PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 50, nr 1145 | 5--18
Tytuł artykułu

Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu autorzy omawiają zagadnienia związane z analizą zachowań menedżerów oraz wpływu jaki wywiera sposób ich kierowania na funkcjonowanie organizacji, w dobie ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego i kryzysu. Wśród istotnych determinant innowacyjności w miejscu pracy wymieniane jest właściwie realizowane przywództwo, stąd też autorzy wskazali na pożądane i niepożądane zachowania menedżerów w przebiegu procesu generowania i realizowania pomysłu. Jednym z instrumentów przewodzenia jest komunikowanie, w związku z powyższym w dalszej części zostały zaprezentowane wyniki badań nad komunikowaniem się w małopolskich przedsiębiorstwach. Badania te przeprowadzono w latach 2010-2011, a łącznie ankietowaniem objęto 226 osób. Wnioski i konkluzje stanowią rozważania nad pożądanymi komunikacyjnymi zachowaniami menedżerów oraz wyodrębnienie najważniejszych determinant innowacji i zachowania innowacyjnego, które winny być przez nich stosowane wobec podwładnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the authors present issues related to the analysis of the behavior of managers and the influence exerted by the way they manage on the functioning of the organization in the era of global economic slowdown and financial crisis. Among the significant determinants of innovation in the workplace the properly realized leadership is being mentioned, and therefore the authors pointed to the desirable and undesirable behavior of managers in the process of generating and implementing ideas. One of the instruments of leadership is to communicate, therefore, the results of research on communication in the Małopolska companies were later presented. This research was conducted in the years 2010-2011, a total of 226 people involved surveys. Findings and conclusions are a reflection of the desired communication behavior of managers and are being extract of the most important determinants of innovation and innovative behavior which should be applied to their subordinates. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Amabile T.M., Schatzel E.A., Moneta G.B., Kramer S.J.: Leaders Behaviors and the Work Environment for Creativity: Perceived Leader Support. The Leadreship Quarterly, Vol. 15, No. 1, 2004.
 • Brühn M., Reichenwald R.: Führung, Organisation und Kommunikation. Bestandsaufnahme der Schnittstellen. Problemstellungen und Lösungsansätze. Zeitschrift Führung + Organisation, nr 3, 2005.
 • Guryn H.: Szansa na rozwój. Personel i Zarządzanie, nr 2, 2009.
 • Mumford M.D., Licuanan B.: Leading for Innovation: Conclusions, Issues, and Directions. Leadership Quarterly, No. 15, 2004.
 • Mumford M.D., Scott G.M., Gaddis B., Strange J.M.: Leading Creative People: Orchestrating Expertise and Relationships. Leadership Quarterly, No. 13, 2002.
 • Redmond M.R., Mumford M.D., Teach R.: Putting Creativity to Work: Effects of Leader Behavior on Subordinate Creativity. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 55, 1993.
 • Rylska M.: Pracownik w kryzysie, czyli rynek pracy w czasach turbulencji (2). Personel i Zarządzanie, nr 6, 2009.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1997.
 • Wojtczuk-Turek A.: Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim pod red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Wojtczuk-Turek A.: Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Difin, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.