PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 569 Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia | 61--73
Tytuł artykułu

Efektywność ekonomiczna jako determinanta wyboru modelu udostępniania produktów informatycznych na przykładzie aplikacji dla jednostek administracji samorządowej

Warianty tytułu
Economic efficiency as a determinant of choice of model making products available information on the example of an application for units of local government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono zastosowanie wybranych metod oceny efektywności ekonomicznej w procesie wyboru modeli udostępniania produktów informatycznych dla administracji samorządowej. Badanie przeprowadzono bazując na studium przypadku formułowania wariantowych strategii udostępniania aplikacji ("tradycyjny" model oparty na licencjach oraz różne modele oparte na outsourcingu i koncepcji SaaS - Software as a Service) w firmie dostarczającej oprogramowanie do zarządzania jednostkami oświatowymi. Pomiarowi i ocenie efektywności poddano wszystkie zaproponowane warianty udostępniania aplikacji Sigma Optivum. Prowadząc analizę oparto się na strategii biznesowej firmy i prognozowanej sprzedaży jej produktów i usług. Następnie przeprowadzono rachunek efektywności ekonomicznej (typu CBA) i obliczono najważniejsze wskaźniki (NPV, IRR, MIRR) dla wariantowych strategii realizacji przedsięwzięcia, które pokazały, które strategie - z ekonomicznego punktu widzenia - są najbardziej korzystne dla producenta/dostawcy aplikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses application of various methods of assessing economic effectiveness within the process of selecting models for providing IT products for local government. The material examined was derived from a case study on formulating alternative strategies for providing applications ("traditional" model based on licensing and various outsourcing-based models as well as Software-as- -a-Service concept) in a company that develops software for managing educational institutions. The effectiveness calculation and assessment included all available options for providing Sigma Optivum application. The analysis was based on a business strategy of the company and sales forecasts for its products and services. The analysis was followed by calculation of economic effectiveness (of CBA type) and key ratios (NPV, IRR, MIRR) for alternative strategies of project realisation, what indicated which strategies - from the economic perspective - were the most profitable for the software provider (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Budziewicz-Guźlecka A., Rozwój usług e-government w Polsce, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 127-136.
 • Calculating the Value of Software-as-a-Service to Your Organization. A Business Whi-tepaper. Astoria Software, October 2006, astoriasoftware.com/pdf/calculating_the_va- lue_of_software_as_a_service. pdf, 3-05-2008.
 • Chmielarz W., Studium rozwoju systemów e-administracji w Polsce, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07, red. J. Gołuchowski, A. .Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 115-126.
 • Chustecki J., Dziesięć strategicznych technologii2009 roku, IDG News Service, www.virtualiza tionstandard.pl/news/169975/Dziesiec.strategicznych.technologii.2009.roku.html, 3-05-2009.
 • Dudycz H., Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Dudycz H., Dyczkowski M., Selected problems of the assessment of economic effective-ness of IT projects, in: Studziński J., Drelichowski L.,Hryniewicz O. [Eds.] Development of Methods and Technologies of Informatics for Process Modeling and Management, Polish Academy of Science SRI, Series Systems Research, vol. 50, Warsaw 2006, s. 43-53.
 • Dyczkowski M., Ocena efektywności w procesie wyboru strategii udostępniania produktów informatycznych w obszarze zarządzania publicznego, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08. Konwersja Wiedzy, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 363-374.
 • Keller E., Nowe oblicze oprogramowania dla przedsiębiorstw. "MSI Manufacturing Systems Information Polska" 2006, Październik, www.msipolska.pl/dzialania_operacyjne_200610. php4?num=405, 27-04-2008.
 • MIS S.A. we współpracy z IBM Polska wprowadza nowe usługi w modelu SaaS dla sektora MSP, www.mis.com.pl/miswww/stronamis.nsf/newsy; 27-04-2008.
 • Rogowski W., Rachunek efektywności projektów europejskich, w: Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007, s. 191-222.
 • Software-as-a-Service. Wikipedia, en.wikipedia.org/Wiki/SaaS, 15-04-2009.
 • Software-as-a-Service; A Comprehensive Look at the Total Cost of Ownership of Software Applications. A White Paper. Software-as-a-Service Executive Council. September 2006, www.siia.net/software/pubs/SAAS_TCO_WP.pdf, 4-05-2008.
 • Software-as-a-Service: Strategic Backgrounder. Software & Information Industry Associa¬tion. February 2001, www.siia.net/estore/ssb-01.pdf, 3-05-2008.
 • Sullivan T., NickCarr, JakcloudcomputingzredefiniujelT^rpstandard.pX'www.ex-pst&ndard.pl/ artykuly/343055_3/Nick.Carr.Jak.cloud.computing.zredefiniuje.IT.html, 7-04-2009.
 • Trochimiuk P., Rola usług IT w strategii producenta oprogramowania na przykładzie systemu Sigma Optivum., praca dyplomowa napisana pod kierunkiem M. Dyczkowskiego. Podyplomowe Studium Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007 (maszynopis).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.