PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 4 | nr 4 | 7--25
Tytuł artykułu

Krytyczna analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Critical Analysis of the Intervention Basis and Evolution in Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule prowadzona jest na gruncie teoretycznym ekonomii i ekonomiki rolnictwa analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie, szczególnie interwencji rynkowej. Przekrojem analizy są dwie podstawowe w teorii ekonomii kwestie: alokacji i podziału. W tym pierwszym aspekcie, podstaw interwencji szuka się na podstawie wyników i wniosków wynikających z trójczynnikowej funkcji produkcji rolniczej. Z uwzględnienia w tej funkcji czynnika ziemi wynikają jakoby niższe możliwości wzrostu wydajności pracy niż poza rolnictwem. Stąd w aspekcie podziału występuje dysparytet dochodów zatrudnionych w rolnictwie w stosunku do pozostałych działalności. Krytycznie analizowane są także uzasadniające interwencję, ważne w praktyce, przesłanki natury politycznej, instytucjonalnej i administracyjnej. Pokazana jest ewolucja interwencji rynkowej od oddziaływania na ceny do dopłat bezpośrednich, jako wyraz przywracania regulacyjnych funkcji rynku w rolnictwie unijnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The principles and evolution of intervention in agriculture are critically analyzed fromthe perspective of the economics and economic of agriculture theories. The allocation andreturns aspects of economics are used as references in the analysis. The assumptions andoutcomes of a triple factors production function, first aspect, are usually used asa justification for intervention support. That type of production function explains, as isbelieved, the lover possibilities of labor productivity growth in agriculture compared tonon- farm labor employment. That affects, as assumed, income disparities between farmand non-farm labor. The analysis also disputes the politically, institutionally andadministratively based justifications for the intervention. The evolution of interventionmeasures from price support towards direct payments and subsequently more market, aresubject of review as well.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
7--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abbot H., What are the objectives of the Common Agricultural Policy (CAP)?, materiał powielony EU Delegation, Macedonia 2010.
 • Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, Grzelak A., Szopa A. (red.), Zeszyty Naukowe UE Poznań (150), Wydawnictwa UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Agricultural Commodity Markets and Trade, A. Sarris, D. Hallam (red.), Wydawnictwo FAO & E.Elgar, 2006.
 • COUNCIL REGULATION (EC) No 1234/2007of 22 October 200 establishing a common organization of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation).
 • Czyżewski A., Redystrybucja dochodów na rzecz rolnictwa w świetle doświadczeń amerykańskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2003 nr 3.
 • Debertin D.L., Agricultural Production Economics, MacMillan Publishing, New York 1986. Draft Communication on CAP post -2013 towards 2020. www.eu rac tiv.com/en/cap
 • Freyberg E., W poszukiwaniu doskonałego systemu regulacji, [w:] Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Gardner B., Changing Economic Perspectives on the Farm Problem, "Journal of Economic Literature", 1992 vol. XXX.
 • Hamulczuk I., Rembisz W., Kwestia wyrównania dopłat bezpośrednich producentom rolnym w Unii Europejskiej, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 9, 2009.
 • Henisz-Matuszczak A., Instrumentarium rynków rolnych w Unii Europejskiej i w Polsce. Studium porównawcze, praca doktorska, niepublikowana, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Hill B., Farm Income Wealth and Agricultural Policy, APC, Sydney 2000.
 • Kasprzyk B., Uproszczone funkcje dobrobytu społecznego - aspekty teoretyczne i empiryczne, "Ekonomista", 2010 nr 1.
 • Kowalski A., Rembisz W., Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna, Wyd. IERiGŻ, Warszawa 2005.
 • Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa, krytyczna analiza ujęcia antyetaystycznego, "Ekonomista", 2002 nr 2.
 • Meredyk K., Rozwój rolnictwa w warunkach ograniczeń popytowych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1994 nr 3.
 • Ostrowski W., Nihil novi sub sole: perspektywy modernizacji polskiego rolnictwa, [w:] Wieś i rolnictwo perspektywy rozwoju, Wyd IERiGŻ PIB, Warszawa 2002.
 • Poczta-Wajda A., Sapa A., Liberalizacja handlu rolnego na forum Światowej Organizacji Handlu w kontekście wsparcia rolnictwa w wybranych krajach OECD, [w:] Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, Wydawnictwa UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Rembisz W. Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych, Vizja Press&It, Warszawa 2007.
 • Rembisz W., Mikro o makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym, Vizja Press&It, Warszawa 2008.
 • Rembisz W., Mikroekonomiczne zależności między wskaźnikami produktywności i cen a dochodami w rolnictwie. Ujęcie analityczne, "Współczesna Ekonomia", 2010 nr 2 (14).
 • Sobiecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Wydawnictwo SGH, Warsza wa 2007.
 • Trade and Agriculture Directorate. Committee for Agriculture - TAD/CA/APM/WP(2010)26 Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujecie mikro i makroekonomiczne, A. Czyżewski (red.), Wydawnictwa AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Woś A., Interwencjonizm państwowy i globalizacja w polityce rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Ro nej",2006 nr 3.
 • Wilkin J., Interwencjonizm państwowy w rolnictwie - dlaczego był i będzie, [w:] Dostosowywanie się polskiego rynku rolnego do wymogów UE, Wyd. IERiGŻ, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.