PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej | 111--119
Tytuł artykułu

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Autorzy
Warianty tytułu
Deferred Income, charges and Accruals in the IPHCU Accountancy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) ujmują w rachunkowości koszty i przychody zgodnie z zasadą memoriału i współmierności. Oznacza to, że powstają w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej rozliczenia międzyokresowe. W artykule scharakteryzowano informacyjne aspekty rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów oraz ich wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym.(abstrakt oryginalny)
EN
Independent public health care units (IPHCU) put in the financial statement costs and sales in accordance with the accrual and matching rule. This means that deferred income, charges and accruals are formed in the accounting and financial reporting. In this article chosen information aspects of deferred income, charges and accruals in the financial statement are characterized and their influence on the image of IPHCU in a financial statement are presented.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Gabrusewicz W., Przychody - niedowartościowana kategoria rachunkowości, [w:] Sprawozdawczość finansowa i audyt w firmie. Materiały na konferencję, ZPW "M-DRUK", Poznań 2008.
 • Durbajło-Mrowiec M., Fundusze (kapitały) ZOZ, [w:] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, ODDK, Gdańsk 2008.
 • Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011.
 • Pfaff J., Ewidencyjne ujęcie kosztów działalności, [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Z. Messner (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zielona_ksiega_06012009.pdf (3.04.2013).
 • Ustawa z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r. poz. 330.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r. poz. 742.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2013 r. poz. 217.
 • Załącznik do uchwały nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14.02.2012 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", Dz.Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 15.
 • Załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne roz- liczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", Dz.Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 12, poz. 90.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.