PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 82--104
Tytuł artykułu

Pochodzenie terytorialne studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w kontekście kształtowania się makroregionu funkcjonalnego Olsztyna

Warianty tytułu
The Role of the University of Warmia and Mazury in the Formation of the Functional Macroregion of the Olsztyn Agglomeration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanych badań było określenie roli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w procesach kształtowania makroregionu funkcjonalnego aglomeracji olsztyńskiej. Za główne kryterium delimitacji przyjęto zasięg funkcji edukacyjnych olsztyńskiej uczelni. Wykorzystano do tego dane dotyczące pochodzenia kandydatów na studia w UWM zarejestrowanych w trakcie procedury rekrutacyjnej w latach 2011 i 2012. W pracy dokonano także analizy wpływu wybranych czynników na wielkość obszaru przestrzennego oddziaływania olsztyńskiej uczelni. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że oprócz obszaru województwa warmińsko-mazurskiego makroregion funkcjonalny aglomeracji olsztyńskiej obejmuje także sąsiadujące z nim gminy województw podlaskiego i mazowieckiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the present research is to describe the role of the Warmia and Mazury University in the formation of the functional macroregion in the Olsztyn agglomeration. The main criterion used to delimitate the macroregion of Olsztyn is the range of educational services of the biggest university in Warmia and Mazury. The authors use data relating to the place of living of the candidates who registered during the recruitment process in 2011 and 2012. They also analyze the impact of selected factors on the size of the area of Olsztyn university's spatial influence. The research results show that the functional macroregion of the Olsztyn agglomeration covers, apart from the Warmia and Mazury voivodship, also the neighbouring districts of the Podlaskie and the Mazowieckie voivodships. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bajerski A., 2009, "Badania zasięgów oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego w Polsce: stan i perspektywy rozwoju", Czasopismo Geograficzne, t. 79, nr 3, s. 352-363.
 • Bogdański M., 2010, "Urbanizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województw", Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 38-53.
 • Borowiec M., 2003, "Funkcjonowanie układu bipolarnego Kraków-Rzeszów w zakresie kształcenia studentów", w: Z. Zioło (red.), Bipolarny rozwój aglomeracji - kierunki rozwoju układów bipolarnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 209, s. 141-157.
 • Borowiec M., 2007, "Krakowski obszar metropolitalny w świetle powiązań z kształceniem akademickim (przykład Akademii Pedagogicznej w Krakowie)", w: K. Heffner, T. Marszał (red.), Małe miasta w obszarach metropolitalnych. Biuletyn KPZK PAN, z. 232, s. 225-237.
 • Borowiec M., 2008, "Konkurencyjność przestrzenna uczelni jako elementów struktury centrów układu bipolarnego Kraków-Rzeszów", w: J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 145-157.
 • Capello R., Olechnicka A., Gorzelak G., 2013, "Universities and knowledge creation", w: R. Capello, A. Olechnick, G. Gorzelak (red.), Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation, Oxon: Routledge.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 1997, "Regionalny układ nauki w Polsce i jego zmiany", w: Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Struktura przestrzenna nauki w Polsce, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Czyszkiewicz R., Durka W., 2010, "Regionalne i środowiskowe granice rekrutacji na uczelnię wyższą. Przykład Uniwersytetu Szczecińskiego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 26-43.
 • Grzegorczyk A., 2011, Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Heller J., Bogdański M., 2012, Koncepcja badań nad określeniem terytorialnego zasięgu obszaru aglomeracji olsztyńskiej, maszynopis dostępny w Katedrze Makroekonomii UWM.
 • Herbst M., 2009, "Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 21-38.
 • Ilnicki D., 2008, "Przestrzenne aspekty funkcjonowania wyższych uczelni w Polsce", w: T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia KPZK PAN, t. CXX1, s. 33-44.
 • Korcelli P., 1981, "Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski", w: K. Dziewoński, P. Korcelli, Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Prace Geograficzne nr 140, Warszawa: PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, s. 189-211.
 • Parysek J.J., 2009, "Aglomeracje miejskie: struktura i funkcjonowanie", w: W. Maik (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Przygodzki Z., 2007, "Region i klasyczne teorie jego rozwoju", w: J. Chądzyński, A. Nowakowski, Z. Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl.
 • Rakowski W., 2000, Sytuacja środowiska studenckiego. Pochodzenie społeczne i status materialny, ekspertyza nr 2008 wykonana na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz, Warszawa: Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz.
 • Reszka P., 2013, "Skąd przychodzą studiować. KUL lokalny czy ogólnopolski?", http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,13823146.html [dostęp: 10.06.2013].
 • Smętkowski M., 2006, "Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce - nowe spojrzenie", https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespolrealizacyjny_KPZK/Documents/535dfef91f934378-972bdbda34e64fceDelimitacjaobszarwmetropolitalnychwPolscenowespojr.pdf [dostęp: 05.03.2012].
 • Sobala-Gwosdz A., 2007, "Siła i zasięg przestrzenny oddziaływania Rzeszowa jato głównego ośrodka regionalnego Polski Południowo-Wschodniej", w: Z. Makieła, R. Fedan (red.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, Biuletyn KPZK PAN, z. 230, s. 151-164.
 • Wasielewski K., 2009, "Dostępność studiów wyższych dla młodzieży wiejskiej", http://www.rownacszanse.pl/repository/download/dopobrania/opracowanie_KWasielewski.doc [dostęp: 20.06.2013].
 • Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast. Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • http://citycheck.pl
 • http://mzk-torun.pl
 • http://www.komunikacja.bialyslok.pl
 • http://www.rp.pl
 • http://www.stat.gov.pl/bdl
 • http://www.zkm.olsztyn.eu
 • http://www.ztm.gda.pl/hmvc
 • http://www.ztm.waw.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.