PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 30 | 11--26
Tytuł artykułu

Współpraca administracji publicznej, nauki i biznesu dotycząca kreowania wizerunku regionu jako środowiska proinnowacyjnego - aspekty marketingowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research, And Business to Create nn Image of Region As Pro-Innovation Environment - Marketing Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z zarządzaniem relacjami interesariuszy w zakresie poszukiwania jak najlepszych rozwiązań wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorców w regionie. Dostrzeganie komplementarności działań i synergicznego charakteru powiązań różnego rodzaju podmiotów rynkowych - interesariuszy (w szczególności: administracji publicznej, biznesu, przedstawicieli instytucji naukowych oraz B+R) staje się zasadniczym wyzwaniem dla wykreowania poprawnie funkcjonujących systemów i sposobów wsparcia koncepcji intensyfikowania innowacyjnych przedsięwzięć rynkowych w każdym regionie naszego kraju. (fragment tekstu)
EN
The objective of this paper is to present selected aspects of managing stakeholders relationships in their search for the best possible solutions to support innovative entrepreneurial activities in the region. Recognition of the complementary and synergic nature of the activities of and the links between the various market players - stakeholders (in particular: public administration, business, research institutions and R&D centers) is becoming a substantial challenge to creating appropriately functioning support systems and methods of intensifying innovative market undertakings in every region of our country (fragment of text)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011, s. 94-104.
 • P. Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 83 i kolejne.
 • Ponadto należy wspomnieć o istotnych i cennych w rozważanym temacie opracowania wynikach aplikacyjnych badań usług świadczonych przez administrację samorządową w ujęciu lokalnym. Szerzej: P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne, Wyd. Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000, s. 9-47.
 • A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 66.
 • K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 37.
 • B. Bobińska, Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji "otwartych na klienta", Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Firma i Rynek 2012, nr 1, s. 66.
 • Wnioski z Raportu Banku Światowego w: K. Pogorzelski, Sprawność instytucjonalna państwa 2011, Wyd. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 7-8.
 • K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 31.
 • R. Nowacki, M.W. Staniewski, Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2010, s. 14.
 • Europejskie Forum Gospodarcze, Łódzkie, Region Łódzki, http://www.forum.lodzkie.pl/ pl/Region_lodzki/, Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, red. W. Mazerant, Wyd. Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Łódź 2012, "Dziennik Łódzki" z 13.02.2013, s. 12
 • Projekt Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, www.biznes.lodzkie.pl (1.03.2013).
 • Unia innowacje - prace nad RSI dla Województwa Łódzkiego Loris 2030, "Dziennik Łódzki" z 13.02.2013, nr 37 (23345), s. 17.
 • Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa 2012, s. 182-274.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.