PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 15--23
Tytuł artykułu

Ewolucja poglądów na przedsiębiorstwo w perspektywie wybranych teorii menadżerskich

Warianty tytułu
The Evolution of Views Concerning Enterprise in Perspective of Selected Managerial Theories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Neoklasyczna teoria rozwoju przedsiębiorstwa zakłada, iż zarówno w krótkim, jak i w długim okresie głównym celem firmy jest maksymalizacja zysku. Jednakże już na początku lat 40. XX w. badacze zwracali uwagę na sprzeczność tych założeń z działalnością korporacji, gdzie nastąpiło oddzielenie własności od zarządzania oraz wzrost znaczenia menedżerów. Na fali tych zmian powstały alternatywne koncepcje rozwoju przedsiębiorstwa. W artykule została przedstawiona ewolucja poglądów dotyczących przedsiębiorstwa w perspektywie wybranych teorii menedżerskich. Zdaniem autorów ich główne założenia są nadal przydatne do analizy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The neoclassical theory of business development assumes, that both in the short and in the long term the main objective of a company is to maximize profit. However, at the beginning of the '40s in the 20 century, researchers have pointed out the contradiction of these objectives with activities of a corporation, where ownership was separated from management and the im- portance of managers has grown. In the wake of these changes, some alternative approaches to enterprise development have appeared. The evolution of views which concern enterprise, in perspective of selected managerial theories, is presented in this work. According to the authors, their main assumpions are still useful to analyze the functioning of contemporary companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baumol W.J., Blinder A.S., Economic Principles and Policy, Harcourt, Brace, Jovanovic Inc., San Diego 1985, p. 527.
 • Baumol W.J., Business Behaviour, Value and Growth, The Macmillan Company, New York 1959, p. 12.
 • Baumol W.J., Economic Theory and Operations Analysis, Prentice Hall Inc. , Englewood Cliffs, New Jersey 1965, p. 302.
 • Berle A.A., Means G.C., The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York 1932, p. 24.
 • Burnham J., The Managerial Revolution: What is Happening In the Works?,John Day Company, New York 1941.
 • Czarny E., Miroński J., Alternatywne wizje przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i nauce o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 17, SGH, Warszawa 2005, s. 154 i nast.
 • Dąbrowski J.M., Cele przedsiębiorstw o różnych typach własności, "Ekonomista", 1998, nr 6, s. 877 i nast.
 • . Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986, s. 21 i nast.
 • Figura P., Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011, s. 23 i nast.
 • Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1979, s. 144.
 • Galbraith J.K., Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973, s. 286.
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002, s. 183.
 • Huntsman B., Lewellen W.G., Managerial Pay and Corporate Performance, "The American Economic Review", 1970, Vol. 60, p. 710.
 • Kazunobu O., The Social Responsibility of a Private Enterprise, [w:] Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Banaszak S., Doktór K. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2011, s. 328.
 • Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002, s. 295.
 • Kozłowska A., Alternatywne teorie zachowania przedsiębiorstw,[w:] Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Kopycińska D., (red.), Printgroup, Szczecin 2006, s. 33 i nast.
 • Kraciuk J., Rola fuzji i przejęć w procesach koncentracji w polskim przemyśle spożywczym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 59.
 • Marris R., A Model of the Managerial Enterprise, "Quarterly Journal of Economics", 1963, No. 2, p. 188.
 • Marris R., The Economic Theory of Managerial Capitalism, Macmillan, London 1966.
 • Niemczynowicz B., Menedżerski model przedsiębiorstwa O.E. Williamsona, Zeszyty Naukowe Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, s. 188.
 • Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, with a New Introduction by Martin Slater, Basil Blackwell Publisher, Oxford 1959, 1980, pp. 89 i nast.
 • Williamson O.E., Economic Organization. Firms, Markets and Policy Control, Wheatsheaf Books, London 1986, p. 7.
 • Williamson O.E., The Economics of Discretionary Behaviour Managerial Objectives in the Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1964, p. 9-43.
 • Wojtysiak-Kotlarski M., Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 100 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.