PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(22), T.2 | 111--125
Tytuł artykułu

Finansowane ze środków unijnych projekty rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i ich znaczenie dla turystyki i rekreacji - wybrane przykłady

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Union Funds Financing the Revitalization of Riverside Space and Their Importance for Tourism And Recreation - Selected Cases
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielowiekowe antropogeniczne oddziaływanie na rzekę i tożsamą z nią przestrzeń spowodowało, że są to współcześnie niejednokrotnie obszary o silnym stopniu degradacji środowiska tak przyrodniczego, jak i społecznego. Zwiększająca się ustawicznie świadomość ekologiczna społeczności związanych z terenami zdegradowanymi spowodowała, że coraz powszechniej realizowane są projekty rewitalizacji i renaturyzacji tych obszarów. Niezwykle ważnym elementem skłaniającym do tego typu działań są różnego rodzaju instrumenty prawno-administracyjne, jak również wspomagające je finansowo fundusze i programy unijne (na przykład REURIS). (fragment tekstu)
EN
As a result of centuries-long anthropogenic impact on rivers and their related vicinity, currently these are often areas of high degradation of both natural and social environment. Constantly increasing ecological awareness of communities related to degraded areas resulted in increased popularity of land restoration and revitalization projects for these regions. An essential element that encourages such actions is all kinds of legal-administrational instruments along with financial support of EU funds and programmes (e.g. REURIS). Besides obvious ecological benefits, revitalization of watercourses and their vicinity is also important for local communities. Even introduction of new aesthetic values alone causes that areas undergoing land restoration and revitalization can provide recreation and tourism with values that are unusual for degraded urbanized areas (e.g. revitalized 􀄝lepiotka valley in Katowice or programs carried out within the revitalization scheme for the Bydgoszcz Water Junction) and in regions outside cities, they are used for restoration and maintenance of objects with well-recognized tourist function (e.g. Elbl􀄅g Channel). (fragment of text)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski W Katowicach
 • Uniwersytet Śląski W Katowicach
Bibliografia
 • Czoch K., Kulesza K., Walczykiewicz T., Renaturyzacja i rewitalizacja rzek i potoków jako element zrównoważonego rozwoju dolin rzecznych, w: Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, red. B. Więzik, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.
 • Czyżewska A., Finansowanie procesów rewitalizacji - dobre praktyki członków stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Sopot, 20 czerwca 2008 roku, www.sopot.pl/.../Rewitalizacja/rewitalizacja.../finansowanie _procesxw (26.03.2013).
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Stro ny/NSS .aspx (6.03.2013).
 • Klecki J., Rewitalizacja przestrzeni nadrzecznych na przykładzie doliny rzeki Ślepiotki w Katowicach, maszynopis pracy dyplomowej napisanej w ramach studiów podyplomowych "Nowoczesna Gospodarka Przestrzenna", GWSH, Katowice 2011.
 • Kopeć M., Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, red. K. Skalski, Instytut Spraw Publicznych, Kraków 2010.
 • Przestrzenie nadrzeczne - obszary pełne życia, "Reuris Newsletter" 2012, nr 6.
 • Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Departament Koordynacji Programów Regionalnych MRR, Warszawa, listopad 2007.
 • Rzeki w miastach - przestrzenie pełne życia. Podręcznik, Zespół Projektowy REURIS, Katowice-Stuttgart 2011.
 • Temat rzeka. Rewitalizacja rzek miejskich: przewodnik praktyczny, red. K. Lange, S. Nissen, Project REURIS, 2012.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, t.j. DzU z 2012 roku, poz. 145, dział I, rozdz. 3, art. 26.
 • Żelazo J., Renaturyzacja rzek i dolin, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2006, nr 4 (1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.