PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3(23) | 179--191
Tytuł artykułu

Struktura przychodów a konkurencyjność klasycznych przedsiębiorstw uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Revenue Structure and Competitiveness of a Typical Spa Enterprise in the West Pomeranian Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W sytuacji powszechnej zgody, iż miarą konkurencyjności przedsiębiorstwa jest jego pozycja rynkowa, istotnym dla badacza i dla przedsiębiorstwa staje się zagadnienie ustalenia, jakie elementy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa (firmy) i jakie czynniki usytuowane poza firmą są determinantami lub hamulcami w osiąganiu pożądanej pozycji konkurencyjnej. W artykule skoncentrowano się na próbie poszukiwania relacji, w ramach wycinka sektora turystyki uzdrowiskowej (wybrane tradycyjne przedsiębiorstwa uzdrowiskowe Pomorza Zachodniego), między realizatorem polityki zdrowotnej kraju (NFZ) a osiąganą pozycją konkurencyjną przedsiębiorstw, dla których przychody z NFZ stanowią znaczącą część przychodów z działalności podstawowej. Pośrednio na przyjętą koncepcję wpłynęły poglądy uczonych z innych państw postulujące badania nad pozycjonowaniem rozwoju turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej z uwzględnieniem presji kosztów opieki zdrowotnej. Zasadnicza część pracy koncentruje się na konfrontacji pozycji konkurencyjnej zajmowanej przez wybrane kurorty Pomorza Zachodniego ustalonej empirycznie w innych badaniach nad konkurencyjnością sektora turystyki uzdrowiskowej regionu, a polityką cenową NFZ stosowaną w kontraktach z tradycyjnymi (klasycznymi) przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi. Posługując się danymi o cenach przyjętych w kontraktach na poszczególne segmenty lecznictwa uzdrowiskowego zawarte z konkretnymi kontrahentami, wykazano, że ich zróżnicowanie pośrednio przyczyniło się do relatywnego obniżenia potencjalnych przychodów badanych firm, co mogło przełożyć się na uzyskanie niższej pozycji konkurencyjnej w regionalnym wycinku sektora.(abstrakt oryginalny)
EN
In the event of widespread agreement that it is a measure of the competitiveness of the company's market position, important for the investigator and the company becomes a question as to what elements of the internal resources of the enterprise (business)and what factors are located outside company or brakes determinants in achieving the desired competitive position. The article focuses on a sample search relationship, the spa segment of the tourism sector (some traditional spa company in Western Pomerania), between the executor of the country's health policy (National Health Fund) and the achieved competitive position of companies for which revenues are a significant part of the National Health Fund revenues from core activities. Indirectly influenced the views adopted the concept of scholars from other countries postulate positioning research and development of health tourism resort including health care cost pressures. The main part of the work focuses on the confrontation competitive position occupied by the selected resorts in Western Pomerania determined empirically in other studies of health tourism sector competitiveness and pricing Region NFZ used in contracts with traditional (classical) companies. Using data about the rates adopted in contracts for individual segments contained spa treatment with specific contractors demonstrated that their diversification indirectly contributed to the relative reduction in potential revenue of the companies, which could translate into lower gain competitive position in the regional segment of the industry.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor
 • Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum Spa
Bibliografia
 • M. Smith, C. Kelly, Wellness tourism, "Tourism Recreation Research" 2006, t. 13 (1), s. 1-4, M. Smith, L. Puczko, Health and Wellness Tourism, Butterworth-Heinemann, London 2009.
 • S. Hofer, E. Honneger, J. Hubeli, Health tourism: definition focused on the Swiss market and conceptualization of health(i)ness, "Journal of Health Organization Management" 2012, 1 (26), s. 60-80.
 • Koncepcja J.B. Barneya w: J.B. Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison Wesley Publishing Company, Inc., New York 1992, s. 31-33.
 • G.I. Crouch, J.R.B. Ritchie, Destination Competitiveness, w: International Handbook on the Economics of Tourism, red. Larry Dwyer and Peter Forsyth, Edward Elgar Publishing Inc., Northampton, MA., 2006; J.R.B. Ritchie, G.I. Crouch, The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing, Wallingford, 2003; L. Dwyer, C. Kim, Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, "Current Issues in Tourism" 2003, 6 (5), s. 369-414.
 • C.M. Reed, Medical tourism, "The Medical Clinics of North America" 2008, 92 (6), s. 1433-1446.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, red. M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 1999
 • Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • A. Milman, A. Pizam, The Role of Awareness and Familiarity with a Destination: The Central Florida Case, "Journal of Travel Research" 1995, Winter, s. 21-27.
 • C. Ryan, Researching Tourist Satisfaction, Routledge, London 1995.
 • B. Court, R.A. Lupton, Customer Portfolio Development: Modeling Destination Adopters, Inactives and Rejecters, "Journal of Travel Research" 1997, Summer, s. 35-43.
 • P. Keller, E. Smeral, Increased International Competition: New Challenges for Tourism Policies in European Countries. WTO/CEU-ETC Joint Seminar: Faced with Worldwide Competition and Structural Changes, What are the Tourism Responsibilities of European Governments, Salzburg, Austria (9-10 April) 1997, s. 1-24.
 • H. Ayala, Resort Ecotourism: A Paradigm for the 21st Century, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, October, 1996, s. 46-53, S.A. Zahra, The Changing Rules of Global Competitiveness in the 21st Century, "Academy of Management Executive" 1999, 13 (1), s. 36-42.
 • J.J. Sienkiewicz, Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Ekonomiczny, Szczecin 2012.
 • T. Jamal, K. Hollinshead, Tourism and the forbilden zone: the underserved power of qualitative inquiry, "Tourism Management" 2001, 22 (1), s. 63-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.