PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 T.1 Problemy współczesnej ekonomii - tom 1 | 111--138
Tytuł artykułu

Współczesna polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Economic Policy in Terms of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto rozważania na temat współczesnej polityki gospodarczej w warunkach globalizacji, ukazując wszechstronność tej ostatniej. Przedstawiono etapy procesów prywatyzacji przeprowadzanych zgodnie z zaleceniami światowych instytucji finansowych, konsekwencje deindustrializacji zachodnich krajów europejskich i USA, jak również konsekwencje przenoszenia produkcji do krajów azjatyckich. Autor podejmuje także temat odejścia narodów Unii Europejskiej od idei, które przyświecały "ojcom założycielom", przedstawiono niebezpieczeństwa źle pojętej idei ochrony środowiska oraz konfrontowano państwa narodowe i regionalne inicjatyw z interesami wielkich korporacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author contemplates about contemporary economic policy, as well as takes up the subject of globalisation by showing its versatility. He presents the stages of privatisation processes currently executed under recommendations of global financial institutions, the consequences of deindustrialising Western European nations and the USA, as well as the consequences of moving the production to Asian countries. The author also takes up the subject of departure of European Union's nations from ideas that guided the "founding fathers". He presents the dangers of badly comprehended ideas of environment protection and confronts a nation-state and regional initiatives against the interests of big corporations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Amsterdamska Deklaracja o Jakości Społecznej Europy z 10 czerwca 1997 r., http:// www.socialquality.nl/site/html/declaration.html (dostęp 24.05.2012).
 • Andersen R., How Engineering the Human Body Could Combat Climate Change, "The Atlantic" 12 march 2012, http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/ 03/how-engineering-the-human-body-could-combat-climate-change/253981/ (dostęp 27.06.2012).
 • Barber B.R., Dżihad contra Mcświat, Muza, Warszawa 2000.
 • Bednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, AMK, Toruń 1998.
 • Belloc H., The Cruise of the Nona, http://www.unz.org/Pub/Bookman-1925aug-00694 (dostęp 12.05.2012).
 • Bezrobocie w Europie: zobacz dane Eurostatu za luty 2012, http://forsal.pl/artykuly/ 607439,bezrobocie_w_europie_zobacz_dane_eurostatu_za_luty_2012.html (dostęp 26.06.2012).
 • Błyszcząca gwiazda Stigliza, "Gazeta Wyborcza" 22.01.2004, s. 10.
 • Bowden E.V., Bowden J.H., Ekonomia nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Chomsky N., Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm i ład globalny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Czupryn B., Antropologiczne podstawy globalizmu, "Człowiek w Kulturze" 2002, nr 14, s. 46, http://gilsonsociety.pl/app/download/5776783986/B.+Czupryn, +Antropologiczne+podstawy+globalizmu,+s.+43-53.pdf (dostęp 22.05.2012).
 • Emilianowicz M., Sondaż o pracy Polaków, "Nasze Nowe e-Forum" sierpień 2012, FZZ, Warszawa, s. 20-23.
 • Eurostat, Bezrobocie w UE, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3- 01062012-AP/EN/3-01062012-AP-EN.PDF (dostęp 26.06.2012).
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Grosse T.G., Dylematy państwa w obliczu globalizacji, "Wokół Współczesności", nr 2 (14), wyd. KBIIIE OCTPE, Warszawa 2002, s. 174.
 • Heidelberg Appeal to Heads of States and Governments Report. April 14, 1992 (Apel Heidelberski, Heidelberg 14.04.1992 r.), http://www.sepp.org/policy%20declarations/ heidelberg_appeal.html (dostęp 21.06.2012).
 • Heinisch K.J., Zum Verständnis der Werke, w: red. idem, Der utopische Staat, Reinbek bei Hamburg 1960 (dodruk 1996).
 • Ilustrowana encyklopedia. Europa od A do Z, Readers Digest, Warszawa 2010.
 • Internacional Labour Organization, Global Employment Trends for Youth 2012 (Globalne trendy zatrudnienia dla młodzieży 2012), raport z 22 maja 2012 r., http://www. ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2012/ WCMS_ 180976/lang-en/index.htm (dostęp 26.06.2012).
 • Iwaszkiewicz J., Nieznany polski projekt wiecznego pokoju, "Polityka Narodów" 1937, t. 9, z. 4, s. 386-395.
 • Janikowski R., Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Difin, Warszawa 2004.
 • Janikowski R., Zarządzanie ekologiczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.
