PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 | 258--280
Tytuł artykułu

Emisja zanieczyszczeń w sektorze energetycznym, efekt zewnętrzny czy produkt ?

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazanie możliwości wykorzystania emitowanych gazów (na przykładzie Co2) podczas wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych oraz efektów ekonomicznych takiego rozwiązania. Zwrócono także uwagę na możliwe zmiany strukturalne. Rozważania teoretyczne poparto analizami statystycznymi danych rzeczywistych opisujących emisję CO2 oraz giełdowych cen i wolumenu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 i na ich podstawie dokonano prognozy. Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu "Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach PO IG 2007-2013, Priorytetu 1 Poddziałania 1.1.1 "Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight", który aktualnie jest realizowany w Politechnice Wrocławskiej. W badaniach prowadzonych metodą Delficką eksperci z zakresu energetyki wskazywali m.in. na możliwości implementacji i dyfuzji na Dolnym Śląsku technologii niskoemisyjnych oraz technologii poligeneracji. Głównym celem projektu jest stworzenie dokumentu o znaczeniu regionalnym, którego zadaniem będzie wskazanie kierunków i działań prowadzących do rozwoju szeroko rozumianego rynku energii na Dolnym Śląsku. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Ciepiela D. : Fortum rozważa wykorzystanie CO2 do hodowli alg, www.wnp.pl (27.12.2010).
 • Ciepiela D. : Handel z problemami. "Nowy Przemysł", 2006, luty.
 • Dyrektywa PEiR nr 2003/87/WE z 13.10.2003 r. w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i zmieniająca dyrektywę 96/61/WE, OJ2003 L275/32.
 • Dyrektywa PEiR nr 2009/29/WE z 23.04.2009 zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE W celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. L 140/63.
 • Gałczyński Ł. : Wykorzystanie dwutlenku węgla w przemyśle. "Ekologia", 2007, nr 5.
 • Jankowski B. : Dlaczego Polska powinna zdecydowanie odrzucić pełny aukcjoning jako element pakietu energetyczno-klimatycznego, www.wnp.pl (10.12.2008).
 • Klimczak B. : Mikroekonomia. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 • Komisja Wspólnot Europejskich : Dokument Komisji - komunikat w sprawie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych. Bruksela, 10.01.2007.
 • Ochrona środowiska 2008. GUS, Warszawa 2008, www.stat.gov.pl
 • Poland's National Inventory Report 2010. Greenhouse Gas Inventory for 1988-2008. Institute of Environmental Protection. Warszawa, May 2010.
 • Rozporządzenie RM z 1.07.2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Dz.U. 2008, nr 202, poz. 1248.
 • Rząd przyjął ustawę o handlu emisjami."Gazeta Wyborcza" z 31.03.2009 r.
 • Sztuba W., Budniak K. : Handel emisjami - nowa perspektywa dla polskich przedsiębiorstw. "Wokół Energetyki", 2006, nr 3.
 • Tatomir T. : Handel emisjami - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki. "Wokół Energetyki", 2005, nr 4.
 • Ustawa z 22.12.2004 r. O handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Dz.U. z 2004, nr 281, poz. 2784.
 • Więcław-Solny L., Łabojko G., Babiński P. : Możliwości przemysłowego wykorzystania di tlenku węgla - badania nad zastosowaniem CO2 w procesie otrzymywania gazu syntezowego. "Polityka Energetyczna", 2009, Tom 12, Zeszyt 2/2.
 • Wilkin J. (red.) : Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. SCHOLAR, Warszawa 2005.
 • Wójcik P. : KPRU zatwierdzony. "Środowisko", 2006, nr 14(326).
 • www.cire.pl
 • www.climatecorporation.eu
 • www.energia.pwr.wroc.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.