PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 | nr 98 | 13--21
Tytuł artykułu

Organizacja wypoczynku i rekreacji na terenach zieleni miejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organization of Rest and Recreation in Urban Green Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacja wypoczynku i rekreacji we współczesnym świecie jest wyrazem indywidualnych potrzeb człowieka. Stanowi ona efekt świadomości poszczególnych osób, wynikającej z działalności organizacyjnej (stowarzyszeń, klubów itp.). Związana jest także z zamożnością społeczeństwa, ilością wolnego czasu, zainteresowaniami, umiejętnościami i aktywnością fizyczną. Rekreacja we współczesnym świecie nabiera znaczenia w związku z koniecznością zapobiegania sytuacjom stresowym i chorobom cywilizacyjnym. Na terenach zurbanizowanych główny obszar aktywności ruchowej stanowią obiekty terenów zieleni miejskiej. Tereny te poprzez właściwe ukształtowanie i urządzenie pełnią ważne funkcje biologiczne, kulturalne, społeczne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe. Umożliwiają realizację różnych form aktywności umysłowej i fizycznej, innej niż te, wynikające z obowiązków życia codziennego, zawodowego, rodzinnego, społecznego czy potrzeb bytowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Organization of rest and recreation in the modern world is an expression of individual human needs. It is a result of the awareness of individuals, related with organizational activities (associations, clubs, etc.). It is also related with society's wealth, free time, interests, skills, and physical activity. In the modern world recreation is gaining importance due to the need to prevent stressful situations and lifestyle disease. In urban areas the main area of physical activity are the urban green areas. These areas with the proper design and equipment play important biological, cultural, social and recreational functions. They enable the implementation of various forms of mental and physical activity, other than those arising from the duties of daily life, of professional, family, social and living needs. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Drzewiecki M., Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Wyd. Instytut Turystyki, Warszawa 1992.
 • Duczkowska-Piasecka M., Istota i znaczenie marketingu terytorialnego w podnoszeniu konkurencyjności regionu, [w]: Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu. Red. D. Dudkiewicz, F. Midura, E. Wysocka. Wyd. WSzE Almamer, Warszawa 2006, 179-192.
 • Kacprzyk W., Parki - oczekiwania społeczne, [w]: Zieleń Miast i Wsi, praca zbiorowa pod redakcją Drozdek M.E., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie; 2009, 96, 98-99, 101-102.
 • Kosiewicz J., Turystyka i rekreacja, wymiary teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, 211.
 • Sikora J., 1999: Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, 45.
 • Sobczak K., Kozłowska E., Tradycja czy nowoczesność - jak publiczne tereny zieleni odpowiadają współczesnym potrzebom wypoczynkowym mieszkańców miast, [w:] Zieleń Miast i Wsi, praca zbiorowa pod redakcją Drozdek M.E., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 2009, 158-161.
 • Sołtysik M., Wyrzykowski J., Organizacja rekreacji i turystyki w Polsce, [w:] Podstawy rekreacji i turystyki, pod redakcją Toczek-Werner S., Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2007, 191.
 • Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego, 2007, 14-16, 38-43, 49-51, 54-57, 212-213.
 • Winiarski R., Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf; 2011, 13-14, 19, 274.
 • Ziemiańska M., Problemy zieleni we współczesnych osiedlach mieszkaniowych, [w:] Zieleń Miast i Wsi, praca zbiorowa pod redakcją Drozdek M.E., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 2009, 237.
 • Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1888.
 • Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1095.
 • Dz.U. z 2003 r. Nr 8, poz. 93.
 • Dz.U. z 2003 r. Nr 98, poz. 896.
 • Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696.
 • Dz.U. z dnia 20 września 2001 r.
 • Dz.U. 1994 nr 101 poz. 494.
 • Dz.U. 2003 nr 8 poz. 99.
 • Dz.U. 2000 nr 6 poz. 81.
 • Dz.U. z dnia 6 marca 1996 r.
 • Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690.
 • Normy zharmonizowane 94/25/WE z dnia 04.03.2009 r. - Dyrektywa łodzi i jachtów rekreacyjnych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.