PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej | 81--90
Tytuł artykułu

Pomiar dokonań organizacji w controllingu procesowym

Warianty tytułu
Measurement of the Organization Performance in process Oriented Controlling
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zdefiniowano pojęcie, istotę i wyróżniki controllingu procesowego na tle koncepcji zarządzania procesowego. Opisano możliwe sposoby wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w controllingu procesowym. Zaprezentowano problematykę pomiaru dokonań w controllingu procesowym, odnosząc ją zarówno do ośrodków odpowiedzialności, jak i organizacji jako całości. Za kluczowe zagadnienie tak rozumianej oceny dokonań uznano budowę odpowiedniej architektury mierników pomiaru wyników pracy ośrodków, odpowiadających zarówno przyjętym celom organizacji, jak i potrzebom klienta.(abstrakt oryginalny)
EN
On the background of the concept of process management the article describes the concept, the essence and distinguishing features of process oriented controlling. Possible ways of responsibility centers creation in process controlling are discussed. Problems of measuring the performance in process controlling, related both to the responsibility centers and organizations as a whole are pointed. The construction of appropriate architecture of measures concerning the responsibility centres corresponding to both the adopted goals of the organization and the customer needs is recognized as a key issue of so understood performance evaluation.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
autor
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Braz R.G.F., Scavada L.F., Martins R.A., Reviewing and improving performance measurement systems: An action research, "Int. J. Production Economics" 2011, vol. 133.
 • Fisher J., Prozessorientiertes controlling: Ein notwendiger Paradigmaweschsel!?, "Controlling" 1996, 4, s. 222-231.
 • Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
 • Jokiel G., Podejście procesowe w zarządzaniu - geneza i kierunki rozwoju koncepcji, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52, Wrocław 2009, s. 15-21.
 • Korsan-Przywara P., Zgrzywa-Ziemak A., Zarządzanie procesowe, [w:] Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, red. M. Hopej, Z. Kral, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2011, s. 159-172.
 • Lockamy A., McCormack K., The development of a supply chain management process maturity model using the concept of business process orientation, "Supply Chain Management: An International Journal" 2004, vol. 9, no 4, s. 272-278.
 • Neely A., Gregory M., Platts K., Performance measurement system design. A literature review and research agenda, "International Journal of Operations & Production Management" 2005, vol. 25, no. 12.
 • Nowak E., Zakres controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 • Nowak E., System controllingu w przedsiębiorstwie , [w:] Controlling w działalności przedsiębiorstwa, wyd. II zmienione, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2011, s. 13-40.
 • Nowak E. (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk 2003.
 • Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Nowosielski S., Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34, Wrocław 2008, s. 58-70.
 • Nowosielski S., Wstęp [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52, Wrocław 2009.
 • Nowosielski S., Brajer-Marczak R., Istota i klasyfikacja rodzajowa procesów, [w:] Procesy i projekty logistyczne, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 44-57.
 • Olszewska K., Organizacja zorientowana na procesy - ujęcie modelowe, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2004, s. 29-37.
 • Palmberg K., Experiences of implementing process management: A multiple-case study, "Business Process Management Journal" 2010, vol. 16, no 1, s. 93-113.
 • Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1999.
 • Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 • Skoczylas W., Controlling zintegrowany w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Ogólnopolska Konferencja "Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu", Legnica, 11 września 2001, s. 71-82.
 • Volmuth H., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.