PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 | nr 98 | 353--371
Tytuł artykułu

Wynagrodzenia menedżerów a kreacja wartości spółek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Executives Remuneration and Companies Value Creation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawidłowa konstrukcja pakietu wynagradzania menedżerów i otwartość informacyjna w tym zakresie stają się w obliczu wydarzeń ostatniego kryzysu coraz pilniejszą potrzebą biznesową, zarówno w zakresie motywowania menedżerów do tworzenia wartości przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim w sferze odbudowy zaufania inwestorów do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i całego rynku finansowego. Efektywny system wynagradzania menedżerów koncentrujący uwagę na generatorach sukcesu organizacji, spaja cele kadry kierowniczej z celami akcjonariuszy, jak również pozwala związać z firmą kluczowe osoby, umożliwiając jednocześnie przyciągnięcie najlepszych pracowników z rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Proper design of managers' remuneration package and information openness in this area have become an increasingly urgent business need, in the time of recent crisis, both in terms of motivating managers to create business value, and rebuilding investors' trust in companies' management and the entire financial market. An effective incentive programme, focusing on key success factors for the organization, binds executives' and shareholders' objectives, as well as permits to link key people with the company and to attract the best employees in the market. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Acharya V.V., John K, Sundaram R.K., On the optimality of resetting executive stock options, Journal of Financial Economics, 2000, Nr 57.
 • Amihud Y., Lev B.: Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers, Bell Journal of Economics, 1981, Nr 12.
 • Badowska-Domagała E., Zasady Wynagradzania w znowelizowanym dokumencie Dobrych Praktyk. Przegląd Corporate Governance, Nr 2(22)/2010.
 • Bebchuk L.A., Cremers M., Peyer U., Ceo Centrality, John M. Olin Center For Law, Economics, And Business, Discussion Paper No. 601, 11/2007, Harvard Law School, Cambridge, www.ssrn.com.
 • Bebchuk L.A., Jesse M.J. Fried M., Executive Compensation As An Agency Problem, Nber Working Paper Series, July 2003, Working Paper No. 9813, http://www.nber.org/papers/w9813.
 • Berger P.G., Ofek E., Yermack D., Managerial entrenchment and capital structure decisions, Journal of Finance, 1997, Nr 52.
 • Berle A.A., Means G.C., The Modern Corporation and Private Property. Macmillan, New York 1932, za: Murphy K.J., Executive Compensation, April 1998, www.ssrn.com.
 • Bohdanowicz L., Jeżak J., Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, Nr 534, Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 17.
 • Burn N., Kedia S., The impact of performance-based compensation on misreporting. "Journal of Financial Economics", No 79, 2006.
 • Chesney M., Gibson R., Stock options and managers' incentives to cheat, www.msfinance.ch/pdfs/Chesney151004.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania. MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (2010/76/UE).
 • Fenn G.W., Liang N., Corporate payout policy and managerial stock incentives, Journal of Financial Economics, Nr 60, April 2001.
 • Hall B.J., Six Challenges in Designing Equity-Based Pay. Journal of Applied Corporate Finance, Spring 2003, Vol. 15, No. 3.
 • Heineman Jr B.W., Poważny błąd w systemie wynagradzania za wyniki, Harvard Business Review Polska, październik 2008.
 • Jensen M.C., Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, American Economic Review, 1986, 76.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Bahavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, No 3, p. 305-360. Journal of Political Economy, April 1980, Vol. 88, No. 2.
 • Jensen M.C., Murphy K.J., Performance pay and top management incentives, Journal of Political Economy, 1990, Nr 98.
 • Jensen M.C., Murphy K.J., Remunaration: Where We've Been, How We Got to Here, What Are the Problems, and How to Fix Them. Finance Working Paper, N o 44, July 2004, za Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Polska Akademia Rachunkowości, WSIiZ, Warszawa-Rzeszów 2007.
 • Jensen M.C., Murphy K.J., CEO Incentives - It's Not How Much You Pay, But How. Harvard Business Review, May-June 1990, Nr 3.
 • Juchnowicz M., Wynagradzanie przedsiębiorczego menedżera, [w:] Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, Laszuk M. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Konstruowanie pakietu wynagrodzeń menadżerów, wywiad z dr hab. P. Urbankiem, http://www.wynagrodzenia.pl/wywiady_1.php/wpis.10, 4.09.2007.
 • Murphy K.J., Executive Compensation, April 1998, www.ssrn.com. of Financial Economics", 2006.
 • Pokojska M., Trudne Opcje. CFO, 21.02.2007 r.
 • Rapaport A., Wartość dla akcjonariuszy. WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Rynek opcji menedżerskich w Polsce. Raport Trio Management, 2007
 • Rynek opcji menedżerskich w Polsce. Raport Trio Management, 2010, www.triomanagement.pl.
 • Shleifer A., Vishny R., Managerial entrenchment: The case of manager specific investments, Journal of Financial Economics, 1989, Nr 25.
 • Sowińska-Bonder K., Fietkiewicz D., Motywowanie menedżerów do realizacji wzrostu wartości, [w:] Value Based Management. Koncepcje, narzę dzia, przykłady, A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartosiewicz (red.), Poltext, Warszawa 2008
 • Stulz R.M., Managerial discretion and optimal financing policies, Journal of Financial Economics, 1990, Nr 26.
 • Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Szymański W., Niepewność i niestabilność gospodarcza, gwałtowany wzrost i co dalej?, Difin, Warszawa 2011.
 • Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 • Twaróg E., Opcje dla menedżera, Puls Biznesu, 9.09.2010 r.
 • Uchwały 258/2011 i 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego, które mają na celu dostosowanie polskich przepisów do wymogów Dyrektywy 2010/76/UE Parlamentu Europejskiego (tzw. CRD III).
 • Wolpert J., Corporate Governance and the 2008 Financial Crisis, CA (SA) FCMA FCIS, September 2009.
 • Wynagrodzenia prezesów największych spółek giełdowych. Polska na tle regionu. Raport Deloitte, http://www.deloitte.com/.
 • Wynagrodzenia prezesów największych spółek giełdowych. Polska na tle regionu, Deloitte 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.