PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3 | 100--111
Tytuł artykułu

Porównanie systemu organizacyjno-prawnego rynku usług szkoleniowych w Szwajcarii i w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Comparison of Administration and Legal Systems in Training and Consultancy Services in Switzerland and Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uznanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia za podstawą, a szkoleń za podstawową metodę doskonalenia i rozszerzania wiedzy pracowników, nie przyniosło jednak na terenie państw europejskich jednolitego systemu (modelu) organizacyjno-prawnego prowadzenia usług szkoleniowych. Do państw europejskich posiadających w wyniku niezwykle rozwiniętego rynku usług szkoleniowych jeden z najbardziej logicznych i kompleksowych systemów organizacyjno-prawnych usług szkoleniowych należy Szwajcaria. Ewentualne wprowadzenie w Polsce, na wzór Szwajcarii, systemu certyfikacji jednostek świadczących usługi szkoleniowe dla osób dorosłych już pracujących lub poszukujących pracy, może w korzystny sposób uporządkować obecny rynek usług szkoleniowych oraz podnieść ich jakość i efektywność. Rozciągnięcie na usługi szkoleniowe świadczone na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, merytorycznych zasad i warunków ich prowadzenia obowiązujących jednostki szkoleniowe działające na podstawie ustaw o systemie oświaty, takich jak: posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego, uprawnień pedagogicznych, programów szkoleń, sprawdzonych metod szkolenia czy systemu badania efektywności, wydaje się być w pełni uzasadnione. Wprowadzenie certyfikacji usług szkoleniowych ułatwi usługobiorcom nie tylko wybór właściwej jednostki szkoleniowej, ale w większym stopniu zapewni pożądaną jakość i efektywność szkolenia. Przyniesie również stopniowe zanikanie z rynku usług szkoleniowych (wskutek braku zleceń), nieprofesjonalnych jednostek szkoleniowych. Konieczne wydaje się również opracowanie koncepcji współpracy branży szkoleniowej ze środowiskiem naukowym i to na wszystkich etapach działalności (kierunki rozwoju, programy i materiały szkoleniowe, metodyka szkoleń, kreowanie wizerunku szkoleniowca oraz badanie efektywności). (fragment tekstu)
EN
Considering expertise, skills and experience, to be the basis, and training to be a fundamental method of development and broadening employees' knowledge, did not result in a unified organisational and legal system of providing training service throughout European countries. Switzerland is an example of a European country which, as a result of its highly developed market of training services, has one of the most logical and complex organisational and legal system of providing training services. A possible introduction of the system of certification of the units providing training services for working or unemployed adults in Poland, following the Swiss example, could beneficially reorganise the existing market of training services and improve its quality and effectiveness. Introducing the certification of training service will not only make it easier for the customers to choose the proper training unit, but will also ensure the desired quality and effectiveness of training courses. It will also cause gradual disappearance of non - professional training units from the training services market, as a consequence of lack of customers. Therefore it seems necessary to formulate a concept of cooperation between the training branch and scientific circles in all areas of activity (development directions, training programmes and materials, training methodology, creating the trainer's image and testing effectiveness). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
100--111
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Borkowska S., Strategia rozwoju firmy a szkolenie pracowników, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, materiały konferencyjne, PFPK, PSZK, Warszawa 1999.
  • Bundesamt fur Statistik, SAKE Studie 2003.
  • Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1976, tom 4, s. 544.
  • Engert F., Sebold K., Das Produktions - Lern - System (PLS): Schluessel zu Know-how - Sicherung und Know-how - Transfer, "Zeitschrift Fuhrung + Organisation" 2005, nr 6.
  • Kolasińska E., Społeczne i prawne i otoczenie biznesu a edukacja menedżerska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2001.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.11.2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (DzU nr 256, poz. 2572).
  • Rauser Ch., Gloor S., Gutesiegel furs Gutesiegel, "Der Arbeitsmarkt", 19.10.2004.
  • Thommen J.P., Personalstrategien, "IO New Management" 2006, nr 1-2.
  • Ustawa z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz. 1807).
  • Wawrzyniak B., Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, materiały konferencyjne, PFPK, PSZK, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.