PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 108 Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe | 273--289
Tytuł artykułu

Konkurencyjność gmin pod względem struktury przestrzennej - na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Communes Competitiveness In The Aspect Of Chosen Elements Of Spatial Structure - Example Of Maritime Communes Of West Pomerania Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność, pierwotnie utożsamiana z działalnością gospodarczą oraz społecznym dążeniem do zajęcia lepszej pozycji, stała się również domeną jednostek terytorialnych1. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez E. Zeman- -Miszewską konkurencyjność danej jednostki przestrzennej oznacza jej przewagę (lub dystans) nad analogicznymi jednostkami znajdującymi się w tych samych grupach strategicznych (np. gminy turystyczne, miasta przemysłowe)2. Najsilniejsza konkurencja jest obserwowana często pomiędzy sąsiadującymi miastami lub obszarami w obrębie tego samego regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The attractiveness of local space depends on its features, which enable commune to achieve all functions expected by its recipients. Every commune fulfil the same functions towards its habitants. Therefore, to attain an expected advantage, commune must compete both quantity and quality of its local offer. The first part of the paper focus on characteristic of main areas and factors implicating local competitiveness. The last part studies how local governments ensure community basic living conditions and how it influences on territorial competitiveness(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • E. Zeman-Miszewska, Wspólnota lokalna wobec konkurencji międzyregionalnej - podsta-wy marketingu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 11/2001, s. 3-10.
  • Obszar nadmorski województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się najkorzystniej-szymi warunkami klimatycznymi w całym basenie Morza Bałtyckiego. Specyficzny mikroklimat, w powiązaniu ze zdrowotnymi właściwościami wody morskiej oraz z obecnością źródeł wód wgłębnych i złóż surowców leczniczych, sprzyja rozwojowi funkcji sanatoryjnej i uzdrowiskowej. Szerzej: M. Prochorowicz, B. Stankiewicz, Walory turystyczne wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, w: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinen-sis, Folia Pomer. Univ. Technol., Oeconomica 284 (61), Szczecin 2010, s. 92 i in.
  • F. Kuźnik, Koncepcje stabilnego rozwoju lokalnego, w: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, red. T. Markowski, T. Marszał, KPZK PAN, z.182, Warszawa 1998, s. 241; B. Winiarski, Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju regionalnego, w: Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, red. S. Korenik, PN AE nr 799, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 22.
  • A. Raczyk, S. Dołzbłasz, M. Leśniak-Johann, Relacje współpracy i konkurencji na pogra-niczu polsko-niemieckim, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, s. 64.
  • W.F. Lever, Competitive Cities in Europe, "Urban Studies" 36/1999, s. 5-9.
  • M. Pytlak, Konkurencja i współpraca - komplementarne działania władz lokalnych (na przykładzie wybranych gmin zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej), w: Rocznik Żyrar-dowski poświęcony sprawom globalnym, regionalnym i lokalnym, red. W. Rakowski, t. VIII, Wyż-sza Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów 2010, s. 404-406.
  • A. Sztando, Konkurencyjność gospodarcza a dochodowy fragment gminnej polityki budże-towej, w: Konkurencyjność miast i regionów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 150.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.