PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 36 | 129--148
Tytuł artykułu

Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego - aspekty prawne, finansowe i płynnościowe ma tle doświadczeń m.st. Warszawy

Warianty tytułu
Debt Management in Subnational Government - Legal, Financial and Financial Liquidity Management Aspects : Case of the City of Warsaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia zagadnienie zarządzania długiem samorządowym na tle doświadczeń m.st. Warszawy. W pierwszej części artykułu autor wskazuje na istotne aspekty związane z wprowadzaniem prawnych ograniczeń w dostępie JST do środków zwrotnych. Następnie przedstawione są główne cele polityki długu Warszawy, doświadczenia Warszawy w pozyskaniu środków zwrotnych, struktura zadłużenia miasta oraz metody ograniczenia ryzyka związanego z długiem, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zarządzania płynnością finansową. W opinii autora zarządzanie rezerwą płynnościową na określonym poziomie ma kluczowe znaczenie dla bieżącej i przyszłej wypłacalności determinuje zdolność dużej struktury samorządowej do dokonywania wydatków. Jest to zasadniczy czynnik gwarantujący bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządowych. Niepewna sytuacja na rynkach finansowych sprawia, że zarządzaniem długiem i ryzykiem jest dużym wyzwaniem dla jednostek samorządowych. Autor przedstawia rozwiązania stosowane w tym zakresie w Warszawie, oparte na doświadczeniu i finansowaniu dużych miast w Polsce, które mogą zostać z powodzeniem upowszechnione w innych JST, pod warunkiem, że będą zbieżne z przemianami dokonującymi się w sektorze samorządowym w Europie i sektorze publicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of debt management in subnational governments focusing on the case of the City of Warsaw. In the first part of the article the author formulates the crucial aspects in their access to debt instruments. Then the author points to the major objectives of Warsaw's debt policy, experience of the city in recoursing to debt instruments, the structure of its indebtedness and the approach to reduce risks resulting from debt, highlighting the role of the financial liquidity management system. Managing the certain level of financial liquidity reserve is regarded by the author as the most relevant condition for current and future solvency, determining the ability of the metropolis to incur expenditures. It is the principal factor providing financial security. The recent turbulences on financial markets make the debt management process as well as risk management in subnational governments particularly challenging. The author presents solutions applied in Warsaw, based on experience and financing of big cities in Poland, that could be successfully implemented in other subnational governments on condition that they conform to the transformations taking place in subnational government in Europe and in the whole public finance sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Bibliografia
 • Blacharska Т., Zdolność absorpcyjna Miast Unii Metropolii Polskich w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 określona na podstawie uchwalonych wieloletnich prognoz finansowych, Gdańsk, 9 czerwca 2011 r.
 • http://www.moodys.com.
 • http://www.fitchpolska.com.pl.
 • Kawalec S., .Miśkowiec A., Niepotrzebna awantura o deficyt samorządów, "Wspólnota" 201 i, nr 23.
 • Polityka długu m.st. Warszawy (wybrane elementy) oraz prognoza kwoty długu m.st. Warszawy na lata 2008-2030.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Realizacja celów polityki długu oraz prognoza zadłużenia m.st. Warszawy, w: Wieloletnia prognoza finansowa m.st. Warszawy na lata 2011-2033, www.bip.warszawa.pl.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, Dz.U. nr 250, poz. 1678.
 • Skrok E., Kowalczyk A., Samorządy w Unii pogrążone w kryzysie, "Wspólnota" 2011, nr 29.
 • Stanowisko UMP w sprawie groźby zahamowania rozwoju kraju wskutek nieprzemyślanych sposobów ograniczania deficytu i długu sektora samorządowego, Warszawa, 16 marca 2011 r.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.