PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 7 | 14--19
Tytuł artykułu

Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących

Warianty tytułu
The Estimation Method the Number of Jobs and Workers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł zawiera propozycję metody szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących w układzie gminnym. Obliczeń dokonano na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych. W przypadku szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy punktem wyjścia były dane odnoszące się do liczby pracujących w głównym miejscu pracy, natomiast w przypadku rzeczywistej liczby pracujących podstawą do obliczeń była populacja osób w wieku produkcyjnym. Następnie dokonano szeregu korekt prowadzących do ostatecznych wyników liczbowych i przestrzennego zróżnicowania niedoszacowania liczby miejsc pracy i liczby pracujących zaprezentowanego w układzie powiatowym.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper a method of estimation of the real number of jobs and number of workers (in gminas) is proposed. The calculations are based on public statistics. In the case of estimation of the real number of jobs, data relating to the number of employed persons in the main workplace are considered as a starting point. In the second case (real number of workers) the calculations are based on the data on population in the working age. A number of adjustments are made leading to the final results (underestimation of the number of jobs and the number of workers).(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa
Bibliografia
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw; Raport końcowy (2007), Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [online], http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/ Documents/ig_010.pdf [dostęp 7.01.2013].
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r. (2010), Informacje bieżące, GUS [online], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_dzial_gosp_przedsie_do_9_osob_2009r.pdf [dostęp 7.01.2013].
 • Hotowiecka B. (2004), Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kamińska W. (2006), Pozarolniczą indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003, Prace Geograficzne nr 203, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Stępniak M., Siłka P., Rosik ?. (2011), Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza. Rynek pracy. Raport modułowy nr 3, raport wykonany na zalecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie [maszynopis].
 • Paradysz J., red. (2000), Statystyka regionalna. Metody i źródła zasilania informacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Paradysz J. (1997), Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych. Materiały z konferencji. Baranowo 25-27.09.1996 ?., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku (2005), Informacje i opracowania statystyczne, GUS [online], http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_praca_nierejestrowana_2004.pdf [dostęp 8.01.2013].
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2009 roku, 2011, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Śleszyński P. (2007), Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy, "Przegląd Geograficzny" nr 79.
 • Śleszyński P. (2012), Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, "Studia Demograficzne" (w druku).
 • Zalewski A. (1997), Przemiany gospodarki w aglomeracji Warszawy w latach dziewięćdziesiątych, "Zeszyty IGiPZ PAN" nr 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.