PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej | 181--192
Tytuł artykułu

Metody ograniczania ryzyka operacyjnego w zakładach pracy chronionej

Autorzy
Warianty tytułu
Methods of Reducing Operational Risk in Sheltered Workshops
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule opisano sposób pomiaru ryzyka operacyjnego w za-kładach pracy chronionej. Zawiera on propozycje dwóch modeli optymalizujących strukturę zatrudnienia ze względu na dwa kryteria. Jednym z nich jest maksymalizacja rekompensaty z tytułu utraconej wydajności. Drugi maksymalizuje ulgę we wpłatach do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przyznawaną przez zakłady pracy chronionej swoim klientom. Struktura zatrudnienia wyznaczona za pomocą przedstawionych modeli może przyczynić się do ograniczenia ryzyka związanego z działalnością operacyjną zakładów pra-cy chronionej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes how to measure operational risk in a sheltered workshop. It shows proposals to two models to optimize the structure of employment because of two criteria. One of them is to maximize compensation for lost productivity. The second maxim-izes relief under the mandatory payments to the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities given by sheltered workshops to their clients. The structure of employment determined by the presented models can help reduce the risks associated with operating ac-tivities sheltered workshops.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Dudycz T., Brycz B., Czy stopy zwrotu przedsiębiorstw mają rozkład normalny?, [w:] Rynek kapita-łowy. Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  • Glińska A., Zastosowanie programowania liniowego w wyznaczaniu struktury zatrudnienia w zakła-dach pracy chronionej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 251, Wrocław 2012.
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
  • Lepczyński B., Zarządzanie ryzykiem jako część VBM, [w:] J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), Za-rządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2012.
  • Nowak E., Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak (red.), Zarzą-dzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2005.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepeł-nosprawnych (Dz.U.1997.123.776).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.