PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 157 Wykorzystanie nowych mediów w public relations | 47--57
Tytuł artykułu

Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania kapitału społecznego

Warianty tytułu
Use of Social Media in Building Social Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie kapitału społecznego łączy zainteresowania socjologów i ekonomistów, pomimo że liczne kontrowersje wywołują już próby interpretacji samego pojęcia kapitał, skutkując brakiem jednolitego podejścia do jego wyjaśnienia i wielorakością formułowanych w tym obszarze definicji. Kapitał jest jakimś zasobem, dzięki któremu można wygenerować lub przyczynić się do wygenerowania strumienia jakichś korzyści. W celu odróżniania od zasobów naturalnych podkreśla się także, że kapitał jest czymś stworzonym przez człowieka. J. Coleman, jeden z głównych teoretyków kapitału społecznego zauważa, że "kapitał rzeczowy i ludzki ułatwiają produkcję - kapitał społeczny czyni to samo". Pomimo podobieństw zachodzą jednak spore różnice pomiędzy kapitałem społecznym i innymi formami kapitału. Zarówno kapitał rzeczowy, jak i ludzki należą do prywatnych osób i mogą być inwestowane, natomiast kapitał społeczny charakteryzuje grupy, jest dobrem publicznym i powstaje jako produkt uboczny działań o nieekonomicznym charakterze. Zdaniem na przykład Arrowa takie dobro nie powinno być nazwane kapitałem. Inni badacze twierdzą ponadto, że biorąc pod uwagę sposób oddziaływania kapitału społecznego na działalność gospodarczą, zbyteczne jest traktowanie go jako osobnego czynnika produkcji, gdyż albo wpływa on na akumulację innych czynników produkcji, albo na poziom całkowitej produktywności3. Kapitał społeczny pozostaje pojęciem nieostrym i trudnym do uchwycenia z powodu złożoności elementów, które go tworzą. Jednak bezsprzecznie ma wiele cech wspólnych z kapitałem ekonomicznym, ludzkim, kulturowym. Najważniejszym argumentem, który uzasadnia użycie słowa "kapitał" jest jego produktywność, czyli ułatwianie osiągania celów, które w przypadku jego braku nie zostałyby osiągnięte. Pomimo kłopotów teoretycznych, w ostatnich kilku latach pojawiło się wiele książek i artykułów przedstawiających zarówno przyczyny "akumulacji" kapitału społecznego, jak też jego wpływ na różnorakie aspekty procesów społecznych, politycznych i gospodarczych.(fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to address the issue of social capital and new media - concepts recently operating in the public and scientific discourse. Awareness of the importance of the existence of social capital is still low, and the impact of new media on our lives still requires research in this area. Compared to other countries, the level of trust and civic engagement in Poland is very low, so it is worth considering the possibilities to improve the situation, even with the help of new communication technologies. The purpose of this article is to determine whether the new media, especially the Internet are used to create social capital. The analysis will be subject to subjective assessment of the use of new media in the area of social capital (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Bierwiaczonek K., Nawrocki T., Szczepański M., Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, UŚ, Katowice 2008.
 • Bourdieu P., The Forms of Capital, w: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, red. J. Richardson, New York 1986.
 • Broom G., Casey S., Ritchey J., Toward a concept and theory of organization-public relationships, "Journal of Public Relations Research" 1997, Vol. 9.
 • Bueno E., Salmador P.M., Rodriguez O., The role of social capital in today's economy, "Journal of Intellectual Capital" 2004, Vol. 5, No. 4.
 • Castells M., The Age of Information: Economy, Society and Culture, Blackwell, Oxford 1998.
 • Castells M., The Network Society, Blackwell, Oxford 1976.
 • Coleman J., Foundations of Social Theory, Belknap Press, Harvard 1990.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, WN PWN, Warszawa 1993. Fukuyama F., Kapitał społeczny, w: Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Kraków 2003.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa 1997.
 • Grunig J., Two-way symmetrical public relations: past, present and future, w: Handbook of Public Relations, red. R. Heath, Sage, London 2001.
 • Hampton K., Wellman B., Examining Community In the Digital Neighborhood, w: T. Ishida, K.K. Isbister, Digital Cities:Technologies, Experiences and Future Perspectives, Springer Verlag, Berlin 2000.
 • Heath R., Pearce B., Shotter J., Taylor J., Kersten A., Zorn T., Roper J. and Motion J., The process of dialogue: participation and legitimation, "Management Communication Quarterly" 2006, Vol. 19, No. 3.
 • Jothi Sri P., Neelamalar M., Shakthi Prasad R.. Analysis of social networking sites: A study on effective communication strategy in developing brand communication, "Journal of Media and Communication Studies" 2011, Vol. 3(7).
 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004. Ortega y Gasset J., Bunt mas, Muza SA, Warszawa 2002. Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, red. S. Marciniak, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Warszawa 2002.
 • Pieczka M., Public relations as dialogic expertise?, "Journal of Communication Management" 2011, Vol. 15.
 • Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, red. Øyvind Ihlen, Betteke van Ruler, M. Fredriksson, Routledge Publications, New York 2009.
 • Putnam R, Kapitał społeczny a sukces instytucji, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005.
 • Putnam R.D. Social Capital: Measurement and Consequences, "Canadian Journal of Policy Research" 2001, No. 2(1).
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Warszawa-Kraków 1995.
 • Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Schultz T.W., Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976.
 • Stańczyk Z.J., Dwa rodzaje kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 • Szołtysek J., Twaróg S., Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2009, nr 7.
 • Touraine A., From Understanding Society to Discovering the Subject, "Anthropological Theory" 2005, Vol. 2(4).
 • Wellman B., Physical place and cyberspace: The rise of personalized networks, "International Urban and Regional Research" 2001, No. 25(2).
 • Wellman B., Quan-Haase A., Witte J., & Hampton K., Does the Internet increase, decrease, or supplement social capital? Social networks, participation, and community commitment, "American Behavioral Scientist" 2001, No. 45 (3)
 • Diagnoza społeczna 2011, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_ 2011.pdf. http://technopolis.polityka.pl/2007/rozmowa-z-miroslawa-marody-o-spoleczenstwie-infor-matycznym.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.