PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 37--51
Tytuł artykułu

Ewolucja reguł fiskalnych zawartych w korekcyjnej części Paktu Stabilności i Wzrostu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Fiscal Rules in the Corrective Arm of the Stability and Growth Pact
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys fiskalny w UE ujawnił nieskuteczność metod koordynacji i nadzoru nad politykami fiskalnymi krajów członkowskich. Ostatnia reforma Paktu Stabilności i Wzrostu z 2011 roku, w tym jego części korekcyjnej, wprowadziła wiele korekt w stosowaniu reguł fiskalnych. Zmiany w zakresie reguł fiskalnych wspierają ich elastyczność i spójność, uwzględniają średniookresowe cele polityki fiskalnej, a także zwiększają prawdopodobieństwo zastosowania sankcji za prowadzenie polityki fiskalnej niezgodnej z wyznaczonymi celami. Jednakże właściwe działanie reguł fiskalnych zależeć będzie od właściwego ich wdrożenia do ładu prawnego państw członkowskich i automatyzmu stosowania sankcji. (abstrakt oryginalny)
EN
Fiscal crisis in the EU revealed the ineffectiveness of the methods of coordination and supervision of fiscal policies conducted by the member states. The last revision of the Stability and Growth Pact in 2011, including its corrective arm, introduced many corrections to the application of fiscal rules. The adjustment of the fiscal rules promotes their greater flexibility, takes into account the medium-term objective (MTO) of fiscal policy pursued by member states and increases the probability of use of sanctions for non-compliance. The strength of fiscal rules changes however, will depend on the automatically imposed sanctions and on proper implementation of the rules into the national regulations. (original abstract)
Rocznik
Strony
37--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Anderson B., Minarik J.J.(2006), Design choices for fiscal policy rules, "OECD Journal on Budgeting" No 4, vol. 5.
 • Bielawska K. (2012), Ewolucja reguł fiskalnych w prewencyjnej części Paktu Stabilności i Wzrostu, tekst przyjęty do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz.U. UE 2011, Nr L 306
 • Kopits G. (2001), Fiscal rules: useful policy framework or unnecessary ornament, IMF Working Paper, WP/ 01/145.
 • Kopits G., Symansky G. (1998), Fiscal policy rules, IMF, Waszyngton.
 • Kumar M. i in. (2009), Fiscal rules - anchoring expectations for sustainable public finances, artykuł przygotowany przez Fiscal Affairs Department, IMF, Waszyngton.
 • Lessons from successful fiscal consolidations (2007) w: Public finances in EMU, "European Economy" No 3.
 • Marchewka - Bartkowiak K. (2010), Reguły fiskalne, "Analizy BAS" nr 7(32).
 • Oręziak L. (2005), Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, "Bank i Kredyt" nr 7.
 • Oręziak L. (2009), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piwowarski R. (2011), Reguły fiskalne oraz instrumenty nowego zarządzania publicznego jako narzędzia przejrzystej polityki fiskalnej, "Studia Ekonomiczne" nr 3.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro, Dz.U. UE L 306, 23.11.2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1174/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro Dz.U. UE L 306, 23.11.2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych Dz.U. UE L 306, 23.11.2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania Dz.U. UE L 306, 23.11.2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz.U. UE L 306, 23.11.2011.
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1056/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz.U. WE L 174, 07.07.2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dz.U. WE L 209, 02.08.1997
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz.U. WE L 209, 02.08.1997.
 • Skonsolidowana wersja Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz.U. Unii Europejskiej C 83/47, 30.03.2010.
 • von Hagen J. (2002), Fiscal rules, fiscal institutions and fiscal performance, "The Economic and Social Review" No 3, Vol. 33.
 • Wernik A. (2009), Równowaga finansów publicznych a euro, "Bank i Kredyt" nr 4.
 • Wierzba R. (2004), Dyscyplina budżetowa warunkiem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w: Finanse w dobie integracji europejskiej, Hanisz, Znaniecka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.