PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 11--24
Tytuł artykułu

Re-generacja jako megatrend w zachowaniach konsumentów - czy polacy są na nią gotowi?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Re-Generation as A Megatrend in Consumer Behavior - Are the Polish Consumers Ready For It?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalny kryzys ostatnich lat ma poważne konsekwencje, widoczne m.in. w sferze postaw konsumentów i ich zachowań rynkowych. Szeroki trend kulturowy, którego swoistym wyzwalaczem był właśnie kryzys, jest określany na Zachodzie jako re-generacja. Jego liczne przejawy obejmują m.in. odwrót od nadkonsumpcji, poszukiwanie oszczędności, dążenie do prostoty, zaangażowanie w ekokonsumpcję. Większa odpowiedzialność za podejmowane decyzje, rosnąca świadomość konsekwencji własnych zachowań i zapotrzebowanie na nowy styl życia wydają się zapowiadać faktyczne, głębokie przemiany w postawach zachodnich konsumentów. W artykule zaprezentowano przyczyny, przejawy i implikacje re-generacji. Jest on jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie, czy ów trend ma szansę ujawnić się w zachowaniach polskich konsumentów - co mu sprzyja, a co utrudnia występowanie podobnych zmian w postępowaniu Polaków. (abstrakt oryginalny)
EN
The global economic crisis of recent years has serious consequences, visible, among others, in the field of consumer attitudes and market behavior. The wide cultural trend, whose specific trigger was the crisis, is referred in Western countries as re-generation. Many manifestations of re-generation include, among others, retreat from overconsumption, search for savings, the pursuit of simplicity, commitment to eco-consumption. Greater responsibility for their decisions, the growing awareness of the consequences of own behavior and the need for a new way of life - they all seem to predict real, profound changes in the attitudes of western consumers. The paper presents the causes, manifestations and implications of re-generation. It is also an attempt to answer the question of whether this trend is likely to appear in the behavior of Polish consumers - what supports and what makes difficult the occurrence of similar changes in the behavior of Poles (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wyd. Sic!, Warszawa 2006; B. Mróz, Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, w: Oblicza konsumpcjonizmu, red. B. Mróz, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009; A. Borowska, Społeczeństwo konsumpcyjne - charakterystyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, Zeszyt 14, Białystok 2009, s. 7-17; W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009; F. Bylok, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005. 3 Do grona przeciwników konsumpcjonizmu zalicza się najczęściej J. Baudrillarda, Z. Baumana, J. Schor, G. Ritzera, B. Barbera, R.H. Franka. W Polsce wypowiadają się na ten temat m.in. M. Golka, T. Szlendak, P. Pietrowicz, B. Mróz.
 • Druzgocący raport w sprawie zmian klimatu, http://wiadomosci.onet.pl/nauka/druzgocacyraport- w-sprawie-zmian-klimatu/ps862 (4.11.2012); raporty dostępne na stronie Intergovernmental Panel on Climate Change: www.ipcc.ch; Sustainable consumption facts & trends: From a business perspective, World Business Council for Sustainable Development, Brussels 2008, www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx? id=142&nosearchcontextkey=true (3.02.2013).
 • Wyniki badań przeprowadzonych w 2007 r. przez firmę McKinsey wśród 7751 konsumentów z Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Wielkiej Brytanii i USA potwierdziły, że choć 87% badanych martwiło się o środowiskowe i społeczne konsekwencje swoich decyzji nabywczych, tylko 1/3 była skłonna płacić więcej za produkty eko, a zaledwie 21% faktycznie takie nabywało. S.M.J. Bonini, G. Hintz, L.T. Mendonca, Addressing consumer concerns about climate change, "The McKinsey Quarterly", March 2008, www.mckinseyquarterly.com (2.02.2013); Sustainable consumption facts & trends..., s. 17.
 • LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) - koncepcja zdrowego stylu życia i respektowania zasad zrównoważonego rozwoju, która opiera się na łączeniu poszanowania środowiska naturalnego z odpowiedzialnym korzystaniem ze zdobyczy współczesnego świata. www.lohas.org.pl (3.02.2013).
