PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej | 394--405
Tytuł artykułu

Próba rekonstrukcji podstaw teoretycznych rachunku kosztów docelowych

Warianty tytułu
An Attempt to Reconstruct Target Costing Theoretical Foundations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Główny problem podejmowany przez target costing (TC) dotyczy tego, czy spełnione są warunki odniesienia sukcesu finansowego przez przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu do produkcji nowego produktu. Pominięcie amortyzacji w kalkulacji strumieni pieniężnych chroni przed jej dwukrotnym uwzględnieniem w kalkulacji jednostkowego kosztu dopuszczalnego. Brak rozliczenia strat w okresie przedprodukcyjnym wynika z przyjęcia założenia, że rozwiązania podatkowe nie powinny mieć wpływu na kalkulację minimalnej stopy zysku i jednostkowego kosztu docelowego. Pierwsza metoda obliczania minimalnej stopy zysku polegała na posłużeniu się podaną dyskontową formułą na minimalną stopę zysku, a druga na zastosowaniu wbudowanego dodatku Excela "Szukaj wyniku" w ramach skonstruowanego modelu ekonomiczno-matematycznego. Zmodyfikowano wbudowaną w Excelu funkcję NPV, uwzględniając przyjmowane dla inwestycji modernizacyjnych założenie, że strumienie pieniężne przypadają na początek każdego okresu(abstrakt oryginalny)
EN
The main issue taken up by the TC concerns whether the conditions of financial success of the new product implementation are fulfilled. Omission of depreciation in the calculation of cash flows prevents against taking it into account twice when calculating the allowable unit cost. No settlement of losses incurred during the pre-production phase results from the assumption that the tax arrangements should not affect the calculation of the minimum rate of return and the target unit cost. The first method of the minimum rate of return calculation was to be given by a discount formula, and the second by the use of Excel add-in Goal Seek (What if) within the constructed economic and mathematical model. Built-in Excel function NPV was modified according to the assumption that there was taken up a cash flows beginning mode proper for modernization investments.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Ansari S., Bell J., Okano H., Target Costing: Uncharted Research Territory, [w:], Handbook of Management Accounting Research, red. C.S.Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields, Vol. 2, Elsevier, Oxford 2007.
 • Cooper R., Slagmulder R., Develop Profitable New Products with Target Costing, "Sloan Management Review" 1999, vol. 40.
 • Klinowski M., Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Masztalerz M., Rachunek kosztów docelowych jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Mielcarek J., Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie analizy inwestycji w rolnictwie, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, red. M. Wasilewski, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Nr 97, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 • Mirowski T., Koncepcja rachunku kosztów docelowych produkcji biomasy dla celów energetycznych, Polityka Energetyczna, t. 10, Zeszyt specjalny 2, 2007.
 • Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • Prewysz-Kwinto P., Rachunek kosztów docelowych, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Sobańska I., Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Sojak S., Jóźwiaka H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Soliwoda M., Rachunek kosztów docelowych - możliwości wykorzystania w przemyśle mleczarskim, [w:] Rachunek kosztów i pomiar dokonań, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Wierzbiński M., Rachunek kosztów docelowych, [w:] E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.