PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 144, cz. 2 Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach | 333--349
Tytuł artykułu

Hałas jako stymulator procesów migracji tkanki miejskiej - studium przypadku głogowa małopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Noise on Development Rearrangements - a Case Study of Glogow Malopolski, Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe miasta narażone są na problem z nadmiernym hałasem pochodzącym od transportu w szczególności kołowego w równym stopniu co miasta większe. Dotyczy to zarówno centrów, jak i obrzeży miast (w przypadku jednostek znajdujących się w strefie oddziaływania metropolitalnego większego miasta). (fragment tekstu)
EN
The modern city takes many processes, often contradictory. One of the city-forming elements is widely understood communication network, such as roads, railways and airports, in an article presented in the context of the inherent noise. The importance of the development of the transport system of the city is axiomatic. With public transport the city is developing. Looking at it from the other side, on a local scale, the development moves away from the source of sound nuisance, outside the zone of noise pollution. This phenomenon is characterized by intensified changing industry nature that requires well-connected locations, resulting in the migration of industrial plants to the vicinity of small towns in the metropolitan area. Predicting potential movements of urban fabric is one way to control the uncontrolled urban sprawl and the guarantor of spatial order. One way to monitor changes in the propagation of noise is an acoustic map, drawn for cities with over 100,000 inhabitants. The impact of noise emitted by the elements of communication is typical not only for big cities, but also small towns located at a distance or near a big city. No need to produce maps for small towns in the face of exurbanisation processes, counter urbanisation processes or the phenomenon of "second homes" appears to be unfounded. In situations where the noise issue has not been tested and diagnosed, small towns remain in the long term exposed to the use of ad hoc measures to protect against noise in the form of architectural elements such as noise barriers with dubious aesthetic value, the decline in property value, and as a result - the impact of noise on development rearrangements.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Bernat S.: Strefy ciszy w krajobrazie rekreacyjnym. W: Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu. Bielsko- -Biała 2010, t. XXVII.
 • Dworak K., Domańska H., Paciej J.: Hałas środowiskowy a zdrowie. Referat przedstawiony na Ogólnopolskiej Sesji Popularnonaukowej "Środowisko a zdrowie - 2005". Częstochowa 2005. Materiały Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Katowicach.
 • Głogów Małopolski i okolice. Red. J.J. Fąfara. Głogów Małopolski 2011.
 • Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych. Red. P. Lorens. Warszawa 2005.
 • Jagiełło-Kowalczyk M.: Rola systemu ocen oddziaływania na zdrowie w kształtowaniu zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. "Czasopismo Techniczne" 2007, z. 3-A.
 • Kantarek A.A.: Tranzyt a spójność formy miasta. "Czasopismo Techniczne" 2010, nr 1-A.
 • Kowalewski A.: Odpowiedzialność władz publicznych za miasto. W: Informator kongresowy IV Kongresu Urbanistyki Polskiej połączonego z Kongresem Miast Polskich. Lublin 2012.
 • Krawiec J.: Głogów Małopolski w datach i dokumentach. Głogów Małopolski 2011.
 • Lisowski A., Grochowski M.: Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
 • Małe miasta w obszarach metropolitalnych. Red. K. Heffner i T. Marszał. Warszawa 2007.
 • Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Red. T. Markowski, T. Marszał. Warszawa 2006.
 • Problemy planowania rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w powiązaniu z Katowickim Obszarem Metropolitalnym. Red. E. Węcławowicz-Bilska i Z.K. Zuziak. Kraków 2008.
 • Sanetra A., Szczepańska A.: Dźwięk jako determinanta wartości nieruchomości mieszkalnych na przykładzie Olsztyna. W: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2011.
 • Sikora A. i Walicka-Góral B.: Urban and Architectural Aspects of the Prevention of Noise Emissions and Reduction of Their Negative Effects. W: Advanced Construction 2012. Kaunas 2012, Lithuania.
 • Stawicka-Wałkowska M., Rudno-Rudzińska B.: Kształtowanie wnętrz urbanistycznych jako forma zabezpieczenia przed hałasem zewnętrznym. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2000.
 • Zuziak Z.K.: Strefa podmiejska w architekturze miasta. W stronę nowej urbanistyki regionu miejskiego. W: Problem suburbanizacji. Red. P. Lorens. Biblioteka Urbanisty 7. Urbanista, Warszawa 2005.
 • Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, z dnia 25 czerwca 2002 r.
 • Mapa akustyczna Rzeszowa. Lemitor OS Sp. z o.o., Ecoplan R. Kowalczyk, luty 2011- -listopad 2011.
 • Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami do roku 2010.
 • Program ochrony przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów, plan na lata 2012-2017.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko do projektu budowlanego budowy drogi obwodowej miasta Głogowa Małopolskiego.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od początku obwodnicy Sokołowa Małopolskiego do węzła na drodze krajowej Nr 4 w miejscowości Świlcza".
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji. Dz.U, nr 187, poz. 1340.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz.U. 2007, nr 120, poz. 826.
 • Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego. Red. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska. Kraków 2010.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2008, nr 25, poz. 150 z późn. zm.
 • Wytyczne opracowywania map akustycznych. Opracowane i wydane przez Instytut Ochrony Środowiska na zamówienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • Witryna internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. www.mrr.gov.pl
 • Witryna internetowa gminy Głogów Małopolski. http://um.glogow.linuxpl.info
 • Witryna internetowa Rady Osiedla Niwa. http://www.osiedleniwa.pl/aktualnosci.php
 • Portal Funduszy Europejskich. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.