PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 75--91
Tytuł artykułu

Funkcje i zadania regionalnej oraz lokalnej organizacji turystycznej w aspekcie rozwoju turystyki w regionie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functions and Tasks of Local and Regional Tourism Organization in the Context of the Tourism Development in the Region on Example of Western Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważnym ogniwem systemu zarządzania turystyką w Polsce są wyspecjalizowane organizacje turystyczne, to jest Polska Organizacja Turystyczna (POT),regionalne organizacje turystyczne (ROT) i lokalne organizacje turystyczne (LOT), które przede wszystkim wspierają i promują rozwój turystyki na poszczególnych szczeblach systemu zarządzania turystyką w Polsce. Rozwój gospodarki turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym, uwzględniający własne możliwości i uwarunkowania, powinien prowadzi ć do pełnej identyfikacji regionalnych i lokalnych potencjałów, gospodarki i rozwiązań dotyczących możliwości zasilania finansowego, preferencji w zakresie rozwoju gospodarczego i sfery konsumpcji, stanu opinii publicznej i wyobrażeń o turystyce oraz zasad i mechanizmów zastosowania w praktyce idei samodzielności, jak i samorządności. Ze względu na bogactwo przyrodnicze (Morze Bałtyckie, wybrzeże z czystymi i szerokimi plażami, pojezierza z urokliwymi jeziorami, rzekami, lasami), antropogeniczne (zabytki), jak i dobrą infrastrukturę turystyczną, jakie oferuje Pomorze Zachodnie,w województwie zachodniopomorskim jest zarejestrowanych najwięcej w Polsce lokalnych organizacji turystycznych. Walory naturalne i antropogeniczne województwa stanowią dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i lokalnych organizacji turystycznych podstawę dla kreowania produktów turystycznych oraz promowania uprawiania rozmaitych form turystyki (od wypoczynkowej po aktywną)w regionie, a także poza nim.(abstrakt oryginalny)
EN
An important link tourism management system in Poland are specialized tourist organizations such as the Polish Tourist Organization (POT), regional tourism organizations (ROT) and local tourist organizations (LOT) that primarily are supported and promoted the development of tourism at different system levels of tourism management in Poland. The development of tourism economy at regional and local level, takes into account their own abilities and determinants, should lead to a complete identification of regional and local potentials, the economy and possible solutions to the financial power,preferences in for economic development and the sphere of consumption, the state of public opinion and perceptions of tourism and principles and mechanisms put into practice the idea of self-reliance and self-governance. Due to the natural wealth (the Baltic Sea, coast with clean and wide beaches, lake with charming lakes, rivers, forests), anthropogenic (antiques) as well as a good tourist infrastructure that offers Western Pomerania, in Western Pomeranian Voivodeship has registered many local tourist organizations. Natural values and anthropogenic region are formed for ZROT and local tourist organizations a basis for new tourist products and to promote the practice of various forms of tourism (from the leisure tourism to active tourism ) in the region and besides it.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borzyszkowski J., Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 2002.
 • Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny, PWN, Warszawa 2000.
 • Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010.
 • Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Panasiuk A., Instrumenty polityki turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym,w: Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym,regionalnym i międzynarodowym, red. M. Jalinik, A. Sierpińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 • Regiony, red. Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009.
 • Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.