PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 18 | 27--59
Tytuł artykułu

Public relations jako dziedzina aktywności badawczej polskich ośrodków naukowych : raport z badań

Autorzy
Warianty tytułu
Public Relations as a Sphere of Polish Scientific Centers' Research Activity : the Report on the Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój public relations. Proces ten jest zasadniczo związany z następstwami transformacji społeczno-gospodarczej, która powoduje konieczność przekształceń w polskich organizacjach i adaptacji do nowych warunków. Dokonujące się w Polsce w ciągu ostatnich lat zmiany doprowadziły nie tylko do istotnych przeobrażeń w sferze społecznej, politycznej i ekonomicznej, ale także uświadomiły organizacjom konieczność uzasadnienia swego istnienia w rzeczywistości rynkowej. Podjęcie walki o przetrwanie w niełatwych warunkach społeczno-gospodarczych wymaga sięgania po instrumenty komunikacji, których skuteczność została zweryfikowana w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej. Na szeroką skalę pojawiły się przeto na polskim rynku działania w sferze informacyjno-komunikacyjnej, których zakres w ciągu ostatnich kilku lat poszerza się. Coraz więcej organizacji, chcąc kształtować swój pozytywny wizerunek w otoczeniu i budować z nim trwałe związki, kieruje swą uwagę ku działaniom i instrumentom public relations. Choć ostatnie lata przynoszą znaczny wzrost zainteresowania tą sferą strategicznych czynników konkurencyjności i działań służących kształtowaniu pozytywnych stosunków z otoczeniem, promocji wizerunku, to skala jej wykorzystania jest wciąż niewielka. Przypadający na okres transformacji systemowej wzrost aktywności polskich organizacji w sferze public relations staje się asumptem do prowadzenia badań utylitarnych na potrzeby PR, a także badań naukowych nad funkcjonowaniem tej dziedziny w realiach gospodarki rynkowej. PR, którego pojawienie się w Polsce miało charakter rewolucyjny, a nie ewolucyjny, stanowi swoiste novum w nauce polskiej, w przeciwieństwie np. do bogatych doświadczeń anglo-amerykańskich na tym polu. Wobec rosnącego w ostatnich latach zainteresowania tą sferą działalności naukowo-badawczej, warto dokonać próby zdiagnozowania stanu polskich badań akademickich w tej dziedzinie. Analiza i ocena aktywności naukowej polskich badaczy w obszarze PR, dokonana na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę, stała się przeto celem niniejszego studium. (fragment tekstu)
EN
Public relations (PR) is quite a new field of knowledge and a new domain of scientific research in Poland. Growing activity of Polish researchers in public relations sphere falls in the period of transition from a centrally-planned economy to a market one. The article, entitled Public Relations as a Sphere of Polish Scientific Centers' Research Activity. The report on the Research, presents the picture and importance of public relations in scientific practice of Polish scholars. The main goal of the article that is based on the empirical research carried out by the article's author is to analyse and estimate of activity of Polish research workers in the area of PR. The study consists of several parts. The first part shows the methodological aspects of the study. The second part talks about the basic forms of research practice in range of PR. The third part deals with the sources of financing research projects in scope of public relations. The fourth part of the paper concerns the problems of scientific researches in domain of public relations. The sixth part of the study presents no researched areas of public relations in Poland. The Polish scientific practice in sphere of PR is in the early phase of development. The scientific circle of PR research workers is very inhomogeneous and scattered. The article points out that admittedly interest in public relations as a subject of the research is growing, polish scientific centers carry out not many researches in sphere of PR par excellence, and most of the research works is, in reality, small contributions to science. According to G. Bentele's classification of the researches in domain of PR, Polish scientific researches on public relations mainly belong to applied academic researches. The study proves that research works on PR realized by Polish scientific institutions concern varied and frequently narrower and narrower issues of public relations and aspects of reality (for example: investor relations, Internet PR, public relations in higher education, PR in non-profit organizations). It should be underlined that there are some specific research trends in Polish scientific practice in range of public relations, for instance: Internet PR, public relations in higher education or crisis management. The conclusion of the article is that public relations as a subject of the scientific research gains ground in Poland but in opinion of PR experts and theoreticians - the real growth still lays before it. Cooperation between science and practice in sphere of applied researches on PR can be perceived as a motive power of development of both of these areas. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bentele, G., [1997], PR - Wissenschaft in Deutschland: Eine Annaherung, PR Forum, nr 3.
 • Chodubski, A., [1998], Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Koszembar-Wiklik, M., [2001], Organizacja działalności public relations w przedsiębiorstwach w województwie śląskim, w: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji. Materiały z konferencji, tom 1, pod red. S. Ślusarczyka, J. Świdy i D. Tworzydło, Wydawnictwo WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Ławniczak, R., [2003], The transitional approach to public relations, w: Public Relations and Communication Management in Europe, red. B. van Ruler, D. Vercic, Mouton de Gruyter, Berlin.
 • Ławniczak, R., [2003], Transformacyjne podeście do public relations, w: Public relations. Materiały z II Kongresu PR, pod red. D. Tworzydło, Wyd. WSIiZ, Rzeszów.
 • Ławniczak, R., [2001], Transition public relations - an instrument for systemic transformation in Central and Eastern Europe, w: Public relations contribution to transition in Central and Eastern Europe. Research and Practice, pod red. R. Ławniczaka, Poznań.
 • Ławniczak, R., Rydzak, W., Trębecki, J., [2003], Public relations in an economy and society in transition: the case of Poland, w: The Global Public Relations Handbook: Theory, Research and Practice, red. K. Sriramesh, D Vercic, Lawrence Erlbaum Associate, Publishers, Londyn.
 • Orczyk, J., [2002], Znaczenie doktoratu dla teorii i praktyki, Zeszyty Studiów Doktoranckich. Zeszyt Specjalny, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Rozwadowska, B., [2000], Public relations a marketing w działalności przedsiębiorstw, w: Prace doktorskie obronione w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1997-1999, pod red. J. Sobiecha, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ruler, B. van, Vercic, D., Public Relations in Europe. A picture of Public Relations in European Countries. A semi-ethnographic Study. Materiał niepublikowany.
 • Wojcik, K., [1997], Public relations od A do Z, tom 1, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 • http://bazy.opi.org.pl/
 • http://www.dprg.de/PRFOR/ARCH/ar3-97_3.htm
 • http://www.ae.katowice.pl/wersja_polska/badania_naukowe/badania_statutowe.htm
 • http://www.tf.pl/archiwa/arch_IPR/2001/2001_10/pr2001-10-31-5.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.