 • Jaroszyński P., Globalizm a reforma edukacji w Polsce, "Człowiek w Kulturze" 1999, nr 12, s. 105-106.
 • Jarzębowski W., Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym przymierzu między narodami cywilizowanymi, Warszawa 1831.
 • Jaworowski Z., Idzie zimno!, Polityka.pl, 8 kwietnia 2008, http://www.polityka. pl/polityka/index.jsp?place=Lead33&news_cat_id=936&news_id=251186&layout =18&forum_id=14624&fpage=Threads&page=text (dostęp 21.06.2012).
 • Kalecki M., Sachs I., Z zagadnień finansowania rozwoju krajów o gospodarce mieszanej, PWN, Warszawa 1976.
 • Kieżun W., Z komunizmu w kolonialny kapitalizm, "Nasz Dziennik" 25-26 lutego 2012, nr 47.
 • Klein N., No logo, Świat Literacki, Warszawa 2004.
 • Klaus V, Evropská integrace bez iluzí, Euromedia group k.s. - Knižní klub, Praha 2011.
 • Lenain P., Mogensen U.B., Mora V.R., Strategia Lizbońska na półmetku: oczekiwania a rzeczywistość, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • M. Lind, Czas najwyższy na trzeciego człowieka, publikacja z 5 października 1998 r., http://blog.ekonomiapolityczna.pl/2012/03/02/czas-najwyzszy-na-trzeciego-czlowieka- 12/ (dostęp 20.05.2012).
 • Lindbeck A., Economic Dependence and Interdependence in the Industrialized World, Institute for International Econotnic Studies, University of Stockholm, Jnne 1977, Seminar Paper No. 83.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 • Morawski K., Wstęp, w: Dante Alighieri, Boska Komedia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław1977, s. LII, seria: Biblioteka Narodowa Seria II nr 187.
 • Muszkat M., Studia i materiały do historii sztuki wojennej, Komisja Wojskowo-Historyczna MON, Warszawa 1954.
 • Najstarszy spośród socjalizmów, wywiad z prof. Henrykiem Kieresiem, "Cywilizacja" 2003, nr 63, http://cywilizacja.ien.pl/?id=21. (dostęp 26.06.2012).
 • Nowak K., Rekordowe bezrobocie wśród młodych. Lepiej będzie dopiero w 2016 r., Forsal.pl, Giełda, Waluty. Finanse, http://forsal.pl/artykuly/619292,rekordowe_ bezrobocie_wsrod_mlodych_lepiej_bedzie_dopier o_w_2016_r.html (dostęp 26.06.2012).
 • Odnowiona Strategia UE Dotycząca Trwałego Rozwoju, przyjęta przez Radę Europejską w dniach 15-16 czerwca 2006 r., http://register.consilium.europa.eu/pdf/ pl/06/st10/st10917.pl06.pdf (dostęp 26.02.2012).
 • Olbrycht J., Status regionów a programowanie na poziomie regionalnym, w: Perspektywy rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej: programowanie - zarządzanie - zmiany społeczno-ekonomiczne, praca zbiorowa pod red. A. Barcik, R. Barcik, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko- -Biańa, Ustroń 2004.
 • Piński J., MFW i Bank Światowy, czyli rzecz o grabieży, http://janpinski.nowyekran.pl/ post/48132,mfw-i-bank-swiatowy-czyli-rzecz-o-grabiezy (dostęp 21.05.2012).
 • Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht, A. Schouten, 1713, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k105087z (dostęp 2.07.2012).
 • Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988.
 • Stiglitz J.E., Globalization and Its Discontents, wyd. polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szymański J.M., Cykl: Kryzys globalny. Szanse dla nowej polityki. Cz. I. Schyłek cywilizacji globalnego kapitalizmu, Jan Maria Szymański, Łódź 2006.
 • Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004.
 • Watson P.J., Bioethics Professor: Drug The Population Into Accepting "Green World Order", Prison Planet.com., z 13 marca 2012 r., http://www.prisonplanet. com/bioethics-professor-drug-the-population-into-accepting-green-world-order.html (dostęp 27.06.2012).
 • Winiarski B., Winiarska F., Druga połowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym świecie, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Zechenter A., Maciejewski J., Istnieje specyficzna kasta urzędnicza, która ma charakter ponadnarodowy - dokończenie wywiadu z profesorem Andrzejem Nowakiem, http://www.portal.arcana.pl/,2914.html (dostęp 20.06.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.