PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 9 | 69--119
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju funduszy hedgingowych w Polsce

Warianty tytułu
Determinants of Hedge Funds Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rynek finansowy w Polsce przeszedł głębokie zmiany strukturalne i jakościowe. Znacząco rozwinęły się niemal wszystkie jego segmenty, pojawiły się nowe instytucje proponujące inwestorom możliwości skorzystania z różnorodnych instrumentów finansowych, a obowiązujące przepisy prawa wielokrotnie dostosowywane były do zmieniających się realiów. Mimo że zmiany te wraz z wyhamowaniem tempa rozwoju gospodarczego w Polsce w latach 1999-2002 znacząco osłabły, coraz wyraźniej obserwować można upodabnianie się polskiego rynku finansowego do rynków państw wysoko rozwiniętych o wieloletniej historii. Stanowi to niewątpliwie wyraz włączania polskiego rynku w skład globalnego systemu finansowego, którego konsekwencją jest bezpośrednie przenoszenie do Polski wielu wzorców i standardów sprawdzonych za granicą. Przykłady tak rozumianej integracji z globalnym rynkiem finansowym można wskazać między innymi w segmencie instytucji wspólnego inwestowania. Na podstawie kryterium przedmiotu prowadzonej działalności w ramach sektora funduszy inwestycyjnych, wchodzących w skład instytucji wspólnego inwestowania można wyróżnić: fundusze tradycyjne takie jak: fundusze akcyjne, fundusze stałego dochodu, fundusze hybrydowe i fundusze rynku pieniężnego; fundusze alternatywne, w ramach których można wskazać: fundusze private equity, fundusze venture capital, fundusze real estate, fundusze towarowe i fundusze hedgingowe (z ang. hedge funds). W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość z tych instytucji rozpoczęła działalność także na rynku polskim. Jedynie fundusze hedgingowe, prowadzące działalność w zinstytucjonalizowanej formie, nie są w Polsce podmiotami znanymi i prowadzącymi działalność. Dlatego też przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza czynników wpływających na powstawanie i rozwój funduszy hedgingowych w Polsce, traktowanych jako alternatywna forma instytucji wspólnego inwestowania na krajowym rynku finansowym. (fragment tekstu)
EN
During the last decade the Polish financial market has undergone a strong transformation and has approached developed global financial markets. Most of its segments has expanded significantly and the legal basis has been adjusted to new conditions. It has enabled new institutions and more sophisticated financial instruments to appear. The segment of investment funds is setting a good example of these changes. Varied institutions are operating within the confines of it, among them both the traditional funds - i.e. equity funds, capital-protected funds, money market funds, and alternative funds - i.e. private equity funds, venture capital funds, real estate funds and hedge funds. The subject of the article entitled "Determinants of Hedge Funds Development in Poland" is to analyse factors influencing the origin and development of hedge funds in Poland that are considered as an alternative form of investment funds on the Polish financial market. The analysis shows that on the one side the Polish investors are likely to search for more sophisticated alternative possibilities of capital investment (such as hedging funds), because of progressive globalisation process and capital flows liberalisation. On the other side an advanced communication technology will enable hedge funds to operate on different financial markets, not only in country they are based. Hedge funs in Poland will develop properly first of all on conditions that the financial market expand further, the demand for alternative investment funds is sufficient, statutory limitation is abolished, and competition on financial market increases. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Al-Kaber, M., [2002], Znaczenie publicznego giełdowego rynku papierów wartościowych, Bank i Kredyt, nr 2.
 • Amin, G., Kat, H., [2001], Hedge Fund Performance 1990-2000. Do the 'money machines' really add value?, Working Paper, The University of Reading.
 • An introduction to hedge funds. The first in the BRC Hedge Fund Series, [2001], BARRA Inc.
 • Bilski, J., [1999], Polski system walutowy. Ocena skuteczności działania, Bank i Kredyt, nr 12.
 • Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów, [2002], nr 4.
 • Chrabonszczewska, E., [1996], Zmiany na europejskich rynkach finansowych. Implikacje dla Polski, Bank i Kredyt, nr 6.
 • Chrabonszczewska, E., [1998], Euro a rynki finansowe, Bank i Kredyt, nr 12.
 • Cottier, P., [1997], Hedge Funds and Managed Futures, Paul Haupt AG, Bern.
 • Czerkas, K., [1998], Konwergencja światowych systemów finansowych - analiza zjawiska i jego skutków dla polskiego systemu finansowego, Bank i Kredyt, nr 9.
 • Dusza, M., [2001], Problemy polskiego rynku kapitałowego, Bank i Kredyt, nr 3.
