PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 34 | 107--123
Tytuł artykułu

Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osadniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Living Conditions in Eastern Poland by Region and Settlement Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza i identyfikacja kluczowych czynników wpływających na rozwój regionalny Polski. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę czynnikową. Badania wykazały, że w analizie porównawczej regionów najważniejszą rolę odgrywa efektywność i innowacyjność przemysłu, działalność badawczo-rozwojowa, infrastruktura techniczna oraz warunki pracy i produkcja rolnicza. Poziom nasycenia poszczególnymi determinantami w województwach jest jednak zróżnicowany. Przeprowadzona analiza może być podstawą dalszych badań regionalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to analyse and identify the key factors affecting the Polish re- gional development. The factor analysis is used as the research method. Studies have shown that the most important factors in the comparative analysis of regions are efficiency and innovation of industry, research and development, technical infrastructure, the working environment and agricultural production. However, importance of particular determinants is different in various regions. The analysis can be the basis for further research on regional development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Badanie warunków i jakości życia oraz zachowań ekonomicznych w gospodarstwach domowych województwa podkarpackiego, 2010, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.
 • Bański J., 2009, Wschodnia granica Unii Europejskiej jako bariera przestrzenna: na przykładzie pogranicza w woj. lubelskim, "Czasopismo Geograficzne", nr 80/3.
 • Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska W., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, "Studia Obszarów Wiejskich", nr 21, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Biuletyn statystyczny Ministerstwa Ochrony Zdrowia, 2011, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
 • Czapiński J., 1992, Psychologia szczęścia: przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Akademos, Poznań.
 • Czapiński J., 2004, Psychologiczne teorie szczęścia [w:] Psychologia pozytywna, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czapiński J., 2011, Miękkie kapitały a dobrobyt materialny: wyzwanie dla Polski [w:] W kręgu psychologii społecznej, red. J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Dąbrowa M., 2011, Study in standard of living - methodology of structure of selected indicators, The Małopolska School of Economics in Tarnów, Research Papers Collection, no. 1.
 • Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, 2011, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Eberhardt P., 1996, Problematyka regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski, "Przegląd Geograficzny", t. 68, z. 1-2.
 • Janicki W. (red.), 2011, Województwo lubelskie. Środowisko - społeczeństwo - gospodarka, Norbertinum, Lublin.
 • Kawałko B., Miszczuk A. (red.), 2005, Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość.
 • Luszniewicz A., 1972, Statystyka poziomu życia ludności, PWE, Warszawa.
 • Luszniewicz A., 1982, Statystyka społeczna: Podstawowe problemy i metody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ocena warunków i jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego i ich postrzeganie przyszłości, 2011, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego, Gdańsk.
 • Panek T., 2007, Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Poziom życia Polaków, 2010, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Rutkowski J., 1991, Badania jakości życia [w:] Jakość życia i warunki bytu, red. S. Jońca, GUS, Warszawa.
 • Sęk H., 1993, Jakość życia a zdrowie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2.
 • Słaby T., 1990, Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 • Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, 2007, GUS, Warszawa.
 • Zeliaś A. (red.), 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.