PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 50, nr 1145 | 187--198
Tytuł artykułu

Rola naczelnego kierownictwa w procesie kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Chief Executive Management Role in the Process of Management Control in Public Higher Education Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z zadań kierownictwa naczelnego szczebla jest prowadzenie działań kontrolnych zapewniających realizację wyznaczonych celów. W jednostkach sektora publicznego działania te wiążą się z wprowadzeniem procesu kontroli zarządczej. Dotyczy to również publicznych szkół wyższych, które realizują ważne społecznie i gospodarczo zadania związane z kształceniem kadr i prowadzeniem działalności naukowej. Wdrożenie kontroli zarządczej związane jest tu z podjęciem wielu działań, za które odpowiedzialność ponoszą rektorzy. Biorąc to pod uwagę jako cel artykułu wyznaczono prezentację działań podejmowanych przez naczelne kierownictwo publicznych szkół wyższych w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody badania dokumentów w 50 publicznych uczelniach z całej Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main tasks of the chief executive management is to lead control activities, which ensure achievement of the aims of organization. In public sector those activities are combined with management control process. This process is also applied in public higher education institutions in which are realized important social and economic tasks associated with personnel education and conducting research activities. The implementation of management control is there associated with taking a number of measures for which the responsible person is rector. Taking this into account the purpose of the article was to present actions taken by the top management of public higher education institutions in the implementation of the management control system. This paper presents the results of research made by using the method of the documents research in 50 public higher education institutions from Poland. (original abstract)
Rocznik
Strony
187--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., Matejun M.: Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2012.
 • Doherty T.L., Horne T.: Managing Public Services - Implementing Changes: A Thoughtful Approach to the Practice of Management. Routledge, London 2002.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrom zdrowia. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Giebel A.: System kontroli zarządczej a zarządzanie ryzykiem, [w:] Dobre praktyki doskonalenia zarządzania ryzykiem, Materiały konferencyjne, Warszawa 2012.
 • Karczmarczuk K., Lachiewicz S.: Kierownicy w procesie zmian. Wydawnictwu Absolwent, Łódź 1994.
 • Kleer J.: Koncepcja modelu sektora publicznego i wzajemnych relacji między sektorem dóbr publicznych i sektorem dóbr prywatnych, [w:] Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, CeDeWu.pl, Warszawa 2005.
 • Klimczak K.M., Pikos A.M.: Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Przegląd Organizacji, nr 12, 2010.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84): Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 • Lachiewicz S.: Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych. PWE, Warszawa 2007.
 • Markowski M.: Współczesne problemy zarządzania polską szkołą wyższą, [w:] Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010.
 • Motylewski A.: Audyt wewnętrzny jako narzędzie badania procesów gospodarczych przedsiębiorstw, [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 52, Wrocław 2009.
 • Potocki A.: Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów, [w:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, tom 2, Studia i Prace UE w Krakowie, Kraków 2008.
 • Rainey H.G.: Understanding and Managing Public Organizations, John Wiley & Sons, San Francisco 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1581).
 • Stanisławski R.: Rola szkolnictwa wyższego w procesie komercjalizacji wiedzy w Polsce, [w:] Staniec I. (red.), Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • Sudoł S., Kożuch B.: Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę. [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. PWE, Warszawa 2012.
 • Szaban J.: Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Todnem By R., Macleod C. (red.): Managing Organizational Change in Public Services: International Issues. Challenges and Cases, Routledge, Abingdon 2012.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami).
 • Winiarska K.: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.