PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3 | 30--40
Tytuł artykułu

Klastry w ewolucji podejścia do rozwoju regionalnego

Autorzy
Warianty tytułu
Clusters in the Evolution of Approach to Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie cieszącej się obecnie dużym zainteresowaniem koncepcji klastrów oraz omówienie jej ewolucji, jako zmieniającego się podejścia do rozwoju regionalnego. Artykuł rozpoczyna analiza teorii pokrewnych w stosunku do późniejszej koncepcji klastrów. Teorie te miały istotny wpływ na jej dzisiejszy kształt, albowiem ich elementy stanowią jej podstawę teoretyczną. W związku z panującą w literaturze przedmiotu różnorodnością czy wręcz nieładem odnośnie do istoty klastrów, w dalszej części artykułu przedstawiono różne koncepcje klastrów, a także wskazano przyczyny takiego stanu rzeczy. Aspekt rozwoju gospodarczego w wyniku lokalizacji działalności w jednym miejscu o wysokim potencjale zainteresował badaczy różnych dziedzin nauki, tj. ekonomii, nauk organizacji i zarządzania, socjologii oraz innych nauk społecznych, co skutkuje dużą liczbą teorii, definicji i pojęć. Podkreślić w tym miejscu należy, iż pojawianie się kolejnych koncepcji nie oznaczało końca funkcjonowania już istniejących. Nowo powstałe teorie rozszerzały najczęściej o nowe aspekty listę determinant odpowiedzialnych za powstawanie skupisk przedsiębiorczości. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present the cluster concept, which is currently of general interest, and to discuss its evolution, as a changing approach to regional development. The article begins with the analyses of theories related to the subsequent cluster concept. These theories have had a considerable impact on the present shape of the cluster concept, since their elements comprise its theoretical basis. Due to a variety or downright disarray of cluster nature prevailing in the literature, the further part of the article has been devoted to different cluster concepts and to the reasons for such a state. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--40
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i kierowanie" 2002, nr 4.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk, 2004.
 • Darwent D., Growth poles and growth centers in regional planning - a review, "Environment and Planning" 1969, vol. 1.
 • Dębski J., Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, t. II, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 • European Commission, Clustering for innovation, Euroabstracts, 2003, vol. 4-6.
 • European Commission, Innobarometer on cluster's role in facilitating innovation in Europe. Analytical Report, Fresh Eurobarometer 187, The Gallup Organization 2006.
 • European Commission, Regional clusters in Europe, 2002
 • Gruchman B., Pietrzyk I., Technopolie jako czynnik stymulowania innowacji i rozwoju regionalnego w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski. Wzrost konkurencyjności regionów. Friedrich Ebert Stiftung, Łódź 1996.
 • Grycuk A., Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 3.
 • Grzeszczak J., Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999.
 • Isard W., Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa 1965.
 • Jacobs D., de Man A.P., Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach, Technology Analyses & Strategic Management 1996, vol. 8, 4.
 • Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, S. Szultka (red.), IBnGR, Gdańsk 2004.
 • Marshall A., Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa 1925.
 • Nowińska-Łaźniewska E., Polityka wobec gron przemysłowych w państwach członkowskich Unii europejskiej. Wnioski dla Polski, w: Studia europejskie, E. Małuszyńska (red.), ZN nr 59, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Olejniczak K., Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2.
 • Perroux F., Note sur la notion de "pole de croissance", "Economie Appliquee" 1955, vol. VIII, 1-2.
 • Pietrzyk I., Paradygmat rozwoju terytorialnego, w: Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, W. Kosiedowski (red.), Toruń 1995.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Porter M.E., Clusters and the new economics of competition, "Harvard Business Review" 1998, Vol. 76 Issue 6.
 • Porter M.E., Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy, "Economic Development Quarterly" 2000, vol. 14, Issue 1.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 • Szultka S., Wojnicka E., Skupiska działalności inwestycyjnej w Polsce. Przypadek przedsiębiorstw automatyki przemysłowej w regionie gdańskim, "Ekonomista" 2003, nr 4.
 • Szymoniuk B., Klastry wiejskie na Lubelszczyźnie - praktyka grupowej przedsiębiorczości, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.