PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 | nr 98 | 305--317
Tytuł artykułu

Źródła stresu w pracy zawodowej menedżerów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Sources of Stress Among Managers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stres jest aktywną reakcją organizmu na stawiane mu wymagania i odbierane przez niego zagrożenia. Pojawia się jako wynik rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami człowieka a możliwościami ich spełnienia. Celem artykułu było określenie czynników, które wywołują u menedżerów stres zawodowy. Do czynników tych można zaliczyć: brak czasu, konieczność podejmowania trudnych i pośpiesznych decyzji, problem konfliktu i niejednoznaczności roli, brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym, rozdźwięk pomiędzy głoszonymi przez organizację wartościami a rzeczywistą ich egzekucją, nadmiar zadań, możliwość utraty pracy, pracę pod presją czasu, wysokie tempo pracy, konieczność pracy w nadgodzinach, utratę kontroli, nadmierną kontrolę, niskie wynagrodzenie, niesatysfakcjonującą karierę zawodową, dużą odpowiedzialność za ludzi i za rzeczy, pracę do późnych godzin wieczornych, zmęczenie przyczyniające się do spadku skutecznego działania, charakter stosunków interpersonalnych na linii menedżer - przełożony i menedżer - podwładny. (abstrakt oryginalny)
EN
Stress is the active response of an organism to the challenges and threats that it faces. It appears as a result of a discrepancy between expectations and the ability to fulfill them. The purpose of the article was to determine the factors which cause stress among managers at their place of work. These factors can include shortage of time, necessity of making difficult decisions in a hurry, conflicting and ambiguous roles, the lack of balance between one's work and private live, divergence between the values propagated by an organization and their actual implementation, excessive tasks, fear of losing the job, working under time pressure, high pace of work, necessity of working overtime, loss of control, excessive control, low salary, unsatisfying professional career, big responsibility for people and assets, working till late hours, fatigue which contributes to decline of an effective performance, the nature of interpersonal relations between a manager and his/her superior as well as a manager and an employee reporting to him/her. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Bibliografia
 • Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja IPN, Warszawa 1995.
 • Chodkiewicz J., Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2005.
 • Davidson J., Kontrola stresu dla żółtodziobów czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o..., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.
 • Everly G.S., Rosenfeld R., Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Galwas S., Sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym u menedżerów na przykładzie firm X i Y, praca licencjacka napisana i obroniona w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie w 2012 roku.
 • Gałuszka A., Człowiek przewlekle chory. Aspekty psychoegzystencjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Hamer H., Rozwój przez wprowadzanie zmian, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1998.
 • Heszen-Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Heszen-Niejodek I., Stres i radzenie sobie - główne kontrowersje, [w:] Heszen- Niejodek I., Ratajczak Z. (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000.
 • Hobfoll S.E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk 2006.
 • Hobfoll S.E., Zachowanie zasobów: Nowa próba konceptualizacji stresu, "Nowiny Psychologiczne", 5-6, 1989.
 • Hryniewicka A., Problematyka oceny efektywności radzenia sobie w sytuacji stresowe, "Edukacja. Studia. Badania. Innowacje", 1 (93), 2006.
 • Kozak S., Mietlewski Z., Psychospołeczne determinanty stresu menedżerów w świetle badań pracowników Trójmiasta w latach 2000-2003, [w:] Szopa J., Harciarek M. (red.), Stres i jego modelowanie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Lazarus R.S., Paradygmat stresu i radzenia sobie, "Nowiny Psychologiczne", 3-4 (40-41), 1986.
 • Litzcke S., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Maslach Ch., Leiter M.P., Prawda o wypaleniu zawodowym: co robić ze stresem w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • O'Connor R., Undoing Perpetual Stress. The Missing Connection Between Depression, Anxiety, and 21st Century Illness, New York: The Berkley Publishing Group 2005.
 • Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła, konsekwencje, zapobieganie, Difin, Warszawa 2006.
 • Przemęczonym specjalistom i menedżerom w Polsce grozi wypalenie zawodowe, (2008), "Gazeta Prawna", [http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/91351,przemeczonym_specjalis tom_i_menedzerom_w_polsce_grozi_wypalenie_zawodowe.html, dostęp: 1 października 2012.
 • Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 • Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sęk H., Pasikowski T., Proaktywne radzenie sobie ze stresem życiowym a subiektywne wskaźniki zdrowia, "Studia Psychologiczne", t. 41, z. 4, 2003.
 • Sobolak L., Bitner E., Stresy w organizacji i ich przezwyciężenie, [w:] Szopa J., Harciarek M. (red.), Stres i jego modelowanie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
 • Strelau J., Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, [w:] Heszen- Niejodek J., Ratajczak Z. (red.), Człowiek w sytuacji stresu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
 • Strelau J., Zawadzki B., Oniszczenko W. i inni, Temperament i style radzenia sobie ze stresem jako moderatory zespołu stresu pourazowego w następstwie przeżytej katastrofy, [w:] Strelau J. (red.), Osobowość a ekstremalny stres, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Titkow A., Stres i życie społeczne polskie doświadczenia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
 • Tylka J., Zdrowie menedżera, Difin, Warszawa 2002.
 • Wrona-Polańska H., Zasoby społeczne jako źródło zdrowia/choroby w wymiarze psychologicznym, [w:] Golińska L., Dudka B. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Zielińska E., Źródła stresu w środowisku pracy, [w:] Szopa J., Harciarek M. (red.), Stres i jego modelowanie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.