PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11 | 215--233
Tytuł artykułu

Skutki procesu restrukturyzacji na przykładzie wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie zmian zachodzących w systemie służby zdrowia oraz przybliżenie złożoności procesu przekształceń poprzez scharakteryzowanie przebiegu restrukturyzacji na przykładzie wybranych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W opracowaniu opisano wybrane programy restrukturyzacyjne w obszarze zdrowia wraz z ich programami wpierającymi, począwszy od roku 1999. Obecna sytuacja gospodarcza wymusza, na przedsiębiorstwach konieczność nieustannego dostosowywania różnych obszarów funkcjonowania organizacji do ciągle zmieniającego się otoczenia. Mając na uwadze wymagania oraz oczekiwane efekty grupy interesariuszy wobec przedsiębiorstwa, każda organizacja, by sprostać wymogom zewnętrznym oraz wewnętrznym, zmuszona jest do wdrażania zmian. Również szpitale, zarówno te państwowe, a tym bardziej skomercjalizowane lub sprywatyzowane, odczuwają konieczność nieustannego przystosowywania się do zmian, które nie tylko wynikają z potrzebnych wewnętrznych, ale również stanowią konsekwencję wprowadzenia reform ochrony zdrowia czy nowych uregulowań prawnych.
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Borowiecki R.: Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny. Difin,Warszawa 2003
 • Bitkowska A., Wójcik G.: Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2010
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 dla organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zadania własne bieżące i inwestycyjne związane z dofinansowaniem kosztów wdrażania reform w ochronie zdrowia. Dz.U. nr 68, poz. 760
 • Ministerstwo Zdrowia: Program działań wspierających dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej jako element restrukturyzacji zatrudnienia związany z reformą ochrony zdrowia. Warszawa 1999
 • Ministerstwo Zdrowia: Ocena realizacji programów działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia. Warszawa 2003
 • Ciura G.: Problemy restrukturyzacji szpitali publicznych w Polsce. INFOS, "Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze" 2010, nr 5
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 2007, nr 14, poz. 89, tekst
 • Najwyższa Izba Kontroli: Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na restrukturyzacją w służbie zdrowia. Warszawa 2002
 • Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Tom 1. Warunki systemowe zarządzania opieką zdrowotną. Red. M. Trocki. IPIS, Warszawa 2002
 • Domagała A.: Restrukturyzacja zatrudnienia kadr medycznych w Polce w latach 1999-2001. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia CM UJ, Kraków 2003
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002. Dz. U. nr 122, poz. 1326
 • Ministerstwo Zdrowia: Program restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2001. Kontynuacja programu z roku 1999 i 2000. Warszawa 2001
 • Przesmycka M.: Program restrukturyzacji 2002. Dzielenie zapałki na czworo. "Gazeta Lekarska" 2002, nr 6
 • Ministerstwo Zdrowia: Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w 2002 roku. Warszawa 2002
 • Ministerstwo Zdrowia: Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w 2003 roku. Warszawa-2003
 • http://www.gazetaprawna.pl
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Dz.U. nr 149, poz. 1076
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. nr 176, poz. 1240
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz.U. nr 213, poz. 1566 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 2007, nr 14, poz. 89, tekst jednolity opublikowany 31 stycznia 2007 r.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.