PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1 | 55--67
Tytuł artykułu

Istota i cechy administracji świadczącej

Warianty tytułu
The Essence and Features of Rendering Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z najważniejszych - o ile nie najważniejszą - sferą działalności administracji publicznej jest świadczenie usług służących zaspokajaniu potrzeb ludności. Działalność ta obejmowana jest na ogół terminem "administracja świadcząca"1. Należy jednak podkreślić, że problematyka administracji świadczącej nie jest przedmiotem szerszego zainteresowania piśmiennictwa. Trudno się zatem dziwić, że podejmowane próby reformowania administracji świadczącej okazują się często nieudane. Przeprowadzane są bowiem w próżni teoretycznej, bez głębszych badań i analiz. Dobrym przykładem są próby zmian w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia. Co więcej, nie pozbawione racji jest stwierdzenie, że w wielu państwach europejskich, w tym także w Polsce, mamy obecnie do czynienia z poważnymi oznakami kryzysu administracji świadczącej. Współczesna administracja obarczona jest bowiem tak wieloma obowiązkami, że nie jest w stanie ich właściwie wykonywać. Pojawiła się też rozbieżność pomiędzy silnie rozbudowanymi oczekiwaniami społecznymi a rzeczywistymi możliwościami ich realizacji. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
55--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
Bibliografia
 • Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, s. 24.
 • Regulacja administracji œświadczącej, pod red. K. Podgórskiego, Katowice 1985.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2005, s. 27-29.
 • M. Stahl, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Bodziak, E. Olejniczak, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000, s. 17.
 • I. Lipowicz [w:] Z. Niewiadomski (red.), Z. Cieślak, G. Szpor, Prawo administracyjne. Warszawa 2005, s. 41-42.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2005, s. 110 i n.
 • J. Posłuszny, Ewolucja administracji œświadczącej, Rzeszów - Przemyśl 2004.
 • T. Kuta posługuje się natomiast terminem "administracja usług", m.in.. Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji, Wrocław 1992, s. 12-13.
 • F. Longchamps, Z rodowodu prawa podmiotowego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo VIII, Wrocław 1961, s. 122; W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 29 i n.
 • M. Gromadzka, O nowe spojrzenie na doktrynę liberalnego państwa prawnego, "Studia Nauk Politycznych" 1974, nr 2, s. 105.
 • E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932, s. 3 i n.
 • A. de Laubadére, Traité élémentaire de droit administratif, Paris 1963 t. I.
 • F. Longchamps, Poglšdy nauki francuskiej i belgijskiej na prawa jednostki wobec władzy, Warszawa - Wrocław 1962, s. 81-109.
 • F. Longchamps, Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na zachodzie Europy, Wrocław 1968.
 • F. P. Benoit, Sytuacja prawna użytkowników zakładów noszących charakter jednostek służby publicznej w prawie francuskim, "Studia Prawnicze" 1966, s. 11.
 • E. Forsthoff, Die Verwaltung als Leistungsträger, Stuttgart - Berlin 1938.
 • I. Lipowicz, Pojęcie administracji œświadczącej w doktrynie zachodnio- niemieckiej, [w:] Regulacja prawna..., I. Lipowicz, T. Kuta, Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, Wrocław 1969.
 • B. G. Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999, s. 32.
 • M. Elżanowski, Recenzja książki Manual d' Administration Publique, pod red. H. Emmericha, New York 1964, [w:] "Państwo i Prawo" 1968, z 7-8, s. 162.
 • T. Skoczny, Obszary i formy redukcji i racjonalizacji zadań administracji, "Organizacja - Metody - Technika" 1989, nr 4, s. 2.
 • J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995, s. 14.
 • J. Szreniawski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1994, s. 53.
 • J. Łętowski, Administracja - Prawo - Orzecznictwo sądowe, Wrocław 1985, s. 12-13.
 • A. W. Jabłoński, Tendencje przeobrażeń administracji publicznej na Zachodzie, [w:] Administracja i polityka. Wprowadzenie, pod red. A. Ferensa i J. Macek, Wrocław 1999, s. 81-84.
 • B. Zawadzka, Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, Warszawa 1996, s. 24-25.
 • J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999, s. 167.
 • Z. Leoński, Funkcje (zadania i kompetencje) realizowane przez podmioty prawa prywatnego, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, ŁódźŸ 2000.
 • Z. Leoński, Problemy prywatyzacji administracji publicznej a ochrona praw jednostki, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, pod red. E. Ury, Rzeszów 2001.
 • A. Błaœ, Granice prywatyzacji zadań publicznych w państwie prawa, [w:] Samorząd terytorialny w 111 Rzeczypospolitej, pod red. S. Michałkowskiego, Lublin 2002.
 • S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. Warszawa 1994.
 • J. Posłuszny, O nowej koncepcji administracji świadczącej, [w:] Z. Leoński, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny (red.), J. Stelmasiak, J. Szreniawski, K. Ziemski, L. Żukowski, Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, Przemyśl - Rzeszów 2003.
 • M. Wierzbowski, Administracyjnoprawne problemy œświadczenia usług, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CXLIII, nr 857, Wrocław 1985, s. 342.
 • J. Małkowski, Reforma gospodarcza w sferze usług społecznych, "Organizacja - Metody - Technika" 1983, s. 18.
 • Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005, s. 6-7.
 • J. Filipek, Rola prawa w działalności administracyjnej państwa, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze nr 65, Kraków, s. 37-39.
 • M. Stahl, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska- Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000, s. 19.
 • Z. Leoński, Zmiany materialnego prawa administracyjnego w III RP a ochrona praw jednostki, [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, pod red. Z. Leońskiego, Poznań 1998, s. 11 i n.
 • K. Klonowski, Ochrona praw użytkownika zakładu publicznego, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków 2001, s. 352.
 • T. Kuta, Rozwój instytucji prawnych służących zaspokajaniu potrzeb obywateli w trzydziestoleciu PRL, "Państwo i Prawo" 1974, z. 12, s. 29.
 • M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 28 i n.
 • M. Zdyb, Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1991.
 • T. Kuta, Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo- kulturalnych, [w:] System prawa administracyjnego, t. IV, pod red. T. Rabskiej, Wrocław 1980, s. 111.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.