PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 25--37
Tytuł artykułu

Konsumpcja na pokaz jako cecha rynku konsumenckiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conspicuous Consumption ss A Feature of the Modern Consumer Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest kwestiom demonstracyjnej konsumpcji. Przedstawiono w nim zarys historycznych zmian w konsumpcji na pokaz. Omówiono znaczenie dóbr z zawartością symboliczną jako artefaktami charakterystyczną dla konsumpcji na pokaz. Zaprezentowano przemiany postrzegania dóbr z zawartością luksusu jako czynnika demonstracyjnej konsumpcji. Podkreślono, że dobra z zawartością symboliczną tworzą określony spójny układ symboli charakterystycznych dla danego stylu życia. Analizując dobra konsumpcyjne, ich formy, znaczenie, status oraz konteksty, w których są używane, wskazano na istotne zmiany, jakie zachodzą w konsumpcji na pokaz. Przedstawiono również kompetencje społeczne wykorzystywane w demonstrowaniu dóbr z zawartością symboliczną. Zaznaczono, że opis i wyjaśnienie znaczenia symbolicznego dóbr konsumpcyjnych pozwala wzbogacić analizy procesów konsumpcji. W artykule autor zastanawia się nad odpowiedzią na pytanie, jaki kształt przyjmuje konsumpcja na pokaz na rynku konsumenckim w dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie? (abstrakt oryginalny)
EN
The paper entitled: "Conspicuous consumption as a feature of the modern consumer market" is devoted to the presentation of the issues of conspicuous consumption. In this paper, an outline of the historical changes in conspicuous consumption has been presented. The significance of the goods of symbolic content as artefacts that are characteristic of conspicuous consumption has also been presented. The transformation in the perception of goods with the content of luxury as a factor of conspicuous consumption has been outlined. It has been indicated that goods with symbolic content create a specific cohesive arrangement of symbols characteristic of a given lifestyle. In analysing consumer goods, their forms, significance, status and contexts in which they are utilized, the significant changes occurring in conspicuous consumption have been indicated. The social competences availed of in demonstrating goods with symbolic content have also been presented. It has also been indicated that the description and explanation of the symbolic meaning of consumer goods enables the enrichment of the analysis of the processes of consumption. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971, s. 88.
 • T. Veblen słowa "marnotrawienie" używa na określenie konsumpcji, która nie służy do podtrzymywania ludzkiego życia i zapewnieniu ogółowi ludzi minimum dobrobytu, lecz jako środek wykorzystywany w rywalizacji o prestiż majątkowy lub sukces ekonomiczny. Kryterium decydującym jest odpowiedź na pytanie, czy wydatek ten jest korzystny dla dobrobytu ogółu, czy też jest on podyktowany rywalizacja majątkową. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej..., s. 90-91.
 • P. Bourdieu, Dystynkacja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • H.R. Chaudhuri, S. Majumdar, Of diamonds and desires: understanding from a contemporary marketing perspective, "Academy of Marketing Science Review" 2006, No. 11, s. 3.
 • F. Holt, Does cultural capital structure american consumption, "Journal of Consumer Research" 1998, No. 25 (June), s. 5.
 • H. Leibenstein, Bandwagon, snob, and Veblen effects in the theory of conspicuous Demand, "Quartely Journal of Ecomics" 1950, No. 64, s. 183- 207.
 • W potrzebach otoczkowych nie dominują składniki rzeczywiste pełniące funkcję użytkową, lecz składniki pełniące funkcję znaczeniową. Potrzeby otoczkowe w procesie rozwoju mogą się przekształcić w potrzeby pozorne, których zaspokojenie może prowadzić do rozkładu systemów: wewnętrznego lub zewnętrznego. Do potrzeb pozornych zaliczono m.in. potrzebę zbytku, luksusu. J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981, s. 146.
 • G. Wiswede, Konsumsoziologie - Eine vergessene Disziplin, w: Konsum: soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, hrsg. D. Rosenkranz, Verlag Leske+Budrich, Opladen 2000, s. 48.
 • F. Bylok, Rozwój konsumpcji symbolicznej jako symptom zmian w zachowaniach konsumentów, "Handel Wewnętrzny" 2013, styczeń-luty, s. 149.
 • M. Douglas, B. Iswood, The world of goods, Basic Books, INC., Publishers, New York 1979, s .62.
 • M.R. Solomon, Dress for effect, "Psychology Today" 1986, No. 20 (4), s. 20.
 • W. Sombart, Liebe, luxus, kapitalismus, Duncker & Humblot, München 1967, s. 86.
 • U.A.J. Becher, Geschichte des modernen Lebensstil: Essen, Wohnen, Freizeit, Reisen , Beck, München 1990, s. 77.
 • M. Golka, Spektakle konsumpcji i biedy, w: W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 31.
 • K.H. Hörning, Ansätze einer konsumsoziologie, Verlag Rombach, Feiburg 1970, s. 109.
 • F. Bylok, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 171.
 • T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 88.
 • A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsums. Darstellung und Erklärungsansätze, Verlag Duncker und Humbold, Berlin 1998, s. 190-191.
 • M.R. Solomon, B. Buchanan, A role-theoretic approach to product symbolism: Mapping a consumption constellation, "Journal of Business Research" 1991, No. 22, s. 97.
 • G. McCracken, Culture and consumption, New approaches to the symbolic character of consumer goods and activities, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis 1988, s. 123.
 • M. Featherstone, Consumer culture and postmodernism, Sage Publications, London 1991, s. 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.