 • Dziawgo, D., Dziawgo, L., [2000], Integracja czy dominacja? Refleksje na temat zarządzania procesem integracji polskiego rynku finansowego z międzynarodowym rynkiem finansowym, Bank i Kredyt, nr 1-2.
 • Hausler, G., [2002], The Globalization of Finance, Finance & Development, nr 1.
 • International Capital Markets, Developments, Prospects, and Key Policy Issues, [2001], pod red. D. Mathieson, G. Schinasi, International Monetary Fund, Washington.
 • Inwestycje kapitałowe, [1997], pod red. I. Wciślak, Forum Inżynierii Finansowej, Poznań.
 • Jajuga, K., [2001], Problemy dalszego rozwoju publicznego rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Rynek Terminowy, nr 2.
 • Janicka, M., [2002], Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy, Bank i Kredyt, nr 6.
 • Janiec, M., [1999], Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w Polsce w latach 1999-2004, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Kantecki, A., [2001], Zagrożenia i szanse banków u progu XXI wieku - Informacja o przebiegu i wnioskach VII Forum Bankowego - Banki 2001, Bank i Kredyt, nr 5.
 • Klank, L., [2001], Oszczędności w polskiej gospodarce w okresie transformacji. Ujęcie makroekonomiczne, w: Studia Finansowe, nr 57/2001, Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
 • Liberda, B., [1997], Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Perspektywy, w: Inwestycje i oszczędności. Znaczenie, statystyka, poziom i perspektywy, Raport nr 28, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Liberda, B., [2000], Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Liberska, B., [2000], Współczesne procesy globalizacji światowej, w: Bankowe ABC nr 59, Bank i Kredyt, nr 1-2.
 • Madej, Z., [2001], Oszczędności krajowe a import kapitału, w: Ekonomista, nr 5/2001, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Majcherek, M., [1999], Bankowe strategie konkurencji, Bankowe ABC nr 58, Bank i Kredyt, nr 12.
 • Mech, C., [2000], Otwarte fundusze emerytalne na polskim rynku kapitałowym, Referat wygłoszony w trakcie Bałtyckiego Forum Gospodarczego w Gdańsku, 12-13 listopada.
 • Mittelman, J.H., [1996], Globalization: Critical reflection, Lynne Rienner, Boulder.
 • Oręziak, L., [2000], Systemy bankowe krajów Unii Europejskiej, Bankowe ABC nr 65, Bank i Kredyt, nr 9.
 • Panasiuk, A., [2002], Ustawa ożywi konkurencję banków, Puls Biznesu, nr 48.
 • Rao, R., Szilagyi, J., [1998], The coming evolution of the Hedge Fund Industry: A case for growth and restructuring, RR Capital Management Corp, Bohemia.
 • Rosati, D., [1999], Dylematy polityki pieniężnej w warunkach swobody przepływu kapitału, Bank i Kredyt, nr 7-8.
 • Sikorski, Cz., [1999], Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sound Practices for Hedge Funds, [2000], Caxton Group, Inc, Toronto.
 • Statement of Qualifications European Hedge Funds, [2001], PricewaterhouseCoopers, www.pwcglobal.com.
 • Sytuacja finansowa banków w 2001 roku - Synteza, [2002], Narodowy Bank Polski, GINB, Warszawa.
 • Sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń po trzech kwartałach 2001, [2001], Raport Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, Warszawa.
 • Szambelańczyk, J., [2001], Presja konkurencyjna wewnątrz systemu finansowego, Bank, nr 4.
 • Szczepańska, O., Tymoczko, D., [1999], Liberalizacja przepływów kapitałowych w Polsce i jej konsekwencje, Bank i Kredyt, nr 4.
 • Szymanek, A., [2001], Udział różnych grup inwestorów w obrotach giełdowych w 2001 roku, GPW, Warszawa.
 • Tapscott, D., [1998], Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ery świadomości systemowej, Business Press, Warszawa.
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami członkowskimi, z drugiej strony sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 roku (Dz.U. z 1994 roku, nr 1, poz. 38, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 roku, nr 11, poz. 62, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 139, poz. 993, z późniejszymi zmianami).
 • Zapadka, P., [2000], Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce, Bank i Kredyt, nr 1.
 • Zapadka, P., [2002], Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce, Bank i Kredyt, nr 1.
 • Zawadzka, Z., [2002], Wpływ trendów światowych na polską bankowość, Bank, nr 9.
 • Zieliński, J., [1999], Rozważania na temat potencjalnego wpływu otwartych funduszy emerytalnych na rozwój rynku finansowego w Polsce, Bank i Kredyt, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.