PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 157--164
Tytuł artykułu

Etyka z perspektywy rolnictwa i polityki rolnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
On Margin of Considerations about Ethics with Perspective of Agriculture and the Agricultural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule rozważania dotyczące zagadnień etyki z perspektywy ekonomicznej odniesiono się do polityki rolnej i rolnictwa. Stwierdzono, że w warunkach znacznych dysproporcji gospodarczych i cywilizacyjnych na świecie, oceny zjawisk ekonomicznych pod względem etyczności komplikują się. Funkcjonowanie sektora rolnego wskazuje, iż nadrzędną rolę w polityce gospodarczej odgrywają nie kwestie natury etycznej, a cele realizowane poprzez instrumenty, np. WPR UE. Dlatego z jednej strony dążenie poprzez wsparcie budżetowe do osiągnięcia satysfakcjonujących standardów dochodowych i cywilizacyjnych mieszkańców wsi, które rekompensowałoby deprecjację rolnictwa przez mechanizm rynkowy, może być uważane za etyczne. Z kolei nieetyczne wydają się skutki zewnętrzne takiej polityki (ograniczony dostęp krajów trzecich do rynków unijnych, degradację środowiska, problemy z zagospodarowaniem nadwyżek żywności, utrzymywanie zawyżonych cen na produkty rolne).(abstrakt oryginalny)
EN
It in the article considerations relating the questions of ethics with economic perspective has referred to agriculture and agricultural policy. It has stated that opinions of economic phenomena under regard the ethics is complicating in terms of considerable economic and civilization disproportion on world. The functioning of the agricultural sector shows, that the superior part in economic policy play not the matters of ethical nature but aims what are realized by economics instruments (the CAP of the UE). That is why from one side endeavor by budget support to achievement of satisfying incomes and civilization standards of the village inhabitants which would make up the depreciation of agriculture by market mechanism. In turn external results of such policy seem unethical (limited access of other countries to unions markets, the degradation of environment, problems connected with farm implement of surpluses of food, the provide of overstate of prices on agricultural products).(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Chechelski P., Ocena wpływu światowego kryzysu na globalną gospodarkę żywnościową, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2010/4.
  • Chechelski P., Wpływ kryzysu na globalną gospodarkę żywnościową, IERiGŻ, Warszawa 2010.
  • Czyżewski A., Grzelak A., Sel'skoe hozâjstvo v Pol'še v usloviâh rynocnogo prisposobleniâ v period krizisa 2007-2009 gg., referat wygłoszony podczas konferencji PAN - XXI Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN pt.: Wyzwania dla Polski i Rosji wobec światowych zmian modelu gospodarki rynkowej.
  • Czyżewski A., Grzelak A., Wizja reform WPR Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 103, Poznań 2008.
  • Czyżewski A., Grzelak A., Matuszczak A., Integracja versus globalizacja - jako problem polityki rolnej, "Roczniki Naukowe SERiA", 2006, t. 8, z. 4.
  • Drèze J., Sen A., Hussain A., The Political Economy of Hunger , t. 3, Oxford University Press, Oxford 1991.
  • Grzelak A., Kilka uwag o etyce z perspektywy ekonomicznej - przypadek sektora rolnego, Zeszyty Naukowe WSHiR, Poznań 2007.
  • Sapa A., Państwa najsłabiej rozwinięte na globalnym rynku, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 13, z. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.