PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 36 | 189--199
Tytuł artykułu

Uwagi na temat zarządzania finansami w gminie

Warianty tytułu
Notes on Financial Management in Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy refleksji odnoszących się do wybranych zagadnień szczegółowych, występujących w gospodarce finansowej na przykładzie gminy. Celem rozważań, w oparciu o standardowe kwestie (zasady, procedury, elementy budżetu), jest podkreślenie ich szczególnego wymiaru ekonomicznego. Specjalną uwagę zwrócono na znaczenie deficytu i zadłużenia oraz związane z tym konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Podjęto również próbę zarysowania pewnych standardów, niezbędnych w zarządzaniu finansami publicznymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article relates to certain specific issues of financial management in municipality. The main goal of presented considerations based on the standard issues (policies, procedures and elements of the budget) is to emphasize its economic dimension. What is more, a significant attention has been paid to the importance of the deficit and debt and its socio-economic consequences. It also puts some efforts to set standards, essential in public finances management.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 • Dylewski M., Filipiak В., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607 ze zm.
 • Filipiak-Dylewska B., Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, w: Studia i Rozprawy, t. 442, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 г., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Piotrkowska-Marczak K., Finanse lokalne. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sochacka-Krysiak H., Źródła finansowania lokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Sierak J., Analiza wskaźnikowa a model zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2005, nr 1083.
 • Szewczuk A., Dług lokalny szansą na realizację strategii rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 526.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. nr 147, poz. 1240 ze zm.
 • Walczak В., Gminy jako podmioty polityki fiskalnej, w: Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Szczecin 2005.
 • Wartalska M., Gospodarka finansowa miasta. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.