PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 112 | 64--82
Tytuł artykułu

Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej. Część 2, Ryzyko praktyk protekcjonistycznych a przejrzystość SWF1

Warianty tytułu
Expansion of Sovereign Wealth Funds and New Investment Protectionism in the World Economy. Part 2, Risk of Protectionist Practices and SWF Transparency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Państwowe fundusze majątkowe (ang. Sovereign Wealth Funds, SWF) są obecnie (po globalnym kryzysie ekonomicznym lat 2007-2009) największą klasą inwestorów instytucjonalnych zaangażowanych w tzw. aktywa alternatywne w skali ogólnoświatowej. Charakter działalności alokacyjnej SWF, ich strategia i całościowe motywacje pozostają wciąż słabo rozpoznane - głównie za sprawą ograniczonych praktyk informacyjnych tych funduszy. SWF (z definicji) łączącą w sobie priorytety efektywności zarządzania portfelowego z realizacją celów o charakterze społeczno-politycznym. Ze względu na państwowe uwarunkowania towarzyszące tworzeniu oraz zarządzaniu SWF nie da się abstrahować od kombinacji obu tych celów. Oceniając użyteczność SWF z perspektywy współczesnej teorii i praktyki ekonomicznej, należy podkreślić zaangażowanie tych funduszy w wiele produktywnych społecznie przedmiotów inwestycji (aktywów portfelowych). Ryzykiem są wszak motywy polityczne, szczególnie w okresach systemowej destabilizacji (vide - miniony kryzys ekonomiczny). Nadmierny protekcjonizm w stosunku do SWF niwelowałby ogromne pożytki, jakie gospodarka światowa (na czele z odbiorcami ich inwestycji) odnosi w wyniku zaangażowania tych funduszy. Występuje natomiast potrzeba poprawy standardów przejrzystości instytucjonalnej SWF (przede wszystkim zaś regularnego i wszechstronnego raportowania operacyjno-finansowego). Dobrym punktem wyjścia dla tego procesu byłoby upowszechnienie rankingu Linaburga-Maduella i powiązanie jego wyników z ewentualnymi, ograniczonymi sankcjami regulacyjnymi (protekcjonistycznymi) wobec funduszy, które nie są skłonne sprostać minimalnym wymogom transparencji. Z perspektywy polskiej, przy wciąż dużych potrzebach kapitałowych rodzimych przedsiębiorstw - korzyści wynikające z ewentualnego zainteresowania SWF, szczególnie w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych - znacznie przewyższają elementy ewentualnego ryzyka związane z aktywnością tych funduszy. Należy więc dynamicznie zabiegać o zaangażowanie SWF, włącznie z powołaniem wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej (w ramach istniejących agend rządowych), która promowałaby Polskę wśród światowych SWF. Znaczna część z nich nie ma bowiem bezpośrednich interesów dotyczących naszego kraju i może z powodzeniem służyć dywersyfikacji ryzyka politycznego, przy spełnianiu szeregu użytecznych funkcji ekonomicznych. (fragment tekstu)
EN
Sovereign Wealth Funds, SWFs are the entities whose task is to manage hard currency reserves of countries with considerable and stable surpluses. Due to the impact of governments on investment policies, SWFs combine in their strategies strictly economic aspects with socio-political ones. At the moment, SWFs are the largest class of institutional investors involved in the so-called alternative assets on the world scale. The character of the SWF allocation operations, their strategies and overall motivations remain insufficiently identified, mainly due to the limited informative practices exercised by these funds. Assessing the usefulness of SWFs from the perspective of the contemporary economic theory and practice, it is worth pointing to the involvement of these funds in a number of socially productive investments (portfolio assets). However, political motives cause risk, in particular in the period of systemic destabilisation, e.g. the last economic crisis. The excessive protectionism in relation to SWFs would reduce a considerable benefit resulting from the involvement of these funds reaped by the world economy (with the recipients of these investments in the lead). There is a need, however, to improve the SWF institutional transparency standards, first of all regular and comprehensive operational and financial reporting.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Allen M., Caruana J., Sovereign Wealth Funds - A Work Agenda, International Monetary Fund, 29 lutego 2008 r.
 • Analiza Z/Yen i Corporation of London, The Competitive Position of London as a Global Financial Centre, materiał opublikowany na witrynie Z/Yen: http:// www.zyen.com/PDF/LCGFC.pdf [dostęp: 21 października 2010 r.].
 • Avendaño R., Santiso J., Are Sovereign Wealth Funds' Investment Politically Biased? A Comparison with Mutual Funds, OECD Development Centre, Working Paper No. 283, Paryż grudzień 2009 r.
 • Balding C., Portfolio Analysis Of Sovereign Wealth Funds, University of California, Irvine czerwiec 2008 r.
 • Bernstein S., Lerner J., Schoar A., The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds, Harvard Business School, Working Paper: 09-112, Boston 2009.
 • Book-building - definicja zawarta w słowniku giełdowym portalu www.interia. pl:. http://mojeinwestycje.interia.pl/slow/gie?hid=752 [dostęp: 20 października 2010 r.].
 • Bortolotti B. (i in.), Sovereign Wealth Funds Investment Patterns and Performance, Nota di Lavoro, Fondazione ENI Enrico Mattei, Mediolan 2009.
 • Chalamish E. (Global Fellow - New York University School of Law), Protectionism and Sovereign Investment post Global Recession, Global Forum on International Investment - OECD, 7-8 grudnia 2009 r.
 • Definicja SWF na witrynie internetowej SWF Institute: http://www.swfinstitute. org/what-is-a-swf/ [dostęp: 19 października 2010 r.].
 • Elektroniczne wydanie Encyclopædia Britannica: http://www.britannica.com/ EBchecked/topic/479643/protectionism [dostęp: 15 października 2010 r.].
 • Gilson R. J., Milhaupt C. J., Sovereign Wealth Funds and Corporate Governance: A Minimalist Response to the New Merchantilism, Rock Center for Corporate Governance Stanford University, Working Paper Series No. 26, Stanford University Law and Economics Olin Working Paper No. 355, Columbia University Law and Economics Working Paper No. 328.
 • http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=informacje_gieldowe&k=9&i=/publikacje/ publikacje&sky=1 [dostęp: 20 października 2010 r.].
 • IWG-SWF (witryna internetowa organizacji): http://www.iwg-swf.org/pubs/gapplist. htm [dostęp: 21 października 2010 r.].
 • Metodyka kalkulacji Corruption Perceptions Index (CPI) na witrynie internetowej Transparency International: http://www.transparency.org/policy_research/ surveys_indices/cpi/2010/in_detail
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.