PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 34 | 301--319
Tytuł artykułu

Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Cooperation on the Level of Competitiveness and Innovation Activity of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce opartej na wiedzy współpraca w zakresie wymiany wiedzy staje się jednym z najważniejszych czynników w walce o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest wykazanie roli współpracy jako jednego z kluczowych czynników decy-dujących o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. W artykule wyjaśniono pojęcia konkurencyjności, innowacyjności i kooperacji, dokonując jednocześnie podziału biorąc pod uwagę różne kryteria. Przedstawiono istotę struktur sieciowych i klastrowych. Po wyjaśnieniu tych kluczowych dla niniejszego opracowania pojęć na zakończenie opisano znaczenie kooperacji dla kształtowania poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Artykuł podejmuje problematykę istoty i znaczenia kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami i pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Wskazuje, jak transformacja gospodarki i zmiany uwarunkowań globalnego rynku, doprowadziły w ostatnich latach do stwierdzenia, że jednym z kluczowych czynników na poprawę innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw jest właśnie ich wzajemna współpraca, która jest wyznacznikiem rynkowej pozycji podmiotów, a dodatkowo warunkuje możliwość odniesienia sukcesu w rywalizacji rynkowej i znacząco wpływa na poziom innowacyjności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In economy based on the knowledge, cooperation within the exchange of the knowledge becomes one of the most important factors in a fight for gaining an advantage. The purpose of the article is to demonstrate the role of cooperation as one of the most significant factors determining the competitive position of the enterprises. In the article, the concepts of competitiveness, innovation and cooperation are explained. At the same time, collaboration is divided, taking into account various criteria. The article presents the essence of network and cluster structures. After explaining these key, for this study, terms, the final part of the article describes the meaning of cooperation for creating the level of competitiveness and innovation of the companies. The article deals with the issues of the essence and meaning of cooperation between enterprises and, between them and institutions connected with business, in building competitiveness and innovation of the enterprises. It shows that in recent years the transformation of the economy and the changes in global market conditions have led to a thought that one of the key factors in improving innovation and competitiveness of the enterprises is their mutual cooperation, which is a measure of the market position of the entities. Additionally, collaboration determines the possibility of succeeding in a market competition and considerably influences the level of innovation of the company. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
301--319
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamska M. (red.), 2004, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Amin A., 1999, Unaperspectiva institucionalista sobre el desarrollo economico regional, "Ekonomiaz" 1998, No. 41.
 • Aydalot Ph., Keeble D. (red.), 1988, High Technology and Innovative Environments: The European Experience, Routledge, London.
 • Baker W.E., 1992, The Network Organization in Theory and Practice [w:] Networks and Organizations, red. N. Nohria, B. Eccles, Harvard Business School Press, Cambridge.
 • Basri E., 2001, Inter-firm technological collaboration in Australia in an international context: implications for innovation performance and public policy [w:] Innovative Networks, Cooperation in National Systems of Innovation, OECD, Paris.
 • Camagni R. (red.), 1993, Innovation Networks, London; G. Grabher, Rediscovering the social in the economics of interfirm relations [w:] The Embedded Firm - On the Socioeconomics of Industrial Networks, red. G. Grabher, Routledge, London.
 • Cooke P. (et.al.), 2000, The Governance of Innovation in Europe, Pinter, London.
 • Crevoiser O., Maillat D., Milieu, 1991, Industrial organization and territorial production system - towards a new theory of spatial development [w:], Innovation Networks: Spatial Perspective, red. R. Camagni, Belhaven, London.
 • Cygler J., 2003, Współpraca niemieckich inwestorów z polskimi podwykonawcami - tworzenie nowych powiązań sieciowych, referat zaprezentowany podczas konferencji pt. Deutschland und Polen als strategische Partner. Netzwerke im erweiterten Europa, Warszawa, 12-13 czerwca 2003 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie; referat dostępny jest na stronie www.wspiz.edu.pl/resources/Joanna+Cygler.doc?rid=7921
 • Doeringer P.B., Terkla D.G., 1995, Business strategy and cross-industry clusters, "Economic Development Quarterly", No. 9(3).
 • Edquist Ch., 2001, The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An Account of the State of the Art, Paper presented at the DRUID Conference. Aalborg 12-15 June 2001, Under Theme F, "National Systems of Innovation, Institutions and Public Policies".
 • European Commission, 2000, Report on European Seminar on Cluster Policy, Copenhagen, 10 June 2003, Brussels, 24 June 2003.
 • Fic M., 2008, Wiedza i innowacje w nowej gospodarce, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • Fritsch M., Franke G., 2000, Innovation, regional knowledge spillovers and R&D, Working Paper 2000/25, Faculty of Economics and Business Administration, Technical University Bergakademie, Freiberg.