 • Voluntary Simplicity (Simple Life, dobrowolna prostota) - styl życia, który odrzuca konsumpcjonizm i materializm, a propaguje spowolnienie, prostotę, ograniczenie potrzeb i sposobów ich zaspokajania, minimalizowanie wydatków na dobra i usługi konsumpcyjne oraz poświęcanie coraz większej ilości czasu i energii na wykorzystanie niematerialnych źródeł satysfakcji i spełnienia. Koncepcja ta, zapoczątkowana w latach 70. XX w., wynika z przekonania, że konsumpcyjny styl życia zachodnich społeczeństw przyczynia się do degradacji planety, jest nieetyczny w obliczu wielu problemów i niezaspokojonych potrzeb ludzkości, a konsumpcja i gromadzenie rzeczy materialnych nie są i nie mogą być sensem ludzkiego życia. D. Elgin, A. Mitchell, Voluntary Simplicity, "Co-Evolution Quarterly", Summer 1977, www.duaneelgin.com/wp-content/ uploads/2010/11/voluntary_simplicity.pdf (3.02.2013).
 • Slow Life - ogólnoświatowy ruch, którego celem jest zachowanie równowagi pomiędzy naturalnymi potrzebami człowieka a tym, co wymusza postęp cywilizacyjny. Slow Life jest rozszerzeniem idei Slow Food, która zrodziła się we Włoszech w 1986 r. i zakłada spoŜywanie zdrowej, naturalnej, nieprzetworzonej Ŝywności, wytwarzanej przez lokalnych producentów. Popularyzacja idei Slow Food doprowadziła do narodzin ruchu Slow Life, który proponuje ogólnie zdrowy dla duszy i ciała sposób Ŝycia, a w tym takie działania, jak: segregacja odpadów, racjonalne zuŜywanie energii, kupowanie produktów z logo "eco friendly", alternatywne metody edukacji (slow school) i wypoczynku (slow travel), sprawiedliwy handel itp. B. Wałach, Don't worry, be SLOW, DEON.pl, www.deon.pl/inteligentne- zycie/obiektyw/art,33,dont-worry-be-slow.html (3.01.2013); C. Honore, W poszukiwaniu Ŝółwia, "Wysokie Obcasy" 2012, nr 22 (677), s. 40-44; www.projekty.mlawa.pl/index.php?idg=6&idr=14&idw=20 (4.01.2013).
 • A. Lewicka-Strzałecka: Konsumeryzm versus konsumeryzm. "ANNALES. Etyka w Ŝyciu gospodarczym" 2003, nr 6, s. 133.
 • Do najbardziej znanych badaczy analizujących rolę porównań społecznych w kształtowaniu konsumpcji naleŜą m.in. Th. Veblen, J.S. Duesenberry (twórca hipotezy dochodu względnego), F. Hirsch, R.H. Frank, J. Schor.
 • Odnosi się do tego m.in. paradoks Easterlina. R. Easterlin, Will raising the incomes of all increase the happiness of all?, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1995, Vol. 27, s. 35-47.
 • Opis czterech typów kieratów (pozycyjonalnego, hedonistycznego, wielu opcji oraz oszczędzania czasu) w: M. Binswanger, Why does income growth fail to make us happier? Searching for the treadmills behind the paradox of happiness, "The Journal of Socio-Economics" 2006, No. 35, s. 366-381. Natomiast istnienie konsumpcyjnego wyścigu zbrojeń podkreśla R.H. Frank, m.in. w: The demand for unobservable and other nonpositional goods, "The American Economic Review" 1985, Vol. 75, s. 101-116.
 • L. Uchitelle, Keeping up with the Gateses?, http://www.phoenix.liu.edu/~uroy/eco54/ histlist/schor1.htm (25.01.2013).
 • A. Grabowska, B. Frątczak-Rudnicka, Be smart. Zaradność i zdrowy rozsądek - reaktywacja, www.4prm.com/wiedza/prezentacje/be_smart__zaradnosc_i_zd rowy_rozsadek___reakty wacj.html (4.02.2013).
 • Co w trawie piszczy? Teczka Trendów 2012, www.marketing-news.pl/message.php? art=35644&utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_camp aign=fm_120816-newsletter (3.02.2013).
 • A. Grabowska, B. Frątczak-Rudnicka, Be smart...; B. Frątczak-Rudnicka, Re-generacja..., B. Bohlen, S. Carlotti, L. Mihas, How the recession has changed US consumer behavior, "The McKinsey Quarterly", December 2009, www.mckinseyquarterly.com (3.02.2013); MetLife study suggests new period of financial preparedness, "Health & Beauty Close - Up" z 28.10.2009, artykuł dostępny w bazie ProQuest.
 • A. Dua, L. Hersch, M. Sivanandam, Consumer electronics gets back to basics, "The McKinsey Quarterly", September 2009, www.mckinseyquarterly.com (3.02.2013).
 • J. Podgórska, Pesto, prosto, ostro, "Polityka" 2012, nr 34 (2871), s. 27-29.
 • 12 crucial consumer trends for 2012, www.trendwatching.com/trends/11trends2011 /
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.