PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 127--146
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwo społeczne w teorii ekonomii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Enterprise in Economics Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ujęciach definicyjnych przedsiębiorstwa społecznego zauważa się istotny rozdźwięk dotyczący optyki patrzenia na problematykę przedsiębiorstwa społecznego, gospodarki społecznej i wyznaczania kryteriów służących do ich zidentyfikowania. W artykule przedstawiona została analiza sposobów definicyjnego wyodrębnienia przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o kryteria instytucjonalne lub normatywne charakterystyczne dla podejścia europejskiego, przeciwstawiając je perspektywie amerykańskiej. Istotny jest fakt, iż oba podejścia mogą się wzajemnie wykluczać i określać odrębne zjawiska. W Stanach Zjednoczonych działalność przedsiębiorstw społecznych jest rozumiana bardziej swobodnie niż w Europie i nie podlega tak ścisłemu ustalaniu organizacyjno-instytucjonalnych granic. W artykule omówiono również funkcjonalny kontekst przedsiębiorstw społecznych w ekonomii instytucjonalnej i propozycje umiejscowienia go w gospodarce. Przywołane zostały także różne naukowe wersje definicji przedsiębiorstw społecznych oraz - co jest z tym związane - określone zostały funkcje społeczno-ekonomiczne, jakie powszechnie przypisuje się przedsiębiorstwom społecznym. Autorzy przedstawili obecne koncepcje dotyczące przedsiębiorstwa społecznego, stanowiące punkt wyjścia do uporządkowania jego teoretycznej specyfiki.(abstrakt oryginalny)
EN
Among the definitional facets of social enterprise, is noted a significant discrepancy concerning the optics of looking at issues of social enterprise, social economy and determining the criteria for their identification. This article has been taken to look at how to define particular social enterprise, based on the criteria for institutional or normative characteristic of a European approach, contrasting them to the American perspective. Important is the fact that both approaches can be mutually exclusive and define a separate phenomenon. In the U.S., the social enterprise activity is understood more easily than in Europe and not be so strict setting into organizational and institutional limits. The article also discusses the functional context of social enterprises in the institutional economics and proposals for positioning it in the economy. There were also cited various scientific versions of the definition of social enterprises, and which is associated with it - there are defined socioeconomic purposes that are commonly attributed to social enterprises. The authors present the current concepts of social enterprise, forming the starting point to order its theoretical specificity.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Borzaga C., Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej 2, red. E. Leś, M. Ołdak, Collegium Civitas, Warszawa 2007.
 • Borzaga C., Santuari A., Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech, MPiPS, Warszawa 2005.
 • Dybowski J., Ekonomia społeczna a wolny rynek, "Kwartalnik Ekonomia Społeczna" nr 1/2008 (2), Kraków 2008.
 • Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, red. A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner, FISE, Warszawa 2008.
 • Filek J., Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego, "Kwartalnik Ekonomia Społeczna" nr 2/2008 (3), Kraków 2008.
 • Frączak P., Wymiar polityczny, własność społeczna i hybrydowość jako elementy myślenia o zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, "Kwartalnik Ekonomia Społeczna" nr 2/2008 (3), Kraków 2008.
 • Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, red. E. Leś, WUW, Warszawa 2008.
 • Hausner J., Przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAPUE, Kraków 2008.
 • Kaźmierczak T., Rymsza M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Leś E, Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor" nr 2, Warszawa 2000.
 • Obszary gospodarki społecznej, red. P. Chodyra, E. Leś, M. Ołdak, MPiPS, Warszawa 2008.
 • Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, red. J. Dąbrowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 • Pacut A., Mazur S., Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne , Ekonomia Społeczna. Teksty, 2006.
 • Pieliński B., Gospodarka społeczna, czyli trzeci sektor, "Nowe Życie Gospodarcze", 17.02.2008.
 • Sałustowicz J., Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna. Teksty 2007.
 • Schimanek T., Przedsiębiorstwo społeczne, w: Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu, WYG International Sp.z o.o. Warszawa 2009.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Spear R., Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich, Ekonomia Społeczna. Teksty, 2006
 • Szopa B., Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej, "Kwartalnik Ekonomia Społeczna" nr 1/2007 (1), Kraków 2007.
 • Wygnański J.J., Ekonomizacja organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.