 • Fritsch M., 2001, R&D-cooperation and the efficiency of regional innovation activities, Working Paper 2001/4, Faculty of Economics and Business Administration. Technical University Bergakademie, Freiberg.
 • Fritsch M., 2001, Co-operation in Regional Innovation Systems, "Regional Studies", No. 35.4.
 • Górzyński M., Pander W., Koć P., 2006, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesy, PARP, Warszawa.
 • Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 • GUS, 2010, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Warszawa.
 • Hamel G., Prahalad C.K., 1992, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Janasz W., 1995, Innowacje, badania i rozwój [w:] W. Janasz, I. Leśkiewicz, Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Jasiński A.H., 1992, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Kasiewicz S., 2002, Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Ketels Ch., 2003, The Development of the cluster concept - present experience and further developments, Harvard Business School, paper presented at NRW conference on clusters on Duisburg, Germany, 5 December 2003; UNIDO, Cluster Development and Pro- motion of Business Development Services: UNIDO experience in India, Private Sector Development Branch, Working Paper no 6.
 • Krugman P., 1991, Geography and Trade, MIT Press, Cambridge.
 • Kukliński A., 1996, Regionalne systemy innowacji (R.S.I.) w Polsce, doświadczenia i perspektywy [w:] F.E. Stiftung, Wzrost konkurencyjności regionów, Łódź.
 • Lundvall B.-A., 1997, Introduction [w:] B.-A. Lundvall, National Systems of Innovation; R.R. Nelson (red.), National Innovation Systems; Ph. Cooke, M. Uranga, E. Gomez, Regional innovation systems: institutional and organisational dimension, "Research Policy", No. 26.
 • Mariussen A., 2001, Millieux and innovation in the northern periphery - A Norwegian/northern European benchmarking, Nordregio Working Paper, Stockholm.
 • Marshall A., 1925, Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa (polski przekład publikacji z roku 1890).
 • Mehr Dynamik fur zukunftfahige Arbeitplatze. Innovationspolitik. Bundesministerium fuer Wirtschaft und Technologii. Bundesministerium fur Bildung und Forschung. Druckpunkt Offset GmbH. Bergheim, April 2002.
 • Meyer-Stamer J., 1999, Strategien lokaler/regionaler Entwicklung: Cluster, Standortpolitik und systemische Wettbewerbsfahigkeit, Institut fur Entwicklung und Frieden, Universitat Duisburg, Duisburg.
 • Morgan K., Nauwelaers C. (red.), Regional Innovation Strategies. The Challenge for Less-favoured Regions. Cities and Public Policy Series, The Stationery Office, Regional Studies Association, London.
 • OECD, 2000, Local partnership, cluster and SME globalisation, Bologna.
 • OECD, 2001, Enhancing SME Competetiveness, The OECD Bologna Ministerial Conference, France.
 • OECD i Eurostat, Podręcznik Oslo.
 • Okoń-Horodyńska E., 2000, Jak budować regionalne systemy innowacji, "Polska Regionów" nr 15, IBnGR, Warszawa.
 • Pierścionek Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., 2000, Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy, Economic Development Quartely, Thousand Oaks, February.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, Nowy Jork.
 • Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., 1998, Clusters and the new economics of competition, "Harvard Business Review", No. 11-12.
 • Pyke F., Becattini G., Sengenberger W., 1990, Industrial Districts and Inter-firm Cooperation in Italy, International Institute for Labour Studies, Geneve.
 • UNIDO, 2001, Development of Clusters and Networks of SMEs - The UNIDO Programme, Vienna.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., 2000, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (red.), 2002, Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji, Wyd. UMK, Toruń.
 • Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 2005, Ośrodki przedsiębiorczości i innowacji w Polsce - raport SOOIPP 2004, Poznań.
 • Świadek A., 2011, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa.
 • von Tunzelman N., 2004, Network alignment in the catching - up economies of Europe [w:] F. McGowan, S. Radosevic, N. von Tunzelman (eds.), The Emerging Industrial Structures of the Wider Europe, Studies in Global Competition Series, Routledge, London-New York.
 • Voyer R., 1997, Knowledge-based industrial clustering: international comparisons, Nordicity Group Ltd.
 • Wojnicka E., 2004, System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk.
 • Wojnicka W., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T., 2001, Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, "Polska Regionów" nr 26, IBnGR, Gdańsk.
 • Woodward R. (red.), 2005, Sieci innowacji w polskiej gospodarce - stan obecny i perspektywy rozwoju, Raport CASE nr 60, CASE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.