wyznaczaniem obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu Dyrektywy Azotanowej?, "Biuletyn Informacyjny projektu bliźniaczego Phare PLOl/IB/EN/O1", wiosna 2003, s. 1.
 • Sapek A., 2000, Baltic Agriculture run off Programme in Poland, w: Scientific Basis to mitigate the nutrient dispersion into the environment, Wyd. IMUZ, Falenty.
 • Shortle J.S.. Abler D.G., Ribando M., 2001, Agriculture and Water Quality. w: Shortle J.S.. Abler D.G. (wyd.), Environmental Policies for Agricultural Pollution Control, CABI Publishing. Oxon- New York, s. 1 18.
 • Soverovski M., 2000. European Community enlargement and environmental policy: the impact of growing diversity. w: Environmental Policy in a Union of Variable Geometry. The Challenge of the Next Enlargement, Holzinger K., Knoepfel P. (wyd.), Helbing & Lichtenhahn Verlag, Basel, s. 111-139.
 • Stanowisko negocjacyjne Polski. Obszar Środowisko, 1999, maszynopis, KiE, Warszawa.
 • Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 roku, 2000, DzU nr 89, poz. 991.
 • Ustawa Prawo Wodne, 2002, DzU nr 238, poz. 2022).
 • Williams M.B., 2001, Exporting the democratic deficit: Hungary's experience with EU integration, "Problem of Post Communism" nr 48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.