PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 11 | 5--32
Tytuł artykułu

Podatek od dochodów z oszczędności w Polsce : próba refleksji

Warianty tytułu
The Savings Tax in Poland : Attempt at Reflection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest problematyka podatku od dochodu z tytułu oszczędności gospodarstw domowych, zgromadzonych w bankach w formie wkładów bieżących i terminowych. Podatek ten wprowadzono w Polsce 1 marca 2002 roku mocą ustawy z 21 listopada 2001 roku. Jego następstwa i zakres oddziaływania zależą od wielu okoliczności. Badając to zagadnienie specjalny nacisk zostanie położony na określenie wpływu tego podatku na kształtowanie się tych oszczędności. Kwestia ta jest szczególnie ważna w Polsce, zwłaszcza ze względu na niski poziom stopy oszczędności gospodarstw domowych, będących głównymi podatnikami tego podatku. Zbadane zostanie również, czy i w jakim stopniu udało się zrealizować cele nowo wprowadzonego podatku. W kontekście tych zagadnień zostaną przedstawione przesłanki wprowadzenia tego podatku, zasady jego pobierania oraz uwzględnione główne opinie przedstawicieli banków w tej sprawie. Zważywszy, że nowo wprowadzony podatek nie stanowi novum dodatkowo zostaną uwzględnione, w ogólnym zarysie, zaobserwowane następstwa wprowadzonego wcześniej tego rodzaju podatku w USA i RFN. Zostaną też uwzględnione zasady opodatkowania dochodów z oszczędności w krajach Unii Europejskiej, aby przedstawić badany problem na tle porównawczym. Podstawę analizy stanowi literatura, przepisy prawne, dane liczbowe publikowane przez NBP oraz obserwacje własne z praktyki bankowej. (fragment tekstu)
EN
The article entitled "The Savings Tax in Poland. Attempt at Reflection" tries to answer two questions. First, why was the savings tax enacted and second, what are the results. The savings tax in Poland has been levied on 1 March 2002 on the strength of an act of the 21 November 2001. Its consequences depend on a lot of facts. The effect of the saving tax is very important to saving in Poland. It is very substantial because there is too low level of saving of householders, who are the main payers of this tax. Savings tax is not novelty. Long ago it was in the United States and in Germany. Today each EU Member gathers this tax. Differences regard only the extent and collection way. The base of the new tax in Poland are the incomes from the saving interest. It is a well-known fact, that savings are very important for economy progress. This article limits to the problems of savings tax. Monetary savings - they are saving result and they are in means form. Savings, which are in banks are only the pieces of monetary saving. In the article apart from the term "saving" there are also distinguished the terms "lacking" and "hoarding". When the Ministry of Finance introduced this tax, banks had to pay all the costs. They were compelled to reconstruct computer systems to manage from 1 March 2002 to count and collect savings tax. The costs were often very high and banks try to compensate them. The bank charge and commission rose. As the result all the costs were paid by customers. In spite of that, people will save in banks, because the money is safe there. The unemployment in Poland is very high. Salaries (householders income) grow slowly. For that reason savings are spent on "consumption". Substantially the government should take steps to reduce unemployment and cut taxes. Studies results confirm that the purposes of new introduced tax have not been reached. The author does not deny this tax but shows that modification of the tax rules is necessary. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Banki działają w interesie klientów, [2001], Biuletyn Bankowy, nr 12.
 • Brycki, G., [2003], Pułapy, limity, preferencje, Rzeczpospolita z 25-26 stycznia.
 • Decyzje Rady Ministrów, [2001], Przegląd Rządowy nr 11.
 • Doing business in EU Members States, [2000], Ernst & Young.
 • Eurostat Yearbook 2002. The statistic guide to Europe. Data 1990-2000, [2002], European Commission, Luxemburg.
 • Gołajewska, M., Józefowska, M., Wyczański, P., [2000], Sytuacja finansowa banków w 1999 roku, NBP, Materiały i Studia, z. 98.
 • Gomułka, S., [1998], Średniookresowe ostrzeżenia, Gazeta bankowa, nr 11.
 • GUS, [2000], Biuletyn statystyczny, nr 12, Warszawa.
 • GUS, [2001], Biuletyn statystyczny, nr 12, Warszawa.
 • GUS, [2002], Biuletyn statystyczny, nr 12, Warszawa.
 • Jabłoński, P., Ucieczka przed podatkiem, [2001], Rzeczpospolita z 6 listopada.
 • Jak bezpiecznie wprowadzać podatek od odsetek, [1999], Bank, nr 6.
 • Jezierski, M., [2001], Rekontra fiskusa, Bank, nr 12.
 • Karpiński, P., [2001], Opodatkowanie odsetek od oszczędności - ryzyko większe od korzyści, Prawo Bankowe, nr 12.
 • Knakiewicz, Z., [1997], Bank Polski i Narodowy Bank Polski w gospodarce polskiej. Próba refleksji, w: Od Grabskiego do Balcerowicza, Instytut Historii UAM, Poznań.
 • Knakiewicz, Z., [1971], Nowa międzynarodowa jednostka walutowa "prawo specjalnego ciągnienia" Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Ruch Prawniczy Socjologiczny i Ekonomiczny, z. 1.
 • Knakiewicz, Z., [1981], Powiązania narodowych systemów pieniężnych z międzynarodowym systemem z Kingston, w: Problemy pieniężno-kredytowe i walutowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, z. 91, Poznań.
 • Kołodko, G.W., [1991], Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Leśniak, G.J., [2003], Katastrofa dla drobnych inwestorów, Rzeczpospolita z 25-26 stycznia.
 • Leśniak, G.J., [2003], Kosmetyka zamiast reformy, Rzeczpospolita z 17-18 maja.
 • Leśniak, G.J., Brycki, G., [2003], Podatkiem w zyski giełdy, Rzeczpospolita z 25-26 stycznia.
 • Liberska, B., [2000], Współczesne procesy globalizacji światowej, Bankowe ABC, nr 59, Bank i Kredyt, nr 1-2.
 • Madej, Z., [2001], Oszczędności krajowe a import kapitału. Ekonomista, nr 5.
 • Mishkin, F.S., [2002], Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • NBP, [1998], Biuletyn informacyjny, nr 12, Warszawa.
 • NBP, [1999], Biuletyn informacyjny, nr 12, Warszawa.
 • NBP, [2000], Biuletyn informacyjny, nr 12, Warszawa.
 • NBP, [2001], Biuletyn informacyjny, nr 12, Warszawa.
 • NBP, [2002], Biuletyn informacyjny, nr 1-2, Warszawa.
 • NBP, [2002], Biuletyn informacyjny, nr 4-6, Warszawa.
 • NBP, [2002], Biuletyn informacyjny, nr 9, Warszawa.
 • NBP, [2002], Biuletyn informacyjny, nr 10-11, Warszawa.
 • NBP, [2002], Biuletyn informacyjny, nr 12, Warszawa.
 • NBP, [2003], Informacja wstępna, nr 4, Warszawa.
 • O nowym podatku powiedzieli, [2001], Biuletyn Bankowy, nr 12.
 • Paluszak, G., [2002], Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rada Polityki Pieniężnej, [2002], Raport o inflacji w 2001, NBP, Warszawa.
 • Rada Polityki Pieniężnej, [2002], Raport o inflacji w I kwartale 2002, NBP, Warszawa.
 • Rada Polityki Pieniężnej, [2002], Raport o inflacji w III kwartale 2002, NBP, Warszawa.
 • Robertson, D.H., [1948], Essays in monetary theory, Staples Press, London.
 • Rutkowski, J., [1969], EWG a międzynarodowy ruch kapitału, PWN, Warszawa.
 • Taylor, E., [1947], Teoria produkcji, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa-Łódź.
 • Tax Facts. EU Member States - Country Reports, [1999], KPMG.
 • Tegler, E., [1998], Zarys prawa finansowego, Szczecin.
 • Topiński, A., [2001], Oprocentowanie odsetek bankowych to zły pomysł, Rzeczpospolita z 6 listopada.
 • Wierzba, R., [2000], Problemy opodatkowania dochodów ludności z oszczędności w Unii Europejskiej - wskazania dla Polski, Bank i Kredyt, nr 9.
 • Żak, R., [2001], Opodatkowanie dochodów z oszczędności osób fizycznych w krajach UE - wnioski dla Polski, Prawo Bankowe, nr 12.
 • 17,5 mld zł na lokatach antypodatkowych, [2001], Rzeczpospolita z 4 grudnia.
 • Council Directive to ensure effective taxation of savings income in the form of interest payments within the Community (COM (2001) - 400 final, 2001/0164 (CSN)).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 134, poz. 1509).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku - Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz. 1178)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 roku w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. nr 154, poz. 1273).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.