PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej | 34--42
Tytuł artykułu

Wybrane narzędzie lean manufacturing w teorii i praktyce

Warianty tytułu
Selected Tools of Lean Manufacturing in Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lean manufacturing definiuje się jako filozofię zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwo dąży do optymalnego wykorzystania zasobów pracy. Działania ukierunkowane są na nieustanne eliminowanie marnotrawstwa. Dodatkowo omawiana metoda zarządzania ma również za zadanie: utrzymywanie zapasów na minimalnym poziomie; dostarczanie materiałów w zależności od zapotrzebowania na zasadach kanban; wysoką organizację i wizualizację miejsc pracy za pomocą zasad 5S; skracanie do minimum czasu postoju maszyn podczas przezbrajania. W artykule opisano wybrane narzędzia lean manufacturing, takie jak: metoda Just in Time, metoda kanban, rachunek ciągłego usprawniania, czyli metoda kazein (na podstawie badań literaturowych), oraz metodę 5S, Program Rozwiązywania Problemów i Program Pomysłów Pracowniczych (rozwiązania praktyczne).(abstrakt oryginalny)
EN
Lean manufacturing is defined as a management philosophy, according to which a company strives to use its labor and machinery resources in the optimal way. The activities are aimed for the continuous elimination of waste. In addition, this method of management also takes into account the following: keeping inventories at a minimum level, delivering materials depending on demand and on the basis of Kanban, highly organizing and visualizing workplaces on the basis of 5S, minimizing the downtime of machines during the changeover. In the article, some of the tools of lean manufacturing have been described, such as: Just in time method, Kanban method, kaizen costing (based on the research literature) and 5S method, Problem Solving Program and Workers Ideas Program (practical solutions).(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Ciurla M., Hopej M., Lean management "odchudzenie" polskiego przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 12/1994.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Drew J., McCallum B., Roggenhoffer S., Journey to Lean. Making Operational Change Stick, Pallgrave Macmillan, London 2004.
 • Feld W.M., Lean Manufacturing. Tools Techniques and How To Use Them, St. Lucie Press, 2001.
 • Durlik I., Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Gdańsk 1996.
 • Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 • Lisiński M., Ostrowski B., Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2006.
 • Michalak J., Założenia, zasady i narzędzia lean accounting, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 49(105), Warszawa 2009.
 • Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 • Świderska G.K., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003.
 • Womack J.P., Jones D.T., Odchudzanie firm, eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu, Warszawa 2001.
 • Wroński P., Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie, UMCS, Lublin 2005.
 • Lean Manufacturing - szczupłe wytwarzanie, Prestige Europejskie Centrum Kształcenia, http://eck-prestige.pl/texty/41/lean-manufacturing-szczuple-wytwarzanie.htm (27.02.2012).
 • Lean Manufacturing, http://www.leanvision.com/lean-manufacturing (27.02.2012).
 • Sobańska I., Rachunek kosztów metodą kaizen, http://menedzer.wp.pl/artykuly-r.php?tematyka=Strategie&id_ar=6203 (10.08.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.