PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej | 53--69
Tytuł artykułu

Systemy kontroli zarządczej i ich znaczenie z perspektywy naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw działających w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Management Control Systems and Their Importance from the Perspective of top Management of Companies Operating in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie istoty i rodzajów systemów kontroli zarządczej oraz empiryczna weryfikacja znaczenia elementów koncepcji kontroli zarządczej sformułowanej przez Malmiego i Browna [2008]. Badania zostały przeprowadzone w formie pogłębionych studiów literatury przedmiotu oraz wywiadów bezpośrednich z naczelnym kierownictwem strategicznych jednostek biznesowych, wśród losowo wybranej próby 50 jednostek gospodarczych z różnych branż prowadzących swoją działalność w Polsce. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie głównie teoretyczne. Po pierwsze, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do lepszego zrozumienia natury i zakresu współczesnej kontroli zarządczej. Po drugie, stanowią potwierdzenie znaczenia wszystkich elementów pakietu systemów kontroli zarządczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to explain the concept of management control systems and empirically verify the importance of elements of Malmi & Brown's [2008] concept of management control. The research was conducted in the form of deep literature studies and direct interviews with top management of strategic business units from randomly chosen 50 companies, which operate in various industries in Poland. Conclusions from this research are mainly of theoretical importance. Firstly, conducted research can contribute to better understanding the nature and scope of modern management control. Secondly, they are the confirmation of the importance of all management control systems in the packet.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Abernethy M.A., Chua W., Field study of control system "Redesign": The impact of institutional process on strategic choice, "Contemporary Accounting Research" 1996, nr 13 (2).
 • Adamiecki K., Kontrola jako zasada naukowej organizacji, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 5.
 • Anthony R.N., The Management Control Function, Harvard Business School, Boston 1988.
 • Bednarek P., Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa 2007.
 • Bednarek P., Koncepcja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle regulacji prawnych oraz różnych teorii naukowych, [w:] Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Szczecin 2012.
 • Bednarek P., Systemy kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie, [w:] red. E. Nowak, Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Bonner S.E., Sprinkle G.B., The effects of monetary incentives on effort and task performance: theories, evidence, and a framework for research, "Accounting Organizations and Society" 2002, nr 27.
 • Chachuła D., Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa 2009.
 • Chenhall R.H., Theorizing contingencies in management control systems research, [w:] Handbook of management accounting research, red. C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields, Elsevier, Amsterdam 2007.
 • Chenhall R.H., Langfield-Smith K., The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: an empirical investigation using a systems approach, "Accounting, Organizations and Society" 1998, Vol. 23, No. 3.
 • Duda-Piechaczek E., Controlling wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem, Helion, Gliwice 2007.
 • Duraj J., Pojęcie controlling i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Duraj, NOVUM, Płock-Łódź 2003.
 • Emmanuel C., Otley D., Merchant K., Accounting for management control (2. ed.), Cengage Learning EMEA, London 2004.
 • Flamholtz E., Accounting, budgeting and control systems in their organizational context: theoretical and empirical perspectives, "Accounting, Organizations and Society" 1983, nr 8.
 • Flamholtz E., Das T., Tsui A., Toward an integrative framework of organizational control, "Accounting Organizations and Society" 1985, nr 10.
 • Gould M., Quinn J.J., Strategic control: establishing milestones for long-term performance, Addison-Wesley, Reading, MA 1993.
 • Henri J.F., Management control systems and strategy: A resource-based perspective, "Accounting, Organizations and Society" 2006, 31.
 • Hopeja M., Kral Z. (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The balanced scorecard - measures that drive performance, "Harvard Business Review" 1992, nr 70.
 • Kardasz A., Kotapski R. (red.), Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006.
 • Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2006.
 • Kowalska K. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2001.
 • Kuc B.R., Kontroling dla menedżerów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 • Kuc B.R., Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa 2009.
 • Kuc B.R., Kontrola w systemie zarządzania: funkcje i dysfunkcje, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2006.
 • Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa 2000.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Lew G., Controlling przedsiębiorstw handlowych, Difin, Warszawa 2004.
 • Malmi T., Brown D.A., Management control system as package - Opportunities, challenges and research directions, Management Accounting Research" 2008, 19 (4).
 • Marciniak S., Controlling, filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2004.
 • Merchant K.A., Van der Stede W.A., Management Control Systems. Performance measurement, evaluation and incentives, Pearson Education Limited, Harlow 2012.
 • Mintzberg H., The Structuring of Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1979.
 • Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Nowak E. (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Nowak M., Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Otley D.T., Broadbent J., Berry A., Research in management control: an overview of its development, "British Journal of Management" 6 (Special Issue) 1995.
 • Płoskonka J., Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym. "Kontrola Państwowa" 2006, nr 2.
 • Ouchi W., A conceptual Framework for the design of organizational control mechanisms, "Management Science" 1979, nr 25 (9).
 • Schein E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1997.
 • Siekierski W., Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Siepińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Sierpińska M. (red.), Controlling w zarzadzaniu przedsiębiorstwem, Vizja Press & IT, Warszawa 2006.
 • Simons R., Levers of Control, Harvard University Press, Boston 1995.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controlling. Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
 • Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 • Świderska G.K., Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1997.
 • Tyrała P., Stęplewski B., Controlling. Nowoczesna metoda zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 1993.
 • Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe nr 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42, Szczecin 2011.
 • Winiarska K. (red.), Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Szczecin 2012.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1972.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.