PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 36 | 217--226
Tytuł artykułu

Jawność finansów publicznych istotnym elementem w procesie urzeczywistniania prawa do informacji publicznej

Warianty tytułu
Transparency of Public Finances are an Essential Element in the Process of Creating Law for Public Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jawność finansów publicznych stanowi jedną z gwarancji realizacji konstytucyjnej zasady prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej, jest wyznacznikiem demokratyzmu, przyczynia się do wzrostu efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Społeczeństwo powinno mieć zapewniony dostęp do informacji na temat finansów publicznych - jawność zapewnia społeczności poczucie bezpieczeństwa, stanowiąc jednocześnie przejaw partycypacji obywateli w kontroli gospodarki "ich własnymi środkami", jest również czynnikiem antykorupcjogennym. Wykorzystanie w procesie udostępniania informacji publicznej rozwiązań informatycznych, w tym Biuletynu Informacji Publicznej, pozwala na szybsze, tańsze przekazywanie informacji. Problematyka, która wymaga rozważenia to stopień przejrzystości (czytelności) udostępnianych materiałów, polityka informacyjna, która wymaga doprecyzowania oraz kształtowanie społeczeństwa informacyjnego, świadomego swoich uprawnień - temu wyzwaniu musi sprostać prawo administracyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
Openness of public finances is one of the guarantees of the constitutional principle of the right to information about the activities of public authorities, is a determinant of democracy, and contributes to growing efficiency in managing public funds. Society should have assured access to information on public finances - transparency gives society a feeling of security, and is also a sign that citizens are participating in monitoring the economy - "their own money" and finally works against bribery and corruption. Using IT solutions in the process of public disclosure of information, including the Public Information Bulletin, allows for faster, cheaper communication. The issue which requires consideration is the degree of transparency (clarity) in the shared materials - an information policy which requires clarification and shaping an information society conscious of its powers - that challenge has to be met by administrative law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
217--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyd. 2, Warszawa 2004.
 • Banaszak В., Prawo do ochrony danych osobowych w Polsce, Wrocław 1996.
 • Code of Good Practices on Fiscal Transparency - Declaration on Principles, International Monetary Found, Washington 1998.
 • Dolnicki В., Samorząd terytorialny, Warszawa 2009.
 • Dembowska-Romanowska Т., Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego, w: Prawo finansowe, red. W. Wojtowicz, Warszawa 1999.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
 • Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej, Wrocław 2007.
 • Górzyńska Т., Zasada jawności w administracji, "Państwo i Prawo" 1998, nr 6.
 • Górzyńska Т., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999.
 • Jarzęcka-Siwik E., Dostęp do informacji publicznej (uwagi krytyczne), "Kontrola Państwowa" 2002, nr 1.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 • Konstytucja RP z dnia 7 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004.
 • Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Lex/El 2003, System Informacji Prawnej, Lex (Lex dla samorządu terytorialnego) 09/2011.
 • Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2004.
 • Malinowska A., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, Gdańsk 2002.
 • Małecki J., Glosa do wyroku NSA z dnia 6.02.1996 r., SA/Ł 2722/95, OSP1997, Z. 5, poz. 106, za B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009.
 • Misiąg W., Niedzielski A., Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, "Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową - IbnGR" 2001, nr 29.
 • Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Niedzielski A., Międzynarodowe standardy jawności i przejrzystości finansów publicznych - analiza ekonomiczna oraz odniesienie do Polski, www.nik.gov.pl/kolegium-nik/posiedzenia (20050420-referat-niedziclski.pdf).
 • Orzeczenie GKO z dn. 19.05.2005 r., DF/GKO/Odw-9/11/2005/109, LEX nr 156322.
 • Sarnecki P., Prawo Konstytucji RP, Warszawa 1999.
 • Sibiga G., Podstawy prawne komunikacji elektronicznej w relacjach obywatel - organ administracji publicznej (od informacji do transakcji), referat przedstawiony na konferencji "Informacja prawna a prawa obywatela", Gdańsk 2006.
 • Skica Т., Znaczenie jawności i przejrzystości dla kształtowania dobrych relacji państwo obywatel, "Finanse Komunalne" 2004, nr 11.
 • Uzasadnienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. do projektu ustawy o finansach publicznych, www. mf.gov.pl.
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. nr 112, poz. 1198.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.