PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 5--14
Tytuł artykułu

Atrakcyjność inwestycyjna Polski- prawda i mity

Warianty tytułu
Investment Attractiveness of Poland - Truth and Myth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska zajmuje relatywnie wysokie pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, co sprzyja pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Celem opracowania jest pokazanie, w jakim zakresie napływ BIZ przekłada się na zmiany prowadzące do poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Z przedstawionych rozważań wynika, iż Polska gospodarka nie w pełni wykorzystuje swój potencjał. Struktura napływającego kapitału podnosi innowacyjność, ale nie wpływa to na zmiany pozycji polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Zdaniem autorek należy podnieść efektywność polityki państwa poprzez dokładniejszą specyfikację potencjalnego inwestora w stosunku do krajowych celów gospodarczych, jak też podjąć działania w kierunku zmierzenia ponoszonych nakładów na pozyskanie inwestorów zagranicznych. W pracy zastosowano metody analityczno-opisowe oparte na studiach literatury zagranicznej i krajowej. Dla potrzeb realizacji celu w warstwie empiryczno-analitycznej dokonano oceny koncentracji kapitału zagranicznego w Polsce według sekcji i działów PKD, jak też zastosowano algorytm badawczy mający na celu typologię efektów gospodarczych dokonujących się pod wpływem BIZ.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland's relatively high position in the investment attractiveness ranking conduces to gain foreign direct investment (FDI). The aim of this paper is to show, to what extent the FDI reflect in the changes leading to improve the Polish economy innovation and competitiveness. From the foregoing considerations result, that Polish economy does not takes full advantages of its potential. The structure of capital inflows increases innovation, but does not affects the changes in Polish economy on the international stage. According to the authors, it is necessary to improve the government policy effectiveness through more precise specification of potential investors in relation to national economic objectives, and should be taken steps to measure the expenditure incurred on the acquisition of foreign investors. Descriptive and analytical methods based on the national and foreign literature survey are used in this study. To attain the purpose, in the empirical analysis layer was assessed the concentration of foreign capital in Poland by sections and divisions of the PCA, and also was applied the research algorithm aimed at the typology of the FDI economic effects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bojarski W., Ocena efektywności publicznych przedsięwzięć gospodarczych, [w:] Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy, Soroka P. (red.), Oficyna Wydawnicza WSZSW, Warszawa 2004, s. 17, 27-28.
 • Bukowski M., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012, s. 18.
 • Creative Economy Report 2008, UNCTAD, Geneva, New York 2008, p. 13.
 • Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index, Florida R. (ed.), Martin Prosperity Institute, 2011, p. 40.
 • Domański B., Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region), [w:] Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Czyż T., Rogacki H., (red.), KPZK PAN, Warszawa 2005, s. 135.
 • IT: ocena konkurencyjności 2011, http://www.egospodarka.pl/ (dostęp 15 luty 2013).
 • Markusen J.R., The boundaries of multinational enterprises and the theory of international trade, "Journal of Economic Perspectives", 1995, No. 9, pp. 169-189.
 • Pakulska T., Podatność innowacyjna na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, "Monografie i Opracowania", nr 536, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 21-30, 80-85, 117-134.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 519, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 86-87.
 • Puczkowski B., Ocena efektywności wykorzystania środków publicznych na tle rozwoju polskich przedsiębiorstw, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 16-39.
 • Śladkowski A., Skowronek-Mielczarek A., Procesy innowacyjne a wykorzystanie offshoringu w przedsiębiorstwach, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2010, nr 4 (17) październik-grudzień.
 • The Global Competitiveness Index 2012-2013, Schwab K., (ed.), World Economic Forum, Geneva 2012, pp. 3-8.
 • World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development, UNCTAD, Geneva, New York 2011, pp. 123-125.
 • World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies, UNCTAD, Geneva, New York 2012, pp. 197-198